T

 

TABERNAKELBUND zob. ►Krucjata Eucharystyczna

TABITA, Chrześcijańska Organizacja Charytatywna Adwentystów Dnia Siódmego (fundacja), zał. 1991 w Katowicach przez Jana Krystę; prowadzi 2 punkty wydawania odzieży dla potrzebujących: w Katowicach przy ul. Sokolskiej i w Załężu przy ►ul. Gliwickiej i sieć punktów medycznych w centrum miasta; współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach; utrzymuje kontakty z duńską organizacją charytatywną Polske Born Himmerland.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA 40. ROCZNICĘ WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO i nadanie szkole im. Powstańców Śląskich (w budynku dawnej ►Szkoły Podstawowej nr 24; ul. ►Gliwicka 276), odsłonięta w1960 roku.
katowice.uw.gov.pl

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA 650. ROCZNICĘ POWSTANIA ZAŁĘŻA, umieszczona na fasadzie dawnej siedziby ►gminy załęskiej przy ul. ►Gliwickiej 102; odsłonięta została w 2010 roku,
katowice.uw.gov.pl

TARGOWISKO ROLNO-SPOŻYWCZE W ZAŁĘŻU, jednostka handlowa Zakładu Targowisk Miejskich przy ►ul. Józefa Pukowca 23. Czynne codziennie przez 24 godz. na dobę. Handel prowadzony jest w sektorach: „Rolnik” (warzywa), „Jabłko” (owoce sadownicze), „Ziemniak”, „Cytrus” (owoce południowe), „Kiszonki” (kapusta i ogórki kwaszone), „Spożywka” (artykuły spożywcze przetworzone).
http://www.ztm.katowice.pl/obiekty.

TEATR AMATORSKI, początki amatorskiej sztuki teatralnej i związanej z tym działalności społecznej w Załężu nie są dokładnie rozpoznane; pierwotnie miejscowość częściej gościła aktorów amatorów z Kółka Towarzyskiego w Królewskiej Hucie i z polskich organizacji w Katowicach, Bogucicach (m.in. z Związku Katolickich Robotników p.w. św. Józefa na pocz. l. 90. XX w.) i Dębie. W okresie plebiscytowym sztuki sceniczne wystawiło Towarzystwo Śpiewacze „Ogniwo” z Katowic, 2 razy wystąpił Teatr Górnośląski z Szopienic. Z działań podejmowanych w społeczeństwie załęskim poza deklaratywny charakter nie wyszła działalność ►Czytelni Polskiej (1883); prawdopodobnie pierwszą strukturą teatru amatorskiego w Załężu był Komitet Teatralny (1893), łączący działalność sceniczną z charytatywną (na rzecz wdów i sierot). Aktywność teatralna polskich organizacji wzrosła na przełomie I–II dekady XX w., partycypowały w niej: Towarzystwo Polsko-Katolickie ►Jedność (1910), ►Towarzystwo Śpiewacze „Halka”, ►Towarzystwo św. Alojzego, a także ►Towarzystwo Śpiewacze „Przyjaźń”. W ►Załęskiej Hałdzie od 1891 funkcjonował samodzielny Zespól Teatralny Myloka (od 1913 współuczestniczył w ruchu ►Polskiego Towarzystwa Wyborczego). Pomimo szykan administracji niemieckiej (eksmisja towarzystw z wydzierżawianych lokali) ruch teatralny w 1911 upamiętnił rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego. Wielkie znaczenie dla mieszkańców Załęża miała sztuka Piotra Kołodzieja Górnicy, nawiązująca do ►katastrofy na kopalni „Kleofas” (1896), popularnością cieszyły się sztuki: Gorzałka Leopolda Anszyca, Pan fabrykant Mioteł i Bogata Wdowa Piotra Kołodzieja, Dzieci w jaskini zbójców Lebardina (Thibauda), Kominiarz, Werbel domowy J.K. Gregorewicza, Babula Z. Przybylskiego, Ulica nad Wisłą Kazimierza Kucza oraz jednoaktówki. W ruchu teatralnym partycypowała ►Kongregacja Mariańska. Od 1920 w przedstawieniach brał udział chór kościelny, wprowadzono również balet. W okresie międzywojennym powodzeniem cieszyła się działalność sceniczna ►Pierwszej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego, zwłaszcza sztuki Aleksandra Fredry (Zemsta, Pan Jowialski, Śluby panieńskie, Damy i huzary) w reżyserii ►Jerzego Lisa. W 1929 narodziła się idea teatru amatorskiego jako odrębnej niezależnej struktury (►Teatr Amatorski im. Juliusza Słowackiego) oraz wyspecjalizowanej sekcji (trupy teatralnej) w gnieździe ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Załężu. Stowarzyszenia kościelne wyspecjalizowały się przygotowywaniu przedstawień o tematyce religijnej, np. w okresie Wielkiego Postu wystawiano Pasję (Mękę Jezusa Chrystusa).
J. Kret: Harcerze wierni do ostatka. Wstęp K. Heska-Kwaśniewicz. Warszawa 1986:, K. Olszowski: Kronika teatralna Górnego Śląska. 1848–1914. Kraków 1979; K. Olszowski: Śląska kronika teatralna. 1914–1922. Kraków 1969; „Katolik” 1893, nr 5, 52, 136.

