Encyklopedia Katowic

WPROWADZENIE

Na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic powstała zakładka Encyklopedia Katowic, gdzie zamieszczane będą materiały poświęcone przeszłości i teraźniejszości naszego miasta usystematyzowane tematycznie. Rozpoczynamy od prezentacji czterech leksykonów:

Leksykonu boguckiego

Leksykonu załęskiego

Leksykonu struktur katowickiego sportu i turystyki

Leksykonu ludzi katowickiej kultury fizycznej i turystyki

Wszystkie leksykony zawierają alfabetycznie ułożony zestaw haseł dotyczący określonego tematu (wiadomości, jakie można znaleźć w opracowaniach naukowych, popularnonaukowych, dostępnych źródłach archiwalnych i prasie). W dwóch pierwszych z wymienionych leksykonów prezentowane w nich hasła ograniczone są historycznie ukształtowanymi granicami administracyjnymi Bogucic i Załęża; dwa pozostałe leksykony opisują istniejące w przeszłości i współczesne struktury kultury fizycznej i turystyki oraz nieżyjących już zasłużonych sportowców, trenerów, działaczy i ludzi związanych z katowicką kultura fizyczną.

Przygotowane i opracowane hasła umieszczono na stronie internetowej jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne wyrażone zainteresowaniem historiami małych ojczyzn. Liczymy na życzliwe przyjęcie, mamy też nadzieję, że Państwo podejmiecie współpracę z Muzeum Historii Katowic i wesprzecie naszą inicjatywę, udostępniając nam nie tylko pamiątki i fotografie uzupełniające i ilustrujące treść, ale także udzielając odpowiednich informacji, które pozwolą poszerzyć prezentowane hasła bądź zainicjować powstanie nowych. Wszystkich zainteresowanych współpracą pragniemy zapewnić, że dołożymy należytej staranności, by udostępniane materiały były wykorzystane zgodnie z wolą ich właścicieli i indywidualnie ustalonymi zasadami.

Na początek w każdym leksykonie umieszczono po kilkadziesiąt haseł. Systematycznie do poszczególnych zakładek będą dodawane kolejne. Każdy leksykon będzie zawierał około 2000 haseł. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstanie opracowanie wyczerpujące oczekiwania i ciekawość Czytelników.

 

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł

Materiał ilustracyjny ze zbiorów: Muzeum Historii Katowic, Biblioteki Śląskiej, Archiwum Państwowego w Katowicach, Narodowego Archiwum Cyfrowego i osób prywatnych

Fotografie i reprodukcje: Piotr Sobański, Joanna Kałuska

Opracowanie redakcyjne: Elżbieta Giszter

Opracowanie kartograficzne i graficzne map: Michał Dzióbek, Joanna Sowa

Kontakt w sprawie treści i materiałów ilustracyjnych: Antoni Steuer – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie poszczególnych haseł oraz całości leksykonów jest łamaniem praw autorskich. Kopiowanie wymaga pisemnego zezwolenia. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skróty stosowane w hasłach

► [hasło] – patrz odesłanie do innego hasła pn. – północ, północny
► [hasło] – odesłanie do innego hasła, które p.n. – pod nazwą
zostanie wprowadzone po opracowaniu por. – porównaj; porucznik
abs. – absolwent pow. – powierzchnia
adm. – administracyjny prof. – profesor
bł. – błogosławiony proj. – projektant
bud. – budowlany pseud. – pseudonim
d-ca – dowódca pt. – pod tytułem
doc. – docent p. wojsk. – przysposobienie wojskowe
dow. – dowolny p.w. – pod wezwaniem
dr – doktor rz. – rzeka
II poł. – druga połowa śl. – śląski
dz. – dzielnica śr. – średnica
gen. – generał św. – święty
ha – hektar t. – tona; tom
hr. – hrabia ul. – ulica
im. – imienia w. – waga
in. – inne wcz. – wcześniej
inż. – inżynier wf – wychowanie fizyczne
klas. – klasyczny Wlkp. – wielkopolski
km – kilometr właść. – właściwie
kol. – kolejowy wol. – wolny
ks. – ksiądz wsch. – wschód, wschodni
l. – lata wyd. – wydanie
m. – miejscowość, miejsce wydz. – wydział
m – metr wys. – wysokość
mgr – magister wzg. – wzgórze
miary i wagi – w hasłach zachowano określenie jednostek podawane w źródłach zach. – zachód, zachodni 
n.p.m. – nad poziomem morza zał. – założony
ob. – obecnie z-ca – zastępca
pd. – południe, południowy zm. – zmienny
I poł. – pierwsza połowa z o.o. – z ograniczoną odpowiedzialnością
płk – pułkownik  

 

Skróty nazw organizacji i instytucji

AK – Armia Krajowa
AKAD – Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach
AMŚ – Akademickie Mistrzostwa Świata
APK – Archiwum Państwowe w Katowicach
BKS – bokserski klub sportowy
DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski
HKS – hutniczy klub sportowy
IMP – Indywidualne Mistrzostwa Polski
IO – Igrzyska Olimpijskie
LO – Liceum Ogólnokształcące
KS – klub sportowy
ME – Mistrzostwa Europy
MKS – międzyszkolny klub sportowy
MŚ – Mistrzostwa Świata
MP – Mistrzostwa Polski
MPJ – Mistrzostwa Polski Juniorów
Mśl. – Mistrzostwa Śląska
OSP – ochotnicza straż pożarna
OT – oddział terenowy
OWKS – okręgowy wojskowy klub sportowy
PKPleb – Polski Komisariat Plebiscytowy
POW GŚL – Polska Organizacja Wojskowa Górnego Ślaska
RKS – robotniczy klub sportowy
SA – spółka akcyjna
SP – szkoła podstawowa
ŚIL – Światowe Igrzyska Lotnicze
ŚWIS – Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe
TG – towarzystwo gimnastyczne
U – Uniwersjada
UJ – Uniwersytet Jagielloński
UKS – uczniowski klub sportowy
ZPŚl – Związek Powstańców Śląskich
ZSO – zespół szkół ogólnokształcących