T

 

TAMBURYNO, tamborin, gra ludowa pochodzenia włoskiego (tamburello), przeniesiona na Górny Śląsk przez robotników sezonowych na przełomie XIX i XX w.); polegająca na przebijaniu piłki o wadze 88 g płaskim bębenkiem skórzanym (podobnym do instrumentu muzycznego), otwartym z jednej strony, na stronę przeciwną, o zwycięstwie decyduje większa liczba punktów (liczonych jak w tenisie). Jako gra wyłącznie kobieca rozwijała się w 16 jednostkach organizacyjnych – niemieckich w ramach akcji ►Volks- und Jugendspiele (1904) w: ►Spielverein Bogucice, ►Spielverein Podlesie, ►Spiel- und Eislaufverein Dąb, ►Spiel- und Eislaufverein Józefowiec, ►Spiel- und Eislaufverein Katowice, ►Spiel- und Eislaufverein Załęże, ►Spielverein Zawodzie; ►Turn- und Spielverein Ligota, ►Turn- und Spielverein Murcki, ►Turn- und Spielverein Nikiszowiec, ►Altes Turnverein Rozdzień, ►Deutsche Jugendverein Szopienice. Gra przejęta została w latach 1920–1922 przez ►plebiscytowe polskie kluby sportowe i uprawiana była w rejonie Szopienic-Janowa w klubach: ►Olimpia Szopienice, ►Wolność Janów, ►Jedność Nikiszowiec, ►Brynica Borki; po 1922 uprawiana rzadko, m.in. w ►Altes Turn Verein Kattowitz.
A.Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim. Opole 2008; Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, Katowice 2012.

TECHNIKUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH, 3-letnia szkoła kształcąca nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów sportowych, zał. 1952. Dwukrotnie reformowana (cykl 4-letni i 5-letni), ostatecznie przekształcona w Liceum Pedagogiczne o profilu kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Technikum Wychowania Fizycznego ukończyło 478 absolwentów; ostatnia matura odbyła się w 1960; przy szkole działało Koło Sportowe „Zryw” (zob. KS ►„Iskra” Katowice). Wykładowcy: Augustyn Barczyk, Walerian Klimontowicz, Cecylia Malczyk, Tadeusz Madej, Alojzy Chrószcz, Z. Głazek, Z. Weiss, Z. Hoffmann, A. Szyler, W. Stec; znani wychowankowie: Barbara Eustachewicz, Helena Dzik, Alfred Kucharczyk, K. Mieleszczuk, S. Sowa, J. Thym Gajda.

