W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju odwołujemy wszystkie wydarzenia o charakterze grupowym (wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje edukacyjne) - pozostaje jedynie możliwość indywidualnego zwiedzania muzeum przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych podanych poniżej.


Muzeum Historii Katowic - zarówno siedziba główna, jak i wszystkie oddziały terenowe - jest już czynne dla zwiedzających.

W trosce o zdrowie odwiedzających i pracowników MHK, w porozumieniu z terenowym inspektoratem sanitarno-epidemiologicznym, podczas wizyty w Muzeum Historii Katowic prosimy o stosowanie się do następujących zasad:

Szczegółowe zasady zwiedzania oraz limity osób, które jednocześnie mogą przebywać na wystawach znajdują się w zaktualizowanym regulaminie porządkowym

Przypominamy, że od 1 maja dostępne są internetowe ZBIORY MUZEUM HISTORII KATOWIC

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej (sekcja: MUZEUM ON-LINE) oraz pozostałych kanałów informacyjnych.