C

 

CAFFEBERG zob. ►Kafeberg

CAISSA ZAWODZIE, klub szachowy przy ul. Krakowskiej (ob. ►ul. 1 Maja) w Zawodziu, w 1924 należał do współzałożycieli Polskiego Związku Szachowego Województwa Śląskiego; ostatnia wzmianka w 1928.
„Polska Zachodnia” 1928, nr 290; https://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/historia/.

CAMPANILLA, drewniana dzwonnica w kształcie wysmukłej wieży, wolno stojąca, postawiona w1790 obok drugiego kościoła parafialnego z 1773 (zob. ►Kościół św. Szczepana w Bogucicach), z 2 dzwonami uroczyście poświęconymi (wg legendy jeden z nich miał pochodzić z 1200).
B Czaplicki: Górnośląski duszpasterz ks. Leopold Markiefka (1813–1882) i jego dzieła. Lubliniec–Kokotek 2014.

CARITAS ACADEMICA, zał. XI 2003 w ramach ►Duszpasterstwa Akademickiego przy ►parafii Opatrzności Bożej w Zawodziu; organizuje szeroko rozumianą pomoc osobom najbardziej potrzebującym, przybierającą postać fundowanych przez dobroczyńców stypendiów: socjalnych (mieszkaniowych, wyżywieniowych), naukowych (np. na zakup podręczników). Fundusze pozyskiwane są ze zbiórek przeprowadzanych w Kościele Akademickim przy ul. Panewnickiej 76 w Katowicach w każdą ostatnią niedzielę miesiąca oraz z indywidualnych ofiar przekazywanych na konto duszpasterstwa akademickiego.
http://da.katowice.pl/caritas-academica; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy Katowice-Zawodzie i parafii pw. Opatrzności Bożej. Katowice 2011.

CARITAS DIECEZJI KATOWICKIEJ: 1) w Bogucicach, zał. 1930, agregowany 30 VIII 1930, funkcję prezesa sprawował ►ks. Franciszek Ścigała. W X 1946 zarejestrowany w Sądzie Grodzkim w Katowicach; w skład zarządu wchodzili: prezes ►ks. Józef Brzenska, sekretarz Józefa Stokfiszowa, skarbnik Maria Peteja, a także przedstawiciele ►Stowarzyszenia Pań św. Wincentego à Paulo, ►Sodalicji Pań, ►Sodalicja Panien, ►Trzeciego Zakonu św. Franciszka, ►Bractwa Różańcowego, ►bonifratrów i ►jadwiżanek; pod pieczą wszystkich tych organizacji było 427 ubogich, udzielały też wsparcia 304 rodzinom (zapomogi, rozdawnictwo odzieży, żywności i lekarstw). Caritas koordynował działania stowarzyszeń miłosierdzia, współdziałał z opieką społeczną i pokrewnymi organizacjami (np. pomoc UNRRA), prowadził działalność formacyjną (kursy, wykłady, szkolenia); w połowie l. 40. XX w. skupiał 570 członków; zlikwidowany w wyniku nagonki partyjnej; zastąpiony duszpasterskimi strukturami parafialnymi (16 rejonów – zob. ►Działalność charytatywna w Bogucicach); 2) na Koszutce, zał. 11 IX 1945; w 1947 funkcję przewodniczącej sprawowała Lucyna Mayerowa; funkcjonował w 20 rejonach, zaopatrując biednych w opał, odzież, kartofle, organizując wczasy dla matek z dziećmi i przygotowując ubrania dla 100 dzieci z okazji I Komunii; 3) w Zawodziu, zał. 2 IV 1945; prezes Brodowa, sekretarz Cholewianka, skarbnik ks. Antoni Otręba; prowadził zbiórki dla dzieci pierwszokomunijnych, brał udział w Tygodniu Miłosierdzia (z zebranych środków obdarowano 106 osób chorych w podeszłym wieku), współpracował z drużyną harcerską, nauczycielstwem, młodzieżą szkolną; po 1949 funkcjonował parafialny zespół charytatywny.
AKAD, zesp. Akta Lokalne, sygn.1693; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy Katowice-Zawodzie i parafii pw. Opatrzności Bożej. Katowice 2011;I. Mierzwa: Zaangażowanie charytatywne parafii bogucickiej od połowy XIX w. po czasy współczesne. [W:] Parafia bogucicka − tradycja i współczesność. Księga jubileuszowa. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice 2000; Akcja Charytatywna w diecezji katowickiej. [b.m.w.] 1932.

CARL, szyb ►kopalni „Katowice”, powstał w 1823; nazwa od imienia Carla Ferdynanda, najmłodszego syna ►Johana Friedricha Weddinga; w XIX w. zakończył działalność.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

CARL VOIGT (Fabrik für Zentralheizungen und Lüftunganslagen), fabryka zał. 1900 w Hamburgu, od 1908 prowadziła działalność w ►Zawodziu. Siedziby mieściły się: przy ►ul. 1 Maja; w l. 1910–1922 przy ►ul. Bogucickiej. Produkowała urządzenia sanitarne (wanny, natryski, sedesy, muszle klozetowe, pisuary, piece łazienkowe, urządzenia grzewcze). Pracami kierowali: I. Stein, W. Zimmerstätd.
AUM, zesp. 1, sygn 103a; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer. Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

CARMEN, niemieckie towarzystwo taneczne w ►Zawodziu, założone najprawdopodobniej na początku drugiej dekady XX w.; prowadziło działalność rozrywkową, taneczną, sceniczną (przedstawienie pt. „Grzeszna Miłość”); przez prasę polską oskarżane było o demoralizację młodzieży.
„Polak” 1913, nr 10.