TENIS STOŁOWY, dyscyplina sportu, pod pierwotną nazwą ping-pong; w pierwszym rzędzie rozwijała się struktura ruchu młodzieżowego, w oparciu o przepisy i regulaminy opublikowane przez dziennik „Polonia” (1930); jej pionierami w woj. śląskim byli przedstawiciele duchowieństwa katolickiego (koniec lat 20. XX w.); wprowadzona do programu organizacji katolickich Katowic (lata 30. XX w.): Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej – ►Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (przy parafiach: Najświętszej Marii Panny, Prokatedralnej (św. św. Piotra i Pawła), św. Ludwika w Panewnikach), objęła struktury związków zawodowych (►Oddziały Młodzieży Polskiego Związku Pracowników), jednostek niepodległościowych (►Oddziały Młodzieży Powstańczej), w ►Związku Harcerstwa Polskiego, ►Świetlicowym Ruchu Bezrobotnych. Trend ten pozostał dominujący w latach 1946–1949, opierał się na lewicowych organizacjach młodzieżowych – sekcjach t.s. ►Związku Walki Młodych i ►OMTUR Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych; W polskich klubach sportowych początkowo traktowano go rekreacyjnie; pierwsza sekcja, założona w ►Śląskim Klubie Lekkoatletycznym Katowice, brała udział w międzynarodowym turnieju (rozegranym w 1930 r. w Katowicach) z udziałem przedstawicieli klubów niemieckich z rejencji opolskiej; sekcje t.s. prowadziły także: ►Żydowski Klub Sportowy, niemieckie ►Katowicki Klub Tenisowy; ►Erster Fußball Club, a po II wojnie światowej: ►Pogoń Katowice i RKS Załęże. Duża liczba sekcji t.s. umożliwiła wprowadzenie szerokiej gamy rozgrywek: od mistrzostw poszczególnych dzielnic miasta, przez mistrzostwa wewnętrzne poszczególnych organizacji, aż po okręgowe. Likwidacja nurtu młodzieżowego w ruchu sportowym (początek lat 50. XX w.), zapoczątkowała długoletni kryzys tej dyscypliny w Katowicach pogłębiony w następnym dziesięcioleciu (liczba czynnych sekcji t.s. spadła do dwóch); pierwsze jej ożywienie, związane z działalnością ►Dębu Katowice i ►GKS Katowice (przełom lat 60. i 70. XX w.) było zjawiskiem krótkotrwałym, do drugiego ożywienia (1990–1997) przyczynił się KS ►Baildon Katowice. Katowice stały się siedzibą ►Polskiego Związku Tenisa Stołowego (1946–1948); oraz ►Śląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego (od 1946), organizatora MP w Katowicach (1988, 1995), Piotrowicach (1958); meczów superligi Polska–Węgry (1995), Polska–Niemcy (1995) w ►Hali Sportowej „Baildon”; wymiar lokalny miały osiągnięcia Marcina Werby (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii Najświętszej Marii Panny) i Jerzego Pierończyka (►Górnik Załęże; zob. też ►Kleofas 06 Katowice); natomiast do najznaczniejszych osiągnięć zaliczyć należy: udział w rozgrywkach I ligi t.s. – Dębu Katowice (1967–1968), GKS Katowice (1969–1971) i Baildonu Katowice (1990–1997); 19 medali (8–4–7) MP w latach 1991–1996; 1 (0–0–1) medal ME (1995) tenisistów stołowych KS Baildon Katowice. Czołowymi zawodnikami byli: Lucjan Błaszczyk, Leszek Kucharski, Piotr Napiórkowski, Andrzej Płodzień.
W Pięta: Tenis stołowy na Górnym Śląsku w latach 1929–2004. Częstochowa 2005.

TEXOPHILUS KATOWICE, Stowarzyszenie Miłośników Łucznictwa, jednosekcyjny klub łuczniczy, zał. 1956, nie było związane z żadnym katowickim zakładem pracy; próbowało oprzeć działalność na nowoczesnych badaniach naukowych (zachodnich), nie uzyskało akceptacji władz sportowych województwa katowickiego, nie zostało zarejestrowane; działacze: dr Adam Podgórski, Jerzy Tondera.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych Katowice, sygn. 795 II.

TĘCZA KATOWICE zob. ►Sparta Katowice

TOPOLE KATOWICE, UKS, zał. 2000 w Giszowcu. Prowadzi zajęcia takie, jak: koszykówka (kobiet i mężczyzn), boks, kickboxing, boks zawodowy.
J. Tofilska: Giszowiec. Monografia historyczna. Katowice 2016.

TOR WYŚCIGÓW KONNYCH W BRYNOWIE, obiekt sportowy, powstały z inicjatywy Wielkopolskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych na terenie wydzierżawionym (części folwarku Brynów), od Hohenlohe SA, otwarty 7 VIII 1932 przy ul. Kościuszki; od 1934 był współorganizatorem imprez ►Śląskiego Klubu Jazdy Konnej (skoki przez przeszkody, pokazy ujeżdżania konia, wyścigi dla początkujących, pogoń za lisem); gonitwy dla zawodowców z przeszkodami i bez przeszkód (1–3 okrążenia toru), z totalizatorem; ostatnie wzmianki – w publikatorach: 1945, w aktach: 1951.
APK, zesp. Hohenlohe sygn. 1791; AUM zesp. 5, sygn. 760; Propozycje zawodów konnych Śląskiego Klubu Jazdy Konnej w Katowicach mających się odbyć w dniach 10, 11 i 13 października 1936 r[oku] na torze wyścigowym w Katowicach-Brynowie, zatwierdzone przez P.Z.J. [Polski Związek Jeździecki]. Propozycje oparte na wytycznych P.Z.J. dla popularnych meetingów na rok 1936. Katowice [b.r.w, 1936]; Propozycje zawodów konnych Śląskiego Klubu Jazdy Konnej w Katowicach mających się odbyć w dniach 12, 13 i 15 października 1935 r. na torze wyścigowym w Katowicach-Brynowie oraz 19 i 20 października 1935 r. na Stadjonie P.W. i W.F. w Chorzowie: zatwierdzone przez P.Z.J. [Polski Związek Jeździecki]. Katowice: [b.r.w., 1935]; Przewodnik informator po Katowicach. Katowice, 1945. „Polonia" 1932, nr 2804, 2815.