TEATR AMATORSKI im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZAŁĘŻU, zał. 1929 z inicjatywy ►Zjednoczenia Zawodowego Polskiego; prowadził sekcje: wodewilową, dramatyczno-komediową; odgrywał spektakle raz w miesiącu; siedziba mieściła się w restauracji Wissmacha (zob. ►Kaisergarten).
„Goniec Śląski” 1929, nr 31

TECHNIKUM HUTNICZE, zob. Zespół Szkół Huty Baildon.

TEICHSTRAßE, zob. ul. Joachima ►Lelewela.

TEMPO ZAŁĘŻE (Tempo 28 Załęże), Towarzystwo Cyklistów, założone w 1928 roku, ok. 1933 zakończyło działalność; udział w lokalnych szosowych wyścigach kolarskich, w 1930 zwycięstwo w pierwszym na terenie województwa śląskiego wyścigu sztafetowym; zarząd w 1930 roku tworzyli: Cichoń (prezes), Mamok, Jaroszek, Machała; zawodnik: Rajnhold Rozenberg.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998),[w:]: „Kronika Katowic”, T. 8. Katowice 1999; https://kolarstwoslask.pl/rok-1930/

THEODOR, szyb kopalni ►Victor, głęb. 45,5 m, drążony w l. 60 XX w., najgłębszy w zakładzie.
G. Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Kreacja i redakcja G. Grzegorek. Wstęp L. Jodliński. Katowice 2017.

TICHAUER BIER, zob. ►Pod Koleją.

TICHAUER GASTSTÄTTE, zob. ►Golczyk.

TOKARSKA ULICA (Berggeist Straße, ks Augustyna Strzybnego), ulica w Załężu, dł. 100 m, w układzie równoleżnikowym; drzewostan wyróżnia grupa głogów ałtajskich; wytyczona na pocz. XX w. na terenie należącym do Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa, zakupionym pod rozwój przemysłu przez Gustawa Wagnera; łączy ►ul. J. Kupca i ►ul. J. Wolnego. Zabudowywana od 1910 (pierwsza kamienica mieszkalna powstała w 1913); od 1926 działała odlewnia żeliwa; w l. 20. XX w. rozbudowano ►Szkołę Podstawową nr 22; pod koniec l. 30. XX w. miał tam siedzibę Klub Motocyklowy ►Moj, a w l. 40. XX w. Klub Sportowy ►Moj. Obecnie funkcjonują przy ulicy: fabryka ►Moj, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ►Ekobud.
AUM Katowice, zesp. 1, sygn. 2067, 2068, 2069 a, 2070, 2072; Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/1936. Opis władz i urzędów państwowych, komunalnych, samorządowych i instytucyj prywatnych; alfabetyczny spis ulic; spis mieszkańców według ulic; alfabetyczny spis mieszkańców; alfabetyczny spis branż, alfabetyczny spis zakładów i przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych. Katowice 1935; Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

TOMECKI Józef (II 1907 – 15 VIII 1931, Królewska Huta); pracownik ►Poczty w Załężu; działacz młodzieżowy, jeden ze współzałożycieli ►Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Załężu. Pochowany na parafialnym ►Cmentarzu w Załężu.
AKAD, zesp. Księgi metrykalne sygn. 1567.

