„Ôbleczone w tradycja”
konsultacje merytoryczne dotyczące stroju ludowego

 

 

Strój ludowy to znacznie więcej niż ubranie. Dawniej był on specyficznym rodzajem komunikatu mówiącego o tym, kim jest osoba, która go nosi. Współcześnie stroje ludowe stanowią istotny element kolekcji muzealnych, a etnologowie pomagają odczytać „zapisane” w nim treści.

Wychodząc naprzeciw wszelkim wątpliwościom związanym ze strojem ludowym, jego poszczególnymi elementami i sposobem noszenia, Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic zaprasza na konsultacje merytoryczne dotyczące tego zagadnienia. Oferta skierowana jest do pracowników placówek oświatowych (nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu edukacji regionalnej), animatorów środowisk lokalnych działających przy Miejskich Domach Kultury, członków zespołów folklorystycznych oraz osób prywatnych. Konsultacje poprowadzą etnolożki zatrudnione w Dziale Etnologii Miasta: Magdalena Toboła-Feliks oraz Agnieszka Fedorów-Skupień. Wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu konsultacji (numer kontaktowy 32 353 95 59, wew. 4).