TORKAT, nieistniejące już sztuczne lodowisko w Katowicach. Obiekt rekreacyjno-sportowy powstał (zaprojektowany przez inż. Koldę, budowany od 1 IV do 7 XII 1930 przez Pierwszą Brneńską Fabrykę Maszyn w Brnie) jako pierwsze w Polsce i 13. na świecie lodowisko sztucznie chłodzone w kompleksie sportowym (m.in. letni brodzik dla dzieci, korty tenisowe, plansze szermiercze, kino panoramiczne, estrada) przy ul. Bankowej nad rz. Rawą w Katowicach. Wybudowanie Torkatu było warunkiem przyznania Polsce organizacji Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie w 1931 jako zabezpieczenie, gdyby warunki pogodowe nie pozwoliły rozegrać turnieju na lodowisku naturalnym w Krynicy. Otwarcie lodowiska miało miejsce 7 XII 1930. Prowadzenie obiektu finansowała Spółdzielnia Sztuczny Tor Łyżwiarski w Katowicach, w 1933 został przejęty przez budżet miejski. Od 1936 obiekt dysponował przenośną trybuną na 10 tys. osób. Na przełomie 1938/1939 wszczęta została procedura przejęcia obiektu przez Hutę Baildon. Totkat, zdewastowany wskutek działalności wojsk hitlerowskich i sowieckich, repatriantów, ludności cygańskiej, huta odbudowała w l. 1945–1949 – odnowiono betonową płytę lodowiska o wymiarach 60 x 30 m, pod którą zainstalowano 12 km rurek wypełnionych solanką, zbudowano nowe trybuny obliczone na 15 tys. miejsc, nad maszynownią wzniesiono nowy budynek, w którym znalazły pomieszczenia szatnie, umywalnie z natryskami, punkt sanitarny, hotelik z pokojami dla 65 osób, restauracja i kawiarnia. Od 1950 administrację obiektem przejęła kopalnia „Katowice” (w l. 1953–1956 Torstal). Obiekt dwukrotnie był niszczony przez pożar (1954, 1973). Torkat był miejscem międzynarodowych i ogólnopolskich zawodów sportowych w hokeju na lodzie, łyżwiarstwie figurowym, szermierce, tenisie, zapasach (występowali tu m.in. Karl Schaeffer, Maxi Herber i Ernst Bayer, Sonja Henie, drużyny hokejowe Kanady). Sportowe imprezy (np. hokejowe spotkania KS ►„Górnik 1920” Katowice z „Legią” Warszawa, których stawką było mistrzostwo Polski) gromadziły na trybunach tysiące kibiców. Latem obiekt zamieniał się w boisko lub salę koncertową. Katowiczanie oglądali wtedy m.in. występy amerykańskich koszykarzy z Harlem Globetrotters albo słuchali wokalistów Elli Fitzgerald, Paula Robesona, Michaja Burano, a wieczorami od maja do końca września na panoramicznym ekranie o szerokości 18,5 m wyświetlało filmy w kinie letnim. Z Torkatem była związana działalność kilku jednostek organizacyjnych sportu katowickiego m.in.: ►Katowickiego Klubu Łyżwiarskiego, ►Śląskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego, ►Śląskiego Klubu Hokejowego; sekcji hokeja na lodzie i szermierki ►Górnika 1920 Katowice. Od 1994 nieczynny. W 2010 w tym miejscu rozpoczęto budowę, a w 2012 otwarto Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA).
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; Tenże: Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolitej. W: Katowice w minionej rzeczywistości. Red. A. Barciak. Katowice 2006.

TOWARZYSTWO CYKLISTÓW „1905” KATOWICE, jednosekcyjna struktura sportowa, zał. 1905; pierwotna nazwa: Radfahrer Verein „Sport 1905” Kattowitz, od 1923 Towarzystwo Cyklistów 1905 Katowice. Siedziby: „Strzecha Górnicza” (1930), ul. Królewskohucka 75 (Katowice IV). Członkowie uprawiali kolarstwo szosowe i kolarski sport halowy. W Katowicach towarzystwo odegrało pionierską rolę w rozwoju piłki rowerowej; było jednym z głównych współzałożycieli ►Związku Cyklistów i Motocyklistów Województwa Śląskiego. W 1926 skupiało 24 członków. Działacze: Jan Ćwięczek, Gotfryd Grytzmann, Augustyn Skiba. Osiągnięcia: 6 (6–0–0) medali MP w piłce rowerowej (1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928) braci Jellinek. Zlikwidowane w 1939.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; A. Steuer: Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolitej. W: Katowice. W 140. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A Barciak. Katowice 2006.

TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 1928 ZAŁĘŻE, zał. 1928, w 1929 było wymieniane wśród gości Towarzystwa Cyklistów „Wesoła Jazda” w Kochłowicach podczas uroczystości poświęcenia sztandaru; ostatnie wzmianki 1933; działacz: Lisy (Lis ?).
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” BOGUCICE, gniazdo polskiego ruchu gimnastycznego, założone 11 VI lub 8 VII 1911. Powstało w wyniku zwycięstwa koncepcji decentralistycznych w ►TG „Sokół” I Katowice (pierwotnie zebrania odbywały się pod szyldem Zjednoczenia Zawodowego Polskiego). Było jednym z najbardziej aktywnych gniazd w rejencji opolskiej, w l. 1912–1914 uczestniczyło w zlotach na Zadolu. Posiadało własna sokolnię (od 1922 w starej strzelnicy, siedzibie Koła Towarzystwa Czytelni Ludowych) oraz sztandar (poświęcony w 1914 w kościele w Gierałtowicach). Należało do sieci organizacji tworzących teatr amatorski (wśród wystawionych sztuk scenicznych popularnością cieszyły się: Nowy Rok, Flisacy, Chłopi Arystokraci, Amerykanin, Gwiazda Syberii). W l. 1914–1917, VIII–XII 1919, III–VII 1921 z powodu działań zbrojnych I wojny światowej, I powstania śląskiego (w którym członkowie brali liczny udział) i III powstania śląskiego (utworzyło wspólną jednostkę wojskową – 5. kompania 2. baonu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jarosława Dąbrowskiego – z KS ►„Gwiazda” Bogucice i Pierwszą Drużyną Harcerską) zawiesiło działalność. W 1920 skupiało 120 członków. Należało do  Okręgu II ►Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce; ►Śląskiego Związku Lekkoatletycznego (od 1928). Od 1927 nastąpił wyraźny podział działalności na sekcje sportowe: lekkoatletyka; narciarstwo sportowo-rekreacyjne, łyżwiarstwo, hokej na lodzie, przysposobienie wojskowe (strzelectwo, łucznictwo); po 1933 większy nacisk położono na rozwój gimnastyki sportowej i działalność artystyczną: kółko dramatyczne; w 1934 powstał chór męski. Publikowało własne wydawnictwa, m.in.: Album pieśni sokolich, Srebrna księga bogucickiego „Sokoła” (1936). Prezesi: Antoni Wysocki, Jan Brzeskot, Alojzy Majowski, Roman Tuszyński; działacze: Tomasz Kotlorz, Franciszek Kost, Antoni Miękina. Osiągnięcia: 13 (3–6–4) medali MP (1935–1938) w gimnastyce sportowej. Wybitni sportowcy: Wilhelm Breguła, Zygfryd Kuklok.
W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937; Srebrna księga „Sokoła” w Bogucicach 1911–1936. Bogucice 1936; A. Steuer, J. Kocurek: Stowarzyszenia społeczne w Bogucicach, próba systematyki i ich rozwój w latach 1843–1939. W: Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność. Księga jubileuszowa. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice 1994; Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie" z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Katowice [2011].

Osiągnięcia Wilhelma Breguły w gimnastyce sportowej na MP (tabela)