TOMMED, nowoczesny zakład opieki zdrowotnej Grupy Medycznej TomMed przy ul. ►Żelaznej; działają w nim pracownie: mammograficzna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii onkologicznej, proktologiczna, ginekologiczno-położnicza, chirurgii ogólnej,
https://tommed.pl/katowice-zelazna

TOUR DE LA Georges (?, Poznań – ?), w latach 50. XIX w. właściciel dóbr rycerskich w Załężu, hrabia, protestant, potomek francuskich hugenotów, jego żona prawdopodobnie pochodziła z Załęża; autor najstarszego, niezrealizowanego projektu organizacji kościoła katolickiego (►Parafii św. Jerzego) w Załężu.
L. Musioł: Załęże. Monografia historyczna parafii św. Józefa w Stalinogrodzie-Załężu. Maszynopis, b.r.m.w. [1955]; R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

TOWARZYSTWO CZERWONEGO KRZYŻA W ZAŁĘŻU, założone w 1919 roku, jego członkowie, wraz z przedstawicielami ►Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, wzięli udział w odsłonięciu pomnika powstańczego w Sosnowcu (1921); od 1924 TCK było organizatorem kolonii w Jastrzębiu Zdroju dla dzieci z Załęża; zob. też: ►Polski Czerwony Krzyż.
„Goniec Śląski” 1921, nr 288; „Gazeta Robotnicza” 1924, nr 130.

TOWARZYSTWO CZYTELNI LUDOWYCH, zał. 1929 w Załężu z siedzibą przy ul. Wojciechowskiego 99 (ob. ►ul. Gliwicka); prezesi: ►Julian Blicharz (do 1934), ►Stefan Mielczarski, sekretarz Paweł Rączoszek. Czytelnia skupiała 234 czytelników w 1934, 222 – w 1935, 358 – w 1937; stale wzrastała też książek do wypożyczenia: 1637 (1934), 1849 (1935) 1967 (1937).
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Czytelni Ludowych w roku 1934. Poznań 1935.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” ZAŁĘSKA HAŁDA, gniazdo zał. 25 I 1920. W l. 1924–1926 nieczynne. W 1927 objęte mecenatem kopalni „Wujek”. Poświęciło sztandar 15 VI 1930. Ok. 1935 założyło sekcję ciężkiej atletyki. W l. 1939–1945 zawiesiło działalność, a w 1950 zostało zlikwidowane. Jako jedna z pierwszych organizacji w województwie śląskim wprowadziło do programu zapasy w stylu wolnym; podejmowało również działania teatralne (było członkiem Sekcji Teatrów Ludowych przy Wydziale Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach). Siedziby mieściły się w ►restauracji Günthera i ►restauracji Karola Mroncza (ob. ►Szkoła Podstawowa nr 25). W 1920 skupiało 72, a w 1930 – 140 członków. Należało do Katowickiego Okręgu Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Utrzymywało kontakty z sokolstwem polskim we Francji. Działacze: Franciszek Gola, Teodor Otremba, Jan Patalong, Otton Patalong, M. Przybyła, ►Wiktor Sławiński, Jan Śmigiel.
APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski, sygn. 81; W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937; A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W ZAŁĘŻU, gniazdo zał. 11 IV 1911 z inicjatywy ►Józefa Sapy przy współudziale kilku innych członków gniazda TG „Sokół” w Katowicach (po którym przejęło stodołę, przebudowaną następnie na salę gimnastyczną). Od 1 IX 1911 zarejestrowane w Wydziale Okręgowym Związku Towarzystw Gimnastycznych w Państwie Niemieckim w Bytomiu. Dało początek gniazdu TG „Sokół” w Dębie, ►KS Naprzód „1912” Załęże, żeńskiemu gniazdu TG „Sokół” w Załężu (1914), ►Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w Załęskiej Hałdzie (1920); do 1917 nieczynne – odbudowane z oddziałem kobiecym. Od 1919 przydzielone do I Katowickiego Okręgu Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W 1927 powstał Komitet Budowy Boiska Sokolego w Załężu (Michał Grażyński, Konstanty Wolny, ►ks. Józef Kubis, Tadeusz Stark, Stanisław Dworzańczyk, Tadeusz Stadnikiewicz, ►Wawrzyniec Widuch, Jan Brzeskot, dr Alfons Górnik, ►Paweł Chrószcz, Józef Dreyza). Prowadziło również działalność teatralną (było członkiem Sekcji Teatrów Ludowych przy Wydziale Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach). Obiekty: ►hala przy ul. M. Wolskiego (1926), ►boisko z bieżnią lekkoatletyczną przy ul. F. Bocheńskiego (1929), basen ►Bugla ze strzelnicą. Działacze – prezesi: Kasprzyk (imienia nie udało się ustalić), Piotr Golor, Jan Wylecioł, ►Leopold Świtała, Wiktor Baranek, Józef Zogórnik; wiceprezesi: ►Stanisław Kołodziej, ►Władysław Wendt, Józef Lisek; naczelnicy: ►Wiktor Jesionek, Franciszek Oleś, ►Paweł Chrószcz, Jan Kubica, Maksymilian Dudek, Kazimierz Peda, Tomasz Vogiel; naczelniczka: ►Matylda Ossadnik-Ogiermanowa; sekretarze: Wiktor Baranek, ►Ludwik Przystolik, Józef Świtała, Paweł Kotusz; skarbnicy: Jesionkówna, Maksymilian Wojtyczka, Jan Czardybon; bibliotekarka: Maria Zawadziańka, chorąży: Józef Solik. W 1911 liczyło 27 członków, w 1913 – 20, w 1920 – 145 (największe gniazdo w rejencji opolskiej), w 1929 – 106 i w 1930 –145. Siedziba mieściła się w lokalu przy ul. S. Wojciechowskiego 67. Osiągnięcia: 4 (0–3–1) medale MP – poręcze: 2 m. (1935–1937) i 3 m. (1938) oraz udział w IO w 1936 ►Matyldy Ossadnik-Ogiermanowej.
APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski, sygn. 81; APK, Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 79; APK, Urząd Wojewódzki Śląski, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Katowice, sygn. 7; A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999; W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO HODOWCÓW DROBNEGO INWENTARZA zob. ►Związek Hodowców Drobnego Inwentarza Katowice III