CARMENKI, zespół taneczny w klubie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ►Trzynastka przy ul. ►Racławickiej 13; kierownik: Alicja Wiszinowska.
APK, zesp. Wojewódzki Ośrodek Kultury, sygn. 83.

CEGIELNIANY, nazwa topograficzna stawu w Bogucicach; odnotowana w źródłach prasowych w 1910.
„Górnoślązak” 1910, nr 39.

CENTRALA ING BANKU ŚLĄSKIEGO, usytuowana przy ►ul. Sokolskiej 34, budynek (pow. całkowita 27 905 m2, kubatura 125 233 m3) wzniesiony w l. 1998−2000; autorami projektu (z 1997) byli: Denton Corker Marshall sp. z o.o., Mark Kubaczka, Steve Jones, Jowita Kubaczka i Janusz Wróbel. W 2000 za projekt budynku architekci otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice za najlepszą realizację.

CENTRALNY CMENTARZ KOMUNALNY W KATOWICACH, największa obszarowo nekropolia w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9. Plan nowego cmentarza komunalnego powstał w 1983, a cmentarz został otwarty w 1984. Jego powierzchnia liczy 30,5 ha (25 ha i 10 ha rezerwy terenu). Integralną częścią cmentarza jest dom pogrzebowy, prosektorium oraz kostnica. Fasadę kaplicy zdobi grupa figuralna Żałobnicy autorstwa Gerarda Grzywaczyka. Znane osoby pochowane na cmentarzu to m.in.: Leszek Błażyński (1949–1992) – bokser, wielokrotny medalista olimpijski, Benedykt Cader (1925–2016) – generał Milicji Obywatelskiej, Mieczysław Daszewski (1926–1990) –aktor i reżyser, dyrektor Teatru Śląskiego, Brygida Frosztęga-Kmiecik (1981–2014) – reżyserka filmowa, scenarzystka i dziennikarka, Dariusz Kmiecik (1980–2014) – dziennikarz telewizyjny, reporter Faktów TVN, Andrzej Kunisz (1932–1998) – historyk, profesor, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Jan F. Lewandowski (1952–2015) – historyk, filmoznawca i dziennikarz, autor biografii Wojciecha Korfantego, Mirosław Major (1945–1994) – dyrektor kopalni „Staszic”, Jerzy Milian (1935–2018) – polski muzyk jazzowy, malarz i kompozytor, Józef Nowacki (1923–2005) – profesor nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Zdzisław Rembiesa (1923–1990) – redaktor, dyrektor Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, ośrodka Telewizji Polskiej w Katowicach, Jerzy Sateja (1925–2011) – generał brygady Ludowego Wojska Polskiego, Henryk Sroka (1939–2015) – ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Marian Dziurowicz (1935–2002) – działacz piłkarski, Jan Wieteska (1938–1999) – przedstawiciel sportów motocyklowych, Andrzej Pawlik (1968–1918) – płetwonurek.
T. Falęcki: Cmentarze Katowic. Katowice 1997; http://www.polskie-cmentarze.com/katowice/grobonet/start.php?id=wyniki.

CENTRALNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLSKI PRZY HUCIE FERRUM, Oddział Metalowców, zał. 1 IV 1928, związany z ►Polską Partią Socjalistyczną; przewodniczącym był Wincenty Krawczyk, zastępcą – Franciszek Kupiecki, sekretarzem – Stanisław Thal, skarbnikiem – Franciszek Szewczyk.
„Gazeta Robotnicza” 1928, nr 94.

CENTRUM BIUROWE PLAC GRUNWALDZKI, zob. ►Gmach Biura Studiów i Projektów Przemysłu Węglowego.

CENTRUM PRZESIADKOWE ZAWODZIE, przy ul. ►1 (Pierwszego) Maja; trzecie w kolejności na terenie Katowic; składa się z dwóch peronów, dodatkowych torów tramwajowych i 16 miejsc dla autobusów, a także z parkingu dla samochodów ze 175 miejscami postojowymi, parkingu dla rowerów oraz punktu Kiss & Ride. W budynku centrum przesiadkowego znajdują się poczekalnia oraz dwa punkty handlowe, funkcjonują dwa przystanki, przez centrum przejeżdżają lub z niego odjeżdżają tramwaje czternastu linii oraz autobusy trzynastu linii, w tym jednej nocnej (dane z maja 2022), łączące różne rejony Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

CENTRUM RODZINY IM. ŚW. JÓZEFA; przy ul. Karoliny 15, jedna ze struktur ►Stowarzyszenia PoMOC dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej; tworzone od 2016 roku w ciągle budowanym [2023], ekologicznym i energooszczędnym budynku z przewidzianym żłobkiem, kuchnią, z obsługą cateringową dla żłobka, rodzin, seniorów i wszystkich chętnych; przestrzenią szkoleniowo-warsztatową, kawiarenką z wyjściem na taras, salą sensoryczną z terapią światłem, miejscem coworkingowym dla rodziców pracujących, gabinetem terapeutycznym i kaplicą.
https://budujemycosdobrego.pl/

CENTRUM SZTUKI FILMOWEJ zob. ►Kosmos

CERAMIK ZAWODZIE, RKS przy ►Fabryce Porcelany w Zawodziu, działał w l. 1929–1932, prowadził sekcje: lekkoatletyczną i piłki nożnej.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922-1939. Opole 2008.