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” BRYNÓW, gniazdo, zał. 12 VIII 1919 pod nazwą Katowicka Hałda; wpisane do rejestru stowarzyszeń pd nr. 93, wykreślone 7 II 1950. Sztandar został poświęcony 3 V 1919. Prowadziło sekcje: gimnastyczną i lekkoatletyczną. W 1919 skupiało 144, a w 1937 – 70 członków. Wybitni sportowcy: Marta Majowska-Szyndler. Działacze: Jan Kluzik, Robert Neumann, Kazimierz Kasprzak, Konstanty Woźniczka, a także: Tadeusz Kamieniecki, Kazimierz Surzyński, Antoni Kurzyca, Teodor Ryguła. Osiągnięcia: 2 (1–0–1) medale MŚ (1938) i 6 (3–3–0) medali MP (1936–1938).
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, sygn. 6 I; W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” DĄB (TGSD), gniazdo zał. 12 II 1912; pierwotnie filia Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Dębie; reaktywowane jako Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Dąb-Józefowiec (1 IX 1918 – 30 III 1924); w l. 1924–1939 działało jako TG „Sokół” Dąb, dało początek ►Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” Wełnowiec (1924). Pierwsza sokolnia mieściła się przy ul. Z. Seydy; druga była jednocześnie halą gimnastyczną szkoły nr 1 (od 1928 lub 1929). Gniazdo realizowało klasyczny program ruchu gimnastycznego; od 13 VI 1920 dysponowało własnym sztandarem; w l. 30. XX w. wystawiało banderie konne. Działacze: Antoni Manowski, Piotr Kosz, Stanisław Sikora, Ernest Głąbica.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Katowice Wydział Spraw Wewnętrznych, sygn. 1111 I; W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937; „Polska Zachodnia” 1928, nr 284.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” DĄBRÓWKA MAŁA, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Dąbrówce Małej, zał. 6 lub 12 I 1919, od 1920 posiadająca własny sztandar. W 1919 TG skupiało 105 członków. Początkowo realizowało klasyczny program wychowania fizycznego, od 1928 z sekcjami sportowymi: szermierki (jedyną w strukturach polskiego ruchu gimnastycznego na terenie Katowic), lekkoatletyki; należało do Katowickiego Okręgu ►Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Działacze: ks. Wawrzyniec Pucher (założyciel), Dominik Magiera, Jan Hofman, Franciszek Ledwoń, Leopold Rasek, Alojzy Świerczyński.
W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ I” KATOWICE, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Katowicach, zał. 15 III 1896, reaktywowana w 1902 i 1917; drugie po Bytomiu gniazdo na Górnym Śląsku. U genezy powstania legła aktywność organizacyjna wielkopolskich pionierów sokolstwa polskiego; skupiało elity narodowo-niepodległościowe miasta. Do grona założycieli należeli: Stanisław Beszczyński (starszy), Wincenty Czaplicki, Jan Henryk i Wiktor Jesionek, Jan Joks, Adolf Ligoń, Aleksander Lewandowski, Jan Skiba, Wacław Okulicz, Wojciech Zając; później dołączyli m.in.: Franciszek Głowacki, Wojciech Korfanty, Jan Jakub Kowalczyk, Tomasz Kowalczyk, Stanisław Rożanowicz, Wacław Szyperski. TG należało do Okręgu VI Związku Sokołów w Państwie Niemieckim (1896–1919), Okręgu II (Katowickiego) ►Dzielnicy Śląskiej Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce (1919–1939). Dało początek gniazdom ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Bogucice, ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Dąb, ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Załęże, Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego ►„Piast” Katowice (1918). Początkowo – mimo szykan administracji niemieckiej – prowadziło działalność narodowo-niepodległościową (prelekcje, wieczornice, ćwiczenia gimnastyczne, musztra, lekcje języka polskiego, zalążki turystyki, udział w regionalnych i ogólnopolskich zlotach sokolich – Zlot Grunwaldzki) w oddziałach męskim, żeńskim, młodzieżowym i oldbojów; wydało też Srebrną Księgę „Sokoła” katowickiego. W l. 20. XX w. nacisk położono na pracę w sekcjach sportowych (kajakarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo, piłka nożna, siatkówka), odnosząc osiągnięcia o znaczeniu regionalnym.
APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 789; W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ II” KATOWICE, gniazdo zał. 19 XI 1922 przez uchodźców z powiatu toszecko-gliwickiego, reemigrantów z Nadrenii-Westfalii. Siedziby mieściły się w: restauracji „Strzecha Górnicza”, Domu Uchodźców Śląskich, Okręgowym Ośrodku Wychowania Fizycznego (Dom Sportowy) przy ul. Raciborskiej. Towarzystwo kontynuowało niepodległościowe tradycje  gniazda TG „Sokół” w Szobiszowicach k. Gliwic. Najwięcej członków – 163 – skupiało w 1926; kryzys personalny (w 1930 liczyło 48 członków) przyczynił się do dużego zróżnicowania demograficznego – w pracach gniazda uczestniczyli członkowie pochodzący z różnych regionów Polski, a także przedstawiciele innych narodowości; w l. 30. XX w. w jego szeregach znajdowali się także sportowcy pochodzenia włoskiego (Diotta Levi) i żydowskiego (Moritz Morgenstern). Gniazdo odegrało przełomową rolę w dziejach polskiego ruchu gimnastycznego w województwie śląskim – miejsce drugoplanowej gimnastyki przyrządowej zajęła ciężka atletyka; w l. 1924–1925 jego działacze