TOWARZYSTWO MŁODYCH POLEK NA KOLONII IGNACEGO MOŚCICKIEGO, powstało w 1935 z inicjatywy Jadwigi Jackowej; skupiało 16 członkiń. Zebrania odbywały się w ►Szkole Podstawowej nr 24 i w ►Domach Sypialnych Kopalni „Kleofas. ►Józef Słomka wysunął koncepcję przekształcenia organizacji na Oddział Żeński ►Związku Strzeleckiego. Prezeski: Palicówna, Kokotowa, Marta Słomka.
A. Steuer: Kolonia imienia Ignacego Mościckiego w Katowicach-Załężu (1927–1939), [w:] „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999, s. 102–118.

TOWARZYSTWO MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ W ZAŁĘSKIEJ HAŁDZIE PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS zob. ►Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Załęskiej Hałdzie

TOWARZYSTWO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH im. JÓZEFA PIŁSUDSKEGO w KATOWICACH-ZAŁĘŻU, zał. 1935 przez ►Giesche S.A., struktura podległa Związkowi Towarzystw Działkowych i Osiedli Województwa Śląskiego; zajmowało powierzchnię 0,7 ha i liczyło 23 działki; w 1938 skupiało 23 członków; otrzymywało pomoc finansową Wojewódzkiego Funduszu Pracy. Działacze: ►Franciszek Długiewicz, Ludwik Przystolik.
Dziesięć lat pracy Okręgowego Związku Towarzystw Ogródków Działkowych i Osiedli Województwa Śląskiego. Oprac. T. Rudnicki. Katowice 1938.

TOWARZYSTWO POLEK NA KOLONII IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO; założone w 1928 roku, zaangażowane w budowę ►Szkoły Podstawowej nr 24; skutecznie zaprotestowało przeciwko umieszczeniu w nowym budynku szkoły mniejszościowej; w latach 1934–1935 trwały walki frakcyjne, podjęto próbę przekształcenia organizacji w Żeński Oddział Związku Strzeleckiego (zob. ►Związku Strzeleckiego Załęże; Marta Słomkowa); po 1936 górę wzięły tendencje pojednawcze; sztandar t. poświęcono w 1935; liczba członków: 20 (1935), 100 (1936); t. prowadziło działalność charytatywną, m.in. przygotowując ekwipunki dla biednych dzieci wysyłanych na kolonie letnie; działaczki: Jadwiga Jackowa, Palicowa.
A. Steuer: Kolonia Mościckiego, [w:]: Kronika Katowic, T. 8. Katowice 1999.