CHADECJA zob. ►Chrześcijańska Demokracja

CHAŁUPNICY, chłopi małorolni, mieli chałupę i niewielki ogród, pracowali u kmieci albo na folwarku za niewielką opłatą; zobowiązani byli do jednego dnia pańszczyzny; wysiewali 3 korce ozimego, 1 korzec jarego, pół korca na ugorze; byli osiedleni głównie na ►Siedzińcach oraz w Zawodziu; w 1726 w Bogucicach było 79 chałupników, w 1821 – 48, w 1864 – 72.
P. Piwowarczyk: Rolnictwo i rolnicy w Bogucicach ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Nytzów. Chorzów 2017.

CHANGE, koło naukowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii ►Uniwersytetu Śląskiego, działalność rozpoczęło w roku akademickim 2014/2015, wtedy też zorganizowało wyjazdy naukowe do Krakowa (UJ), Wrocławia, a także Ogrodu Botanicznego w Mikołowie; opiekun koła była dr hab. Ewa Szadzińska.

CHAUSSE NACH MYSLOWITZ zob. ►Pierwszego Maja ulica

CHEMICZNA FABRYKA MUCHOŁAPEK zob. ►Kolos

CHEMICZNY PRZEMYSŁ, gałąź gospodarki rozwijająca się w Bogucicach od 1876 roku; produkty: farby, kit szklarski, kleje roślinne, kosmetyki, lakiery, nawozy sztuczne, kwas siarkowy; pionierską rolę odegrał wrocławski oddział fabryki Karl Scharf & Co (późniejszy, istniejący do dziś ►Montokwas); w latach 20.–30. XX w. produkcją chemikaliów zajmowały się najczęściej efemeryczne firmy prywatne: Kitpol, Siegel i S-ka, ►Kolos, Huta ►Kunegunda, wytwórnia perfum ►Aphrodite, J. M. ►Branicki, Elma, Eryk Freund, ►Imbera, ►Fabryka Muchołapek, Le-go-Li, zlokalizowane głównie w ►Zawodziu, w większości przy ul. ►1 Maja oraz ►Cynkowej, Ignacego ►Paderewskiego, ►Wyspiańskiego (I); po 1945 roku nastąpiła nacjonalizacja zakładów.

CHŁOPI, podstawowa kategoria społeczna okresu feudalizmu; rozróżniano ►kmieci, ►zagrodników, ►chałupników; pierwszym znanym z nazwiska chłopem w Bogucicach był Paweł Kubik; w 1668 było 24 gospodarzy odrabiających pańszczyznę pieszo; uwłaszczeni w recesach z 1823 i 1830, otrzymywali role na własność; w 1845 stanowili 49%, a w 1861 – 18% ludności, z tego ok. 7% zajmowało się wyłącznie rolnictwem.
P. Piwowarczyk: Rolnictwo i rolnicy w Bogucicach ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Nytzów. Chorzów 2017; J. Siebel: Ludność parafii bogucickiej (województwo śląskie) w latach 1738–1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych). Katowice 2012.

CHOPIN, Towarzystwo Mandolinowe w Bogucicach, zarejestrowane 18 IX 1935 w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pod nr 421, z siedzibą przy ul. Katowickiej 1 (wcześniej – do 1934 – Towarzystwo Wycieczkowo-Mandolinowe „Jaskółka”). W 1933 zarząd tworzyli: Ernest Kopiec, Stefan Kimel, Stefan Bartkowiak; dyrygent Alojzy Reguła. W źródłach prasowych występuje od 1932 jako uczestnik, a w 1934 jako organizator zawodów o mistrzostwo Śląska zespołów mandolinowych. Działalność zakończyło 1 IX 1939; skreślone z rejestru 27 VIII 1952.
APK, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Katowice, Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 587 I; „Goniec Śląski” 1934, nr 50; „Polonia” 1933, nr 3004; „Siedem Groszy” 1934, nr 251; „Zespół Mandolinowy” 1932, nr 4.

CHORZOWSKIE WZGÓRZA, pd. część ►Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego; na terenie Bogucic w formie łagodnych skłonów przechodzących w ►Niwy bogucickie, schodzące z kolei od pn. w kierunku ►Doliny Rawy, dawniej przepływ bezimiennego ►Potoku; od zach. stok jest przecięty ►Wełnowieckim Rowem; w okresie średniowiecza wykorzystywane rolniczo.
P. Piwowarczyk: Rolnictwo i rolnicy w Bogucicach ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Nyców, Chorzów 2017; Chorzów. T. 1. Środowisko geograficzne. Adam Hibszer i Jerzy Runge (red. n.). Chorzów 2017.

„CHOWANNA”, czasopismo pedagogiczne o interdyscyplinarnym charakterze, wydawane przez Instytut Pedagogiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podstawowe cele Ch. to łączenie dorobku polskiej myśli pedagogicznej z osiągnięciami krytycznej i zaangażowanej humanistyki współczesnej oraz tworzenie przestrzeni do prezentacji badań naukowych z zakresu historycznych, filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych, kulturoznawczych, artystycznych kontekstów wychowania. Pismo powstało w 1929 roku jako periodyk Instytutu Pedagogicznego w Katowicach (grono redaktorów prowadzących tworzyli uczeni uznawani dziś za klasyków pedagogiki: Zygmunt Mysłakowski, Henryk Rowid i Józef Pieter). Tytuł nawiązuje do znanego z mitologii słowiańskiej imienia bogini-opiekunki oraz do monumentalnego i fundacyjnego dla zaawansowanej polskiej myśli pedagogicznej dzieła Bronisława Ferdynanda Trentowskiego Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży (1842). Obecnie pismo skupione jest na zagadnieniach: polskiej myśli pedagogicznej (w kontekście nowoczesnej humanistyki), rewizji postaw pedagogicznych (w kontekście zmian społeczno-kulturowych), historycznych i współczesnych prądów w wychowaniu i edukacji (w kontekście potrzeb nauczycieli i innych podmiotów edukacji), demokracji i wychowania (w kontekście kryzysu kultury demokratycznej).
https://journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA

CHÓR KOŚCIELNY im. BISKUPA EUGENIUSZA DE MAZENOD na ►Koszutce, założony 5 IV 1937 z inicjatywy Stefana Śmigielskiego; debiutował 5 IX 1937 występem na uroczystościach poświęcenia ►klasztoru Ojców Misjonarzy Oblatów NMP i ►kaplicy; zazwyczaj skupiał 40–50 członków; w l. 1949–1950 funkcjonował jako koło miłośników śpiewu kościelnego. Dyrygenci: ►Karol Hoppe, Alojzy Zdebel, Maksymilian Gwiżdż, Maksymilian Wesoły, Franciszek Küster, o. Maksymilian Górnik, Jerzy Danel, Stefan Stokowy, Stanisław Szwed; soliści: Halina Wójcie, Wanda Majrzyk, o. Henryk Tomys; repertuar: msze Tynderea Gruyera, Petera Greisbachera, C. Cardo Boromei, Juliana Gembalskiego, kompozycje: Ludwiga van Beethovena, Stanisława Moniuszki, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Giuseppe Verdiego. Występy na uroczystościach kościelnych;

AKAD, zesp. Akta Lokalne sygn.1693; R. Hanke: Silesia Cantat. Dzieje polskiego śpiewactwa kościelnego na Śląsku. Katowice 1996.

CHÓR LUTNIA przy ►parafii Opatrzności Bożej w Zawodziu, założony 18 X 2000 z inicjatywy ►ks. Eugeniusza Breitkopfa. Po raz pierwszy wystąpił 7 I 2001; koncertuje też poza parafią, np. w Bujakowie, Chudowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstochowie; brał udział w realizacji spektaklu O bł. ks. Emilu Szramku. W 2013 zdobył nagrodę na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Piekarach Śląskich Magnificat. W 2011 liczył 26 członków, w 2012 – 25. Dyrygentem chóru jest Henryk Klukowski. Prezesi: Jerzy Wilkus, Krystian Rygol; wiceprezesi: Jan Kucz, Edyta Łukasiewicz; skarbnicy: Elżbieta Kucz, Joanna Kornek.
E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011; www.parafiazawodzie.pl.

CHÓR MĘSKI im. JULIUSZA LIGONIA w Bogucicach, zał. 7 XII 1919; od 22 XII 1919 należał do Związku Śląskich Kół Śpiewaczych; w 1920 zaakceptowany przez proboszcza ►ks. Ludwika Skowronka połączył siły z kościelnym ►Chórem św. Cecylii i z polskim repertuarem pieśni kościelnej uczestniczył w ►procesji Bożego Ciała w Bogucicach. Zebrania odbywały się w lokalu „U Przybyły”; od 1935 działał przy kopalni „Ferdynand” (zob. ►kopalnia „Katowice”). Miał własny sztandar, ufundowany 18 VI 1922. W 1919 liczył 82 członków, w 1939 – 181, w 1946 – 235. W 1933 przygotował wieczór pieśni z przedstawieniem amatorskim; w l. 1937–1939 – 87 lekcji, 27 występów, a sekcja mieszana wystawiła 2 przedstawienia; do 1939 wielokrotnie uczestniczył w zlotach okręgowych chórów śląskich; z okazji 15-lecia chór wydał Jednodniówkę. W 1945 reaktywowany przy świetlicy ►kopalni „Katowice”; w 1952 skreślony z listy członków Związku Chórów i Orkiestr; w l. 1955–1956 wznowił działalność. Funkcję prezesa pełnili m.in.: Wincenty Pieprzyca. Augustyn Szwarc, ►Jan Hornik, E. Poloczek, ►Konrad Wróbel, J. Jochemczyk, Jan Koźlik, Bernard Otręby, Pukowiec, Zygmunt Wieczorkowski, ►Jan Absalon.
J. Fojcik: Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku. Katowice 1961; „Polak” 1920, nr 97.

CHÓR MĘSKI PRZY HUCIE „FERRUM”, pierwotnie sekcja śpiewacza (założona 16 września 1934 roku) przy ►Związku Związków Zawodowych Huty „Ferrum”, członek okręgu katowickiego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych (od 16 października 1934); liczba członków: 29 (1934), 188 (1939), czterokrotny uczestnik zjazdów okręgowych; dyrygenci: M. Wesoły, J. Koźlik, Jan Trzcionka.
J. Fojcik: Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku. Katowice 1961.

CHÓR MIESZANY IM. ADAMA MICKIEWICZA, założony 21 grudnia 1919 roku w ►Zawodziu, 3 stycznia 1920 przyjęty do Okręgu Katowickiego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych (był 12-krotnym uczestnikiem zjazdów okręgowych). Liczba członków: 120 (1920), 80 (1930), 150 (1939), 160 (1950). Podczas wieczoru pieśni 26 grudnia 1934 odegrał jednoaktówkę Stanisława Moniuszki pt. Loteria. Po ►Drugiej wojnie światowej wznowił działalność w marcu 1946, jego członkowie dawali koncerty i udzielali lekcji śpiewu w świetlicach miejscowych zakładów pracy. Po 1953 roku aktywność chóru zaczęła słabnąć, w 1956 został wykreślony ze związku; prezesi: Henryk Miękinia, Jan ►Hornik, Jan Trzcionka; dyrygent: Eugeniusz Palka.
J. Fojcik: Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku. Katowice 1961; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy Katowice-Zawodzie i parafii pw. Opatrzności Bożej. Katowice 2011.