przyczynili się do ukształtowania struktur tej dyscypliny sportu w woj. śląskim. Z ich inicjatywy w 1924 powstał Polski Związek Ciężkiej Atletyki, a wypracowana przez nich (m.in. Marcina Kuczmika) pięcioczłonowa struktura organizacyjna ruchu sportowego w województwie śląskim (drużyna, sekcja, klub, związek i związek związków sportowych) została przez ministra Mieczysława Orłowicza przyjęta jako obowiązująca na obszarze całej II Rzeczpospolitej Polskiej. W klubie działały sekcje: bokserska (1923–1928), ciężkoatletyczna (1923–1939) z najsilniejszą w Polsce w drużyną zapaśniczą, gimnastyczna, lekkoatletyczna (1925–1929), palantowa (1923–1926) i pływacka (1926). Gniazdo było współzałożycielem ►Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Funkcje prezesów pełnili: Franciszek Wesoły, Józef Matloch, Marcin Kuczmik, Jan Michalski, Jan Widuch, Stanisław Beszczyński. Gniazdo cieszyło się poparciem  Adama Kocura i Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej. Należało do: ►Katowickiego Okręgu Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce►Śląskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, ►Śląskiego Okręgowego Związku Ciężkoatletycznego, ►Śląskiego Okręgowego Związku Lekkoatletycznego, ►Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Osiągnięcia: 65 (39–18–8) medali MP, w tym: 7 (4–1–2) w boksie, 5 (2–3–0) w podnoszeniu ciężarów, 45 (30–9–6) w zapasach w stylu klasycznym, 3 (3–0–0) w zapasach w stylu wolnym. Wybitni sportowcy – reprezentanci i mistrzowie Polski: Maksymilian Bugla, Jan Gałuszka, Henryk Ganzera, Wilhelm Gonsior, Paweł Hein, Teodor Krysmalski, Władysław Krysmalski, Eryk Kuchta, Jozef  Matloch, Konstanty Moczko, Wiktor Moczko, Paweł Ruda.
W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937; P. Osmólski: Leksykon boksu. Warszawa 1989; A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1945. Katowice 1986; A. Steuer: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół II” Katowice. W: „Kronika Katowic”. T. 4. Katowice 1993.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” KOSTUCHNA, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w ►Kostuchnie; gniazdo, założone w 1919 r. i początkowo zakonspirowane, ujawniło się jako filia gniazda ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Nikiszowiec (13 V 1920), sztandar ufundowano w 1921 r.; liczba członków: 172 (1919), 104 (1920); jedno z nielicznych gniazd dawnego powiatu pszczyńskiego, które przetrwało bez przerw w działalności aż do wybuchu II wojny światowej; należało do okręgu mikołowskiego ►Dzielnicy Śląskiej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, realizowało klasyczny program „Sokoła”; założyciele: Karol Stabik, Jan Filak, działacze: Jan Gałuszka, Wilhelm Grzesica, Jan Oleś, Stefan (Szczepan) Marczok.
W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła". Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” LIGOTA (do 1924 Ligota Pszczyńska), zał. 14 III 1920 z inicjatywy Augustyna Świtały; sztandar poświęcony 1 X 1922. W 1920 liczyło 88 członków, w 1928 – 120, w 1935 – 62. Prezesi: Józef Nowak, A. Świtała; działacze: Wiktor Szojda, Wilhelm Bromboszcz, Alojzy Herman.
W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” MURCKI, gniazdo zał. 22 II lub 1 III 1920; skupiało 160 członków; 5 III 1920 przyjęte do ►Dzielnicy Śląskiej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce; od 1 IV 1924 miało własny sztandar; zapisane w rejestrze stowarzyszeń pod nr 245 w V 1934, zaprzestało działalności 1 I 1939, wykreślone z rejestru 20 XI 1951. Prezesi: m.in. Karol Botor, Augustyn Gwóźdź; działacze: Szczepan Trembaczewski, Alfred Rogowski, Teofil Jędrysik, Augustyn Szymon, Brunon Szafranek; poczet sztandarowy: Florian Mrukwa, Albin Szafranek, Franciszek Pilorz.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Katowice Wydział Spraw Wewnętrznych, sygn. 1130 I; W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” NIKISZOWIEC GISZOWIEC (także TGS Nikisz-Giszowiec, TGS Nikiszowiec), pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Nikiszowcu; gniazdo zał. 16 II 1919, należało do VI Mysłowickiego Okręgu ►Dzielnicy Śląskiej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce; do 13 V 1920 działało wspólnie z filią w Kostuchnie (zob. ►Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Kostuchna). Od 18 VII 1920 dysponowało własnym sztandarem. Prowadziło sekcje: gimnastyczna, koszykówki, lekkoatletyczna, palantowa. W 1919 skupiało 135 członków (większość brała udział w walkach I powstania śląskiego).  Dała początek harcerstwu w Nikiszowcu (Pierwsza Drużyna Harcerzy im. Romualda Traugutta, zlikwidowana w l. 50. XX w.). Działacze: Karol Buczek, Paweł Chrostek, Alojzy Kula, Franciszek Maślon.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Katowice Wydział Spraw Wewnętrznych, sygn 1103 I; W. Ogrodziński, Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”, Katowice 1937; J. Tofilska, Katowice Nikiszowiec: miejsce, ludzie, historia, Katowice 2007; „Polska Zachodnia” 1927, nr 146.TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” NIKISZ-GISZOWIEC zob. ►Towarzystwo Gimnastyczne „Sokól” Nikiszowiec Giszowiec

