Wojciech Kilar – muzyk, kompozytor, katowiczanin

„Wojciech Kilar – muzyk, kompozytor, katowiczanin” to projekt zrealizowany w siedzibie głównej Muzeum Historii Katowic w 2021 roku w ramach programu „Patriotyzm jutra”. Działania zostały dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie.

„Lato z Kilarem”

Warsztaty międzypokoleniowe (lipiec 2021)

W ramach akcji odbyły się bezpłatne warsztaty międzypokoleniowe „Z Katowic do wielkiego świata”, w czasie których zostały zrealizowane następujące tematy: „Kim był Wojciech?”, „Katowice. Muzyczne kolory miasta”, „Muzyka Pana Kilara”, „Film i muzyka” oraz „Zainspirowani Kilarem”. Celem warsztatów było upowszechnienie postaci wybitnego katowiczanina. Zajęcia zakładały współpracę między dziećmi w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym, które nie miały wiedzy o Wojciechu Kilarze, i seniorami, którzy pamiętają kompozytora i znają jego twórczość. Na spotkaniach odbyły się warsztaty muzyczne, teatralne i plastyczne.

Cykl prelekcji (lipiec 2021)

Dla dorosłych i seniorów przygotowano cykl bezpłatnych prelekcji prezentujących życie i twórczość Wojciecha Kilara. W formie stacjonarnej (transmitowane także na muzealnym facebooku) odbyły się następujące spotkania:

15 lipca, 16.00 – „Czas start: Lwów”. Prowadzenie: Antoni Wilgusiewicz,

22 lipca, 16.00 – „Wojciech Kilar. Między awangardą a Hollywood”, prelekcja połączona z pokazem filmu. Prowadzenie: Violetta Rotter-Kozera,

29 lipca, 16.00 – „Czas stop: Katowice”. Prowadzenie: Angelika Szepiszczak.

Wystawa „Z Katowic do wielkiego świata” (sierpień–wrzesień 2021)

Dla najmłodszych odwiedzających MHK przygotowano bezpłatną edukacyjną wystawę planszową „Z Katowic do wielkiego świata”. Tworząc teksty na plansze, autorka uwzględniła możliwości percepcji dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, starała się także połączyć informacje biograficzne z zabawą oraz edukacją muzyczną. Odwiedzający otrzymali katalog wystawy – książeczkę edukacyjną dostępną też na naszej stronie internetowej w formie pdf-u.

Wystawę można bezpłatnie wypożyczyć do szkół i instytucji kultury po wcześniejszym umówieniu się z Działem Edukacji i Promocji MHK.

Konferencja dla nauczycieli muzyki oraz nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych z cyklu „Edukacja muzealna” (20.09.2021 r.)

Spotkanie miało na celu zachęcenie nauczycieli do promowania wybitnego artysty, a także do realizowania na podstawie twórczości Wojciecha Kilara wybranych zagadnień z podstawy programowej.

W czasie konferencji nauczyciele otrzymali pakiet materiałów dydaktycznych, który można pobrać:

Plakat, przewodnik dla nauczyciela, Książeczka edukacyjna

plakat

 

Dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra"

PJ RGB

mhp

MKiDN kolor