„Ôbleczone w tradycja”
konsultacje merytoryczne dotyczące stroju ludowego

 

 

Regionalny strój ludowy stanowi zagadnienie niezwykle złożone i wielowątkowe. Kwestia stroju ludowego zawiera się bowiem nie tylko w estetycznej kompozycji poszczególnych części ubioru, ale również w ich odpowiednim zestawieniu oraz poprawnym założeniu. Należy pamiętać, iż strój ludowy jako rodzaj medium komunikacyjnego niegdyś informował o umiejscowieniu jednostki w systemie stratyfikacji społecznej tudzież obrzędowej roli nosiciela; jednocześnie był także wyrazicielem prestiżu, odpowiadającym za utrwalenie i transmisję tradycji. Forma stroju spełniała zatem różnorakie funkcje, począwszy od najprostszej, podstawowej o charakterze wyróżnika regionalnego, do społecznej, obrzędowej, wierzeniowo-magicznej czy wreszcie znaczeniowo-semiotycznej.

Tradycyjne formy śląskich strojów chłopskich ukształtowały się pod wpływem wielu czynników. Konsekwencją tego jest zróżnicowanie widoczne w formie strojów poszczególnych grup. W obrębie typów obecnych na terenie Górnego Śląska zauważyć można kilka odmian charakterystycznych dla mniejszych obszarów terytorialnych; każdy z nich odznacza się własną specyfiką. Dawniej kod informacyjny zaszyfrowany w poszczególnych elementach stroju sprawnie odczytywali wszyscy mieszkańcy wsi. Współcześnie dla wielu osób jest on jednak komunikatem zupełnie niezrozumiałym, stanowiącym wręcz zapis wiedzy tajemnej.

Wychodząc naprzeciw wszelkim wątpliwością związanym z tematem stroju ludowego dział etnologii miasta Muzeum Historii Katowic zaprasza na konsultacje merytoryczne dotyczące tego zagadnienia. Oferta skierowana jest zarówno do pracowników placówek oświatowych (nauczycieli szkolnych i przedszkolnych prowadzących zajęcia z zakresu edukacji regionalnej), osób działających przy Miejskich Domach Kultury, bibliotekach oraz w ramach zespołów i grup folklorystycznych, jak i dla osób indywidualnych interesujących się strojem ludowym. Konsultacje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu prowadzą etnolożki zatrudnione w Dziale Etnologii Miasta: Magdalena Toboła-Feliks oraz Agnieszka Fedorów-Skupień (32 353 95 59, wew. 4).