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” NIKISZOWIEC zob. ►Towarzystwo Gimnastyczne „Sokól” Nikiszowiec Giszowiec

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” PIOTROWICE, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Piotrowicach. Gniazdo założono 13 lub 15 maja 1920 r. Realizowało klasyczny program polskiego ruchu gimnastycznego; w 1920 skupiało 30 członków; poświęcenia sztandaru dokonano 6–7 sierpnia 1938 r. Działacze: Gerard Kotucha, Jan Materla, Szczepan Żychoń.
APK OT Pszczyna, zesp. Miasto Pszczyna, sygn. 3313; W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” PODLESIE, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Podlesiu, gniazdo zał. 1 VI 1919. Początkowo prężne, w l. 1926–1930 działalność osłabła – skreślone z listy członków Okręgu Mikołowskiego ►Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce (1931). Realizowało klasyczny program polskiego ruchu gimnastycznego. W 1919 skupiało 32 członków. Działacze: Franciszek Domagała, Maciej Jargoń, Jan Latusek.
W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” ROZDZIEŃ (także TG „Sokół” Roździeń-Szopienice), pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Szopienicach, trzecie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rejencji opolskiej, zał. 15 V 1898. Nieustanne szykany administracyjno-sądowe, zakończone procesem bytomskim, spowodowały 4 VI 1907 rozwiązanie organizacji; występowało pod szyldem ►Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Janów. Reaktywowane 3 XI 1912, funkcjonowało w l. 1912–1914 i 1918–1939; wykreślone z listy organizacji 11 I 1952. Gniazdo było prężnym ośrodkiem działalności niepodległościowej i kulturalno-oświatowej, realizowało klasyczny program sokoli (szczególnie aktywnie działała sekcja lekkoatletyczna); prowadziło pierwszą w polskich strukturach ruchu gimnastycznego Ochronkę p.w. Aniołów Stróżów. Od 1922 dysponowało własnym sztandarem. Ukazała się Srebrna księga „Sokoła” Rozdzień-Szopienice 1898–1925 autorstwa A. Skopka. W 1919 gniazdo liczyło 180, w 1920 – 160, a w 1936 – 65 członków. Działacze: Jan Badura, Juliusz Chowaniec, Piotr Habryka, Henryk Jarczyk, Edward Kalinowski, Piotr Łyszczak, Antoni Richter, Augustyn Skopek.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych Katowice, sygn. 6 I.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” ROZDZIEŃ-SZOPIENICE, w okręgu mysłowickim (III) ►Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Szopienicach, trzecie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rejencji Opolskiej, zał. 15 V 1898, wskutek nieustannych szykan administracyjno-sądowych, zakończonych procesem bytomskim, rozwiązane (4 VI 1907); występowało pod szyldem ►Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Janów, reaktywowane (3 XI 1912–1914, 1918–1939); prężny ośrodek działalności niepodległościowej; działalność kulturalno-oświatowa; pierwsza w polskich strukturach ruchu gimnastycznego Ochronka pw. Aniołów Stróżów; klasyczny program działalności, sekcja lekkoatletyki, sztandar (1922); działalność wydawnicza: A. Skopek, Srebrna księga „Sokoła” Rozdzień-Szopienice 1898–1925; Liczba członków: 180 (1919), 160 (1920), 65 (1936); działacze: Jan Badura, Juliusz Chowaniec, Piotr Habryka, Henryk Jarczyk, Edward Kalinowski, Augustyn Skopek.