CHÓR ŚW. CECYLII przy ►parafii p.w. św. Szczepana w Bogucicach, założony w 1909; pierwotnie Kółko Śpiewackie; od 1918 Polski Chór Kościelny – mieszany; od 1920 współpraca z chórami polskimi w Bogucicach (przy okazji różnych obchodów religijnych); w 1935 skupiał 140 członków; w 1937 zdobył I nagrodę Polskiego Radia w Katowicach na Zjeździe Chórów w Chorzowie. W 1. 1940–1946 jego miejsce zajął młodzieżowy chór dziewczęcy. Od 1946 wznowił działalność; w 1948 skupiał 50 członków, a w 1966 – 35; ma własny sztandar. Do osiągnięć można zaliczyć: udział w uroczystościach powitalnych papieża Jana Pawła II na Muchowcu oraz organizację rocznego cyklu koncertów z okazji 100-lecia urodzin Karola Hoppego. Dyrygenci: ►Karol Hoppe, ►Roman Dytkowski, (Dittrich) Gerard Pyrtek; prezesi: Kiera, Daniel, Henryk Ostrowski, Władysław Lipaewald-Hibszer, Bernard Lipa, Antoni Sztokfisz, Gerard Pyrtek.
APK, zesp. Zarząd Miejski Katowice, sygn. 15; R. Hanke: Silesia Cantat, Dzieje polskiego śpiewactwa kościelnego na Śląsku. Katowice 1996; „Polak” 1920, nr 97.

CHÓR ŻEŃSKI FABRYKI PORCELANY „GIESCHE”, zespół wokalny, zał. 10 XII 1926, zakończył działalność 10 XII 1927 z braku odpowiedniego poparcia zakładu pracy; skupiał 167 członkiń; prezesem był Cioska, a dyrygentem Jan Hornik.
J. Fojcik: Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku. Katowice 1961; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

CHRISTNACHT SCHACHT zob. szyb ►Boże Narodzenie.

CHROMIKA Pawła ULICA (pierwotnie i w l. 1939–1945 Feld Weg nach Bahnhof Kunegundeweiche, w l. 1918–1939 Kunegundy), dł. ok 700 m (biegnie w różnych kierunkach, kilka pętli), powstała w miejscu płynącego w okresie przedindustrialnym strumyka – prawego dopływu Rawy. Do l. 80. XIX w. teren zajmowały przeważnie grunty rolne; od 1861 funkcjonowała stacja kolejowa (►Kunegundaweiche), przed I wojną światową wybudowano ►hotel Dworcowy, funkcjonowała Fabryka Chemiczna (zob. ►Montokwas); właścicielami pierwszych domów byli: Paul Herrmann, Paulina Langer, Franz Namyslo, Aleksander Czernia, R. Kalinowski, Johann Bainczyk; w 1902 wzniesiono 4 kolejne budynki; w międzywojniu właścicielami domów byli: Franciszek Broda, Aleksander Czernia (Czyrma), Józef Poloczek, Ryszard Szeja, Jakub Szczotka, Jan Szydło, Teodor Henela, Jadwiga Wiśniewski (Wisniowski), Fabryka Porcelany Giesche. W międzywojniu mieszkańcy zajmowali się hodowlą bydła, działał kiosk spożywczy, funkcjonowała lodownia; po II wojnie światowej prowadził sklep Tadeusza Skwera – hurtownia Matras, czynne były: sklep motoryzacyjny i zakład usług krawieckich; po 1992 funkcjonowały: hurtownia i wzorcownia Matras, baza transportowa, Fabryka Sprzętu AGD (Eldom), punkty usługowe, wzrosła liczba zabudowań gospodarczych (gołębniki) i garaży.
AUM, zesp. 1, sygn. 233–239; Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/1936. Opis władz i urzędów państwowych, komunalnych, samorządowych i instytucyj prywatnych; alfabetyczny spis ulic; spis mieszkańców według ulic; alfabetyczny spis mieszkańców; alfabetyczny spis branż, alfabetyczny spis zakładów i przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych. Katowice 1935.

CHRZCIELNICA w ►Bazylice Mniejszej p.w. św. Szczepana w Bogucicach, wyrzeźbiona w marmurze, z miedzianą misą; figurę Chrzest w Jordanie, umieszczoną na szczycie miedzianego nakrycia misy, wykonał w 1895 J. Szpetkowski z Poznania.
AKAD, zesp. Akta lokalne, sygn. 126.

CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW ULICA, w Bogucicach, długości 90 m, na tyłach ►Chrześcijan Baptystów świątyni, nazwa nadana została w 2011 roku.
P. Nadolski: Ulice. Nazewnictwo w przekroju historycznym. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 2. Pod red. A. Barciaka, E. Chojeckiej, S. Fertacza. Katowice 2012.