TOWARZYSTWO POLEK W ZAŁĘŻU, kobieca organizacja polityczna (chadecka), której korzenie wyrosły w strukturach ►Czytelni dla Kobiet (1903), powstała w 1907; od 1918 działała pod nazwą Towarzystwo Polek, aktywnie uczestnicząc w pracach podczas plebiscytu górnośląskiego – w dwóch strukturach terenowych: 1) gmina, 2). Osada Huty „Baildon”; W 1927 skupiało 160 członkiń; pod koniec 1927 dołączyła grupa 40 członkiń z Towarzystwa Polek Narodowej Partii Robotniczej. Założycielkami były: ►Franciszka Ciemięgowa, Maria Musiałowa, Maria Jesionkowa, Katarzyna Jesionkowa, Kozikowa, znajdując oparcie w kręgach nauczycielek załęskich szkół. Towarzystwo prowadziło sekcje: dobroczynną, opieki nad biedną dziatwą szkolną, a od 1934 ►Przedszkole Towarzystwa Polek przy ►kopalni „Kleofas”. Miało własny sztandar. W 1928 podjęło inicjatywę utworzeniu ►Towarzystwa Młodych Polek. W późniejszym czasie w wyniku rozłamów powstało ►Katolickie Towarzystwo Polek i ►Towarzystwo Polek (sanacyjne); odrębne struktury powstały też na ►Kolonii Ignacego Mościckiego i w ►Załęskiej Hałdzie.
„Głos Polek” 1927, nr 1; „Polska Zachodnia” 1927, nr 304; „Polak” 1921, b.n.

TOWARZYSTWO POLEK W ZAŁĘŻU, organizacja sanacyjna w Załężu, wyodrębniła się z założonego w 1907 ►Towarzystwa Polek w Załężu w wyniku rozłamu po Jubileuszowym Zjeździe Związku Towarzystw Polek (1927); poświęcenie sztandaru 30 VI 1929. Prowadziła sekcje: opieki nad matką i dzieckiem (z ►Przedszkolem Towarzystwa Polek przy ►kopalni „Kleofas”) i kulturalno-oświatową. Przewodniczące: ►Zofia Magryś, ►Agnieszka Kozikowa, wiceprzewodnicząca L. Krzystek. Zebrania odbywały się m.in. w restauracji Świtały.
APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych, sygn. 41, 390, 542; „Polonia” 1927, nr 154, „Polska Zachodnia” 1927, nr 129, 1929, nr 177, 1931, nr 109, 1935, nr 83, 1936, nr 7.

TOWARZYSTWO POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ ZABORU PRUSKIEGO W ZAŁĘŻU, zob. ►Polska Partia Socjalistyczna w Załężu.

TOWARZYSTWO ŚPIEWU „MONIUSZKO” na KOLONII im. I. MOŚCICKIEGO, zał. 1928; w 1932 liczyło 85 członków; dyrygentami byli miejscowi nauczyciele: Rygieł i Drapczyński; po ich odejściu do pracy w innych szkołach woj. śląskiego w l. 1935–1937 organizacja zawiesiła działalność; funkcję prezesa sprawował Maruszczyk.
J. Fojcik: Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku. Katowice 1961.

TRAMP, dziecięcy klub turystyczny przy ►Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 na Witosa Osiedlu, rozpoczął swą działalność wiosną 2007. Ma na celu propagowanie turystyki (szczególnie turystyki górskiej), krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych.
https://www.zso7.katowice.pl/index.

TRAMWAJOWE LINIE W ZAŁĘŻU, zob. ►Linie tramwajowe w Załężu.

TRASA ROWEROWA nr 103, długość 7,1 km, utworzona w 2010. Biegnie od Parku Śląskiego, łączy ►Obroki, ►Osiedle Witosa, ►Załęską Hałdę, kończy bieg w Kokocińcu.
www.kztt.org.pl.

TRZCINIECKA STRUGA, niewielki strumyk w Załężu, tworzący od północnego zachodu historyczną granicę miejscowości; wpadał do stawu ►Trzciniec na wysokości oczyszczalni ścieków w Klimzowcu.

III ZAKON, zob. ►Trzeci Zakon Franciszkański.

