Informujemy, że Muzeum i jego oddziały są czynne dla zwiedzających od 4 maja 2021 roku.

Przed zwiedzaniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem porządkowym,
dostępnym pod adresem https://mhk.katowice.pl/index.php/dla-zwiedzajacych/regulamin-porzadkowy.
Jednocześnie informujemy, że Dział Grafiki im. P. Stellera Oddział Muzeum Historii Katowic
jest dostępny do zwiedzania po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pod nr 32 2561810 w.104.

zachęcamy do skorzystania z wirtualnego przewodnika po naszych wystawach,
który jest dostępny pod adresem https://mhk.katowice.pl/index.php/muzeum-on-line/wirtualny-przewodnik