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA (chadecja), partia polityczna wyodrębniona z Narodowej Demokracji; uformowana w 1924; w Bogucicach działaczami byli: Józef Gamza, ►Zofia Koniarkowa, Karol Krzykała, Jan Marniok, Wincenty Nierada, Wilhelm Olszówka, Robert Sztokfisz, ►ks. Franciszek Ścigała, Józef Tylla, Ludwik Waleczek, Jerzy Wolny, Robert Wolny; partii podlegały: ►Katolickie Stowarzyszenie Polek, przejściowo ►Towarzystwo Młodych Polek, ►Narodowy Związek Powstańców i b. Żołnierzy; miała wpływy w ►Ochotniczej Straży Pożarnej.
APK, zesp. Miasto Katowice, sygn. 135; APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski, sygn. 809, 810.

CHOLERA, choroba zakaźna, której epidemie były poprzedzone nieurodzajem zbóż i ziemniaków; do Bogucic została przywleczona z Królestwa Polskiego; w 1831 z jej powodu zmarło 10 osób, a w 1855 – 42 osoby.
J. Siebel: Zgony spowodowane chorobami zakaźnymi w parafii bogucickiej w drugiej połowie XVIII wieku. Wybrane problemy. [W:] Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic. Red. A. Barciak. Katowice 2008.

CHURZNO Wawrzyniec (XVI w. – II 1660), ks. proboszcz parafii p.w. św. Szczepana Męczennika w Bogucicach (1628–1660), altarytsta krakowski, prebendarz mysłowicki (1658–1660); zaprowadził w Bogucicach księgi metrykalne (1628).
L. Musioł: Bogucice. Gmina i parafia. Monografia historyczna. Katowice 1953.

CMENTARZ BONIFRATRÓW, zał. 15 XI 1874 przez ►bonifratrów jako cmentarz klasztorny na gruncie kościelnym, na południu graniczący z ►cmentarzem parafialnym ►parafii św. Szczepana (oddzielony od niego murem ceglanym). Na terenie cmentarza stoi kaplica z przełomu XIX–XX w. zbudowana na planie centralnym i zwieńczona kopułą. Wewnątrz znajduje się gipsowa rzeźba Pieta. Obok, nieopodal muru oddzielającego cmentarze, w 1895 postawiono krzyż z symbolem bonifratrów. Pierwotnie na cmentarzu grzebano zakonników i pacjentów ►szpitala zakonu bonifratrów, od XX w. również mieszkańców Bogucic. W l. 50. XX w. część cmentarza zajmowały pola uprawne zakonników, a od strony ►ul. W. Wróblewskiego znajdowało się do ogrodnictwo. Od 1952 cmentarz klasztorny był administrowany przez parafię; w 1962 zakonnicy przejęli go z powrotem. W kwaterach (miejscach grzebalnych) spoczywają: bonifratrzy i oblaci, a także m.in. ►Wanda Jordan-Łowieńska i ►Paweł Wybierski; znajduje się tam też ►nagrobek 6 bezimiennych żołnierzy polskich poległych w wojnie 1939.
Cmentarze Katowic. Tekst: T. Falęcki. Zdjęcia W. Jama. Katowice 1997.

CMENTARZ PARAFIALNY W BOGUCICACH, przy ul. Waleriana ►Wróblewskiego; wraz z cmentarzem przy ul. ►Leopolda i ►cmentarzem bonifraterskim wchodzi w skład kompleksu cmentarzy bogucickich; jego wytyczanie rozpoczęto w 1872 roku; kaplice: ►Matki Bożej Bolesnej, ►Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ►Najświętszego Serca Pana Jezusa, ►Ogrójca, dawniej ►kościółek pielgrzymkowy pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny („Na Górce”). Miejsce pochówku okolicznej szlachty, Eleonory Pelki (zm. 1741), dziedziczki ►Dąbrówki Małej, Gasparusa Przetyńskiego (zm. 1861) z Bytomia i Józefa de Garniera (zm. 1767) z Kuźni Boguckiej.Na cmentarzu znajdują się groby: Zofii ►Koniarkowej, Józefa ►Kocurka, Wincentego ►Wajdy, ks. Leopolda ►Markiefki, Alfonsa ►Tomaszewskiego, Antoniego ►Lindnera, Eugeniusza ►Breitkopfa, Oktawiana ►Popowicza, Edyty ►Popowicz i Andrzeja ►Popowicza, Jerzego ►Wandziocha, Rudolfa ►Niemczyka, Bernarda ►Szafranka, Roberta ►Borowego, Henryka ►Roli, Antoniego ►Niewidoka

CMENTARZ ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ, poległych w 1945 roku w Katowicach, ulokowany najpierw w dawnym ►Parku Dworskim, w miejscu, gdzie w 1967 roku odsłonięto Pomnik Powstańców Śląskich; pierwotnie pod opieką radzieckiej komendantury wojennej miasta, 50–60 mogił, w tym cztery zbiorowe (1953), od 1947 pod opieką Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. w 1967 prochy żołnierzy przeniesiono do parku im. Tadeusza Kościuszki.
APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski, zesp. Wydział Społeczno-Polityczny, sygn.. 840, 844; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Komunalno-Mieszkaniowy, sygn 1/16; A. Borowik: Nowe Katowice. Forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (19451980). Warszawa 2019. M. Bulsa, B. Szmatloch: Katowice, których nie ma. Łódź 2019,

CORAX, pole górnicze nadane 7 VI 1855, 1 kopalnia znalazcza + 1200 miar; graniczyło z nadaniami (kopalniami): ►Ferdinand II, ►Bertram (od północy), ►Schilling (od zachodu), ►Paulineglück (od wschodu) i ►Mammouth (od południa); właściciele: ►Waleska von Tiele-Winckler, Heinrich Ruffer z Wrocławia, Wilhelm Edler z Zabrza; kuksy Ruffera wykupił ►Friedrich Wilhelm Grundmann, a następnie ►Hubert Tiele-Winckler; później stały się własnością ►Bergwerksgesselschaft Agathe Gmbh i po jej rozwiązaniu ►Katowickiej Spółki Akcyjnej.
F. Cisek: 150 lat Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Katowice 1973; G.Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