TRZECI ZAKON FRANCISZKAŃSKI W ZAŁĘŻU, kontynuator ruchu tercjarskiego załężan wywodzącego się z parafii bogucickiej; erygowany 2 marca 1901 roku. Pierwotnie był agregowany do Prowincji Zgromadzenia oo. franciszkanów pw. św. Jadwigi w Karłowicach k/Wrocławia, a od 1922 roku do Prowincji Zgromadzenia oo. franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP w Panewnikach. Ok. 1928 podzielił się na niemiecki III Orden i polski III Zakon; pierwszy z wymienionych liczył w 1932 roku 90, a w 1936 80 członków. Drugi z nich zrzeszał odpowiednio 428 i 422 członków. W latach 1939–1945 był czynny zapewne tylko niemiecki III Orden, który później nie wznowił działalności. Polski III Zakon został reaktywowany w 1945, w 1946 zrzeszał 122 członków, w tym 102 kobiety; jego sztandar został poświęcony 25 marca 1961 roku przy udziale 106 członków. Przełożonymi III Zakonu byli: ks. Józef ►Kubis, Pytlok, Marniok, Henkel, Małek, Kostka, Nowak, ks. Franciszek Leśnik.

tulak-marian

TUŁAK Marian (1901 – ?), dowódca wojskowy, w Wojsku Polskim od 1919; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (1919–1920). Od 1924 służył w 73 Pułku Piechoty w Katowicach, gdzie pełnił różne funkcje; do stopnia kapitana awansowany 19 III 1938. W l. 1938–1939 był dowódcą 4. kompanii Obrony Narodowej Kochłowice w składzie Chorzowskiego Batalionu Obrony Narodowej oraz jednocześnie komendantem powiatowym Przysposobienia Wojskowego Katowice z miejscem postoju Kochłowice. We IX 1939 dowodził 11. kompanią w IV batalionie fortecznym 73 Pułku Piechoty. W przededniu wybuchu II wojny światowej stacjonował w Zamku Załęskim (zob. ►Dwór w Załężu), skąd 4 IX 1939 batalion wyruszył na szlak bojowy i przeszedł od Katowic-Załęża (przez plac Wolności, rynek, Bogucice, Sosnowiec) na Lubelszczyznę. Uwolniony z niewoli niemieckiej, powrócił do kraju. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
A. Steuer: Mały leksykon halembski, na stronie internetowej koła Związku Górnośląskiego w Halembie.

TURZONOWIE (Thurzo, Thurzonowie) lub Thurzo von Bethlenfalva, węgierski ród szlachecki; wygasł na początku XVII wieku; rodzina wywodzi się z miejscowości Betlanovce na Spiszu (dziś Słowacja); w XVI w. podzielili się na dwie główne linie: orawsko-bytczańską i spisko-augsburską. Rodzina ta, związana z węgierskim górnictwem, zawiązała spółkę handlową z Fuggerami (Ungarischer Handel). Na Śląsku w l. 1517–1548 władali pszczyńskim państwem stanowym, do którego należało Załęże.

TWÓRZ Teofil SDB (9 XII 1870, Załęże – 25 VIII 1965, Santa Catharina), salezjanin; nowicjat odbył w latach 1894–1895 w Foglizzo (Włochy). Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1900 roku w Paraibo (Brazylia) pracował jako duszpasterz w Brazylii: katecheta w Recife, od 1920 – dyrektor tamtejszego internatu, od 1921 – kolegiów w Corumba, Goias, Bage, Lorena, a od 1943 w liceum Serca Jezusowego w Sao Paulo; budowniczy trzech kościołów i trzech zakładów salezjańskich; w Bale, Sao Paulo i Recife zorganizował oficjalne duszpasterstwo dla Polaków.
L. Musioł: Załęże. Monografia historyczna parafii św. Józefa w Stalinogrodzie-Załężu. Maszynopis, b.m.w. [1955].

 


LEKSYKON ZAŁĘSKI

WSTĘP

Leksykon załęski ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 1500 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Załęża, różniące się od współczesnych. Dlatego wśród haseł uwzględniono struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowała miejscowość (dotyczące takich jednostek terytorialnych, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z terenów historycznego Załęża, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Załęża, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą większości ulic Załęża i Załęskiej Hałdy, nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych), jak i z onomastyki ludowej. Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Załęża (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np. hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Załęża, opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną i pozaszkolną, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne-granice-zaleza

Współczesne granice Załęża