CYMELIUM, koło naukowe przy Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji (na Wydziale Informatyki i Komunikacji) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, założone ok. 2018 roku; wtedy też ukazał się pierwszy numer periodyku „Ponadto”; opiekunem koła jest dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak.
https://www.ue.katowice.pl/studenci/aktualnosci/article/studenci-dziennikarstwa-zapraszaja-do-wspolpracy.html; https://www.ue.katowice.pl/studenci/zycie-studenckie/kola-naukowe.html

CYNKOWA ULICA (Zinkhütten Weg), położona w południowej części ►Zawodzia, dł. 400 m – układ od zachodu równoleżnikowy, po 300 m południkowy. Powstała w 1909 na terenie ►Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa; do 1935 wybudowano jedną kamienicę należącą do Franciszka Słowika; w l. 1935–1936 wybudowano ►osiedle dla bezrobotnych; w międzywojniu funkcjonował Zakład Sztuki Kościelnej Zygmunta Pojdy, a w okresie II wojny światowej – Zakład Ślusarski Georgia Jatzka. Do 1961 ulica stanowiła drogę dojazdową do huty cynku ►Kunegunda.
AUM, zesp. 2, sygn. 60.

CYPRYSOWE OSIEDLE, zlokalizowane w północnej części ►osiedla I. Paderewskiego; realizowne od 2012; deweloperem oraz wykonawcą inwestycji jest spółka z o.o. Tarasy Osiedle. Osiedle tworzy zespół 4 budynków 6-kondygnacyjnych (I kondygnacja to podziemny parking i pomieszczenia gospodarcze, a VI – użytkowe poddasze i antresole) – 72 nowoczesne, klimatyczne mieszkania położone blisko terenów parkowo-leśnych.
investmap.pl/watek/katowice-osiedle-quotcyprysowe.

CYRUS, szyb ►kopalni „Katowice”, drążony w l. 1838–1844 na południowej granicy pola ►Ferdynand.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

CYRYS Jan OMI (22 XII 1894, Grabczok k. Opola – 6 IX 1979, Katowice), od 1906 roku w junioracie, z przerwą w latach 1914–1919 spowodowaną służbą wojskową; nowicjat ukończył w 1920 w St. Gerlach, gdzie złożył też pierwszą profesję zakonną; śluby wieczyste złożył natomiast w 1923 roku w Lublińcu; studia filozoficzne ukończył w Hünsfeldzie; został wykładowcą i duszpasterzem w Poznaniu, Laskowicach Pomorskich; Lublińcu (do 1927); w latach 1937–1940 był opiekunem kaplicy oblackiej na ►Koszutce, doprowadzając do powstania ►Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
https://m.facebook.com/294321540708558/photos/o-cyrys-jan-omi-pierwszy-proboszcz-koszutki-1937-1940-o-cyrys-jan-syn-wojciecha-/361340550673323/

CZAJA Wiktor, mieszkaniec Bogucic, działacz ►Narodowego Stronnictwa Robotników i ►Narodowej Partii Robotniczej, szef ►Rady Ludowej (obywatelskiej) w Bogucicach, ►Związku Powstańców Śląskich, w 1924 członek Komisji Rewizyjnej Związku Powstańców Śląskich na powiat katowicki.
„Polak” 1920, nr 30, nr 64; 1921, nr 241; 1924, nr 243.

CZARNECKIEGO Stefana ULICA (2 U Straße, Querstraße, w l. 1939–1945 Kollomannstraße), wytyczona ok. 1902 przez gminę na terenie niezamieszkałym; w 1908 jedynym obiektem gospodarczym była stolarnia Kutschy zaprojektowana przez Louisa Dame; do 1918 miejsce odpustów parafialnych (m.in. karuzela parowa i kramy). W 1922 na terenach należących do ►Katowickiej Spółki Akcyjnej rozpoczęto budowę domów mieszkalnych (nr 2, 4, 6); jeden z domów był własnością Jadwigi Preissner. W 1929 założona została Drukarnia i Fabryka Kartonaży ►Katowickich Zakładów Graficznych; od 1932 mieściła się siedziba fabryki obuwia ►Goldmann i Spółka. (przeniesiona z ul. Wojewódzkiej). Mieszkali tu m.in.: murarz Karol Tylla, tokarz Rudolf Pontke, fotograf Jan Borzymski, policjant Michał Kasztelan, kołodziej Mainusz, kowal Ryszard Wandzik. Współcześnie przy ulicy znaduje się siedziba firmy ►Domator.
AUM, zesp. 1, sygn. 244, 245; Księga adresowa Wielkich Katowic. Katowice 1935.

CZECH Karol (? – ok. 1866), nauczyciel wiejski. Początkowo pracował w Lędzinach, od 1825 w Bogucicach; był następcą ►Floriana Operskalskiego. Schorowany, otrzymał zgodę na zatrudnienie w szkole parafialnej w Bogucicach 2 adjuwantów (pomocników); od 1861 przebywał na emeryturze. Uznawał i propagował teorię, że rok 1235 jest datą powstania Bogucic.
Dzieje Bogucic w kronice szkoły 1865–1975. Red. Z. Nowak. Tłum. tekstów niemieckich i przypisy R. Borowy. Katowice 2016.

CZECH Karol (koniec XVIII w. – poł. XIX w.), w 1825 główny nauczyciel ►Starej Szkoły w Bogucicach; do 1861 pełnił funkcję organisty w ►kościele św. Szczepana; ustalił datę powstania Bogucic na rok 1286.
Dzieje Bogucic w kronice szkoły 1865–1975. Red. Z. Nowak. Katowice 2016.

CZECH Paweł (1881 – 7 VIII 1934, Katowice), powstaniec śląski, od 1919 w komórce Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska; uczestnik trzech ►Powstań śląskich, szeregowy w 9 kompanii 3 pułku piechoty powstańczej, odznaczył się w walkach III powstania pod Zimną Wódką; odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych,
„Polska Zachodnia” 1934, nr 217.

CZECHA ULICA, zob. ul. Bronisława ►Czecha.

CZECHA Bronisława ULICA (Zechen Weg), położona w ►Zawodziu, dł. ok 300 m (układ południkowy, od północy równoleżnikowy); w 1938 znajdowało się tam 7 nieruchomości. W okresie międzywojennym funkcjonowały: ►Ogrodnictwo Miejskie, placówki handlowe – sprzedaż nabiału: Franciszka Jaszczurok, Franciszek Kloss; po II wojnie światowej: ►Żłobek Miejski, ►Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Grupa Robót nr 5 podległa Centralnemu Zarządowi Budownictwa Węglowego; obecnie: ►Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 6, ►Centrum Muzyki Rozrywkowej nad Rawą.
APK, zesp. Centralny Zarząd Budownictwa Węglowego, sygn. 353; AUM, zesp. 1, sygn. 247; Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów, rzemiosła i zawodów wyzwolonych. Województwo śląskie 1929/30. Katowice [1930]; Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/1936. Opis władz i urzędów państwowych, komunalnych, samorządowych i instytucyj prywatnych; alfabetyczny spis ulic; spis mieszkańców według ulic; alfabetyczny spis mieszkańców; alfabetyczny spis branż, alfabetyczny spis zakładów i przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych. Katowice 1935.

CZERWONE WIERCHY, VI Szczep Harcerski w ►SP nr 14, zał. 1967; działały 3 drużyny, komendant: Andrzej Wrzesień. Szczep prowadził bufet w Technikum dla Pracujących.
Kronika Szkoły Podstawowej nr 14 w Katowicach w zbiorach MHK.

CZOBER Tadeusz (28 X 1948. Pszczyna – 3 V 1992, Katowice), grafik, do lutego 1982 roku prodziekan Wydziału Grafiki ASP w Katowicach; założyciel i działacz Komitetu Uczelnianego NSZZ „Solidarność”, internowany (13–23 XII 1981) w związku z akcją „Jodła”, na mocy decyzji KW MO w Katowicach, z uwagi na podejrzenie o prowadzenie „działalności zagrażającej interesom państwa”. Po zatrzymaniu osadzony w areszcie KW MO Katowice. Po odmowie podpisania listy lojalności objęty ścisłą kontrolą operacyjną, z zakazem wyjazdów za granicę do 1987, był sygnatariuszem listu otwartego z 7 stycznia 1983 roku do Sejmu PRL w sprawie uwolnienia przywódców „Solidarności”. Pochowany na ►Cmentarzu Bonifratrów w Bogucicach.
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; inskrypcja nagrobkowa na cmentarzu Bonifratrów w Bogucicach.

CZUDAY WERKE GmbH, fabryka porcelany elektrotechnicznej (pierwotnie Oberschlesische Porzellanfabrik Gebhard & Barbasch, założona w 1920 roku w Szopienicach-Roździeniu, wykupiona przez Richarda Czudaya zmieniła nazwę na C.W.; od 1922 Elektroporcelana SA, od 1923 własność ►Giesche SA, przeniosła się do Bogucic; od 1925 w nowoczesnym budynku, zmieniła nazwę na Fabrykę Porcelany Giesche dawniej Czuday SA; dyrektor Richard Czuday.
I. Gatys, R. Gatys: Vademecum kolekcjonera śląskiej porcelany. Znaki firmowe fabryk porcelany 1820–2010. Tarnowskie Góry 2001.

 


LEKSYKON BOGUCKI

WSTĘP

Leksykon bogucicki ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 2000 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Bogucic z ich obszarem dworskim, Zawodziem, Koszutką, Kuźnicą Bogucką, Burowcem i włączoną już po I wojnie światowej do Dzielnicy II kolonią Agnes-Amanda, różniące się od współczesnych. Uwzględniono także najdalszy zasięg parafii p.w. św. Szczepana Męczennika. Miejscowości, które jej podlegały (Katowice, Kuźnica Bogucka, Dąbrówka Mała, Załęże, Brynów), zostaną opisane w kontekście ich związków z kościołem. Ponadto opisane zostaną struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowały miejscowości Bogucice i Zawodzie (jednostki terytorialne takie, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z Bogucic, Koszutki, Zawodzia, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Bogucic – przedstawiciele rodów Salomonów, Mieroszewskich, Tiele-Wincklerów, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy, osoby zasłużone dla nauki polskiej).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą  większości ulic Bogucic, Koszutki i Zawodzia), nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych, jak i z onomastyki ludowej (np. Tyfus, Drajok, Mrówcza Górka). Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Bogucic (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z  szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np.  hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Bogucic, Koszutki i Zawodzia opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną, pozaszkolną i akademicką, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne granice bogucic
Współczesne granice Bogucic