W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” WEŁNOWIEC, gniazdo w okręgu siemianowickim (XIV) ►Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, zał. 30 III 1924 przez byłych działaczy gniazda Dąb-Józefowiec; uprawiano w nim lekkoatletykę i gimnastykę przyrządową; sztandar (6 IX 1925), sokolnia i boisko (od 1934); 140 członków (1935); prezesi: Jerzy Sieroń, dr Józef Śmieja, działacze: Emil Schmidt, Rajmund Słowik, Paweł Grabiwoda, Ludwik Zioła.
W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” ZAŁĘSKA HAŁDA, gniazdo zał. 25 I 1920. W l. 1924–1926 nieczynne. W 1927 objęte mecenatem kopalni „Wujek”. Poświęciło sztandar 15 VI 1930). Ok. 1935 założyło sekcję ciężkiej atletyki. W l. 1939–1945 zawiesiło działalność, a w 1950 zostało zlikwidowane. Jako jedna z pierwszych organizacji w województwie śląskim wprowadziło do programu zapasy w stylu wolnym. Siedziby mieściły się w restauracji Guentera i restauracji Karola Mroncza (ob. Szkoła Podstawowa nr 25). W 1920 skupiało 72, a w 1930 – 140 członków. Należało do ►Katowickiego Okręgu Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Utrzymywało kontakty z sokolstwem polskim we Francji. Działacze: Franciszek Gola, Teodor Otremba, Jan Patalong, Otton Patalong, M. Przybyła, Wiktor Sławiński, Jan Śmigiel.
W.Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937; A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W ZAŁĘŻU, gniazdo zał. 11 IV 1911 z inicjatywy Józefa Sapy przy współudziale kilku innych członków gniazda TG „Sokół” w Katowicach (po którym przejęło stodołę, przebudowaną następnie na salę gimnastyczną). Od 1 IX 1911 zarejestrowane w Wydziale Okręgowym Związku Towarzystw Gimnastycznych w Państwie Niemieckim w Bytomiu. Dało początek gniazdu ►TG „Sokół” w Dębie, KS ►Naprzód „1912” Załęże, żeńskiemu gniazdu TG „Sokół” w Załężu (1914), ►Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w Załęskiej Hałdzie (1920); do 1917 nieczynne – odbudowane z oddziałem kobiecym. Od 1919 przydzielone do I Katowickiego Okręgu Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W 1927 powstał Komitet Budowy Boiska Sokolego w Załężu (Michał Grażyński, Konstanty Wolny, ks. Józef Kubis, Tadeusz Stark, Stanisław Dworzańczyk, Tadeusz Stadnikiewicz, Wawrzyniec Widuch, Jan Brzeskot, dr Alfons Górnik, Paweł Chrószcz, Józef Dreyza). Obiekty: ►hala przy ul. M. Wolskiego (1926), ►boisko z bieżnią lekkoatletyczną przy ul. F. Bocheńskiego (1929), basen ►Bugla ze strzelnicą. Działacze – prezesi: Kasprzyk (imienia nie udało się ustalić), Piotr Golor, Jan Wylecioł, Leopold Świtała, Wiktor Baranek, Józef Zogórnik; wiceprezesi: Stanisław Kołodziej, Władysław Wendt, Józef Lisek; naczelnicy: Wiktor Jesionek, Franciszek Oleś, Paweł Chrószcz, Jan Kubica, Maksymilian Dudek, Kazimierz Peda, Tomasz Vogiel; naczelniczka: Matylda Ossadnik-Ogiermanowa; sekretarze: Wiktor Baranek, Ludwik Przystolik, Józef Świtała, Paweł Kotusz; skarbnicy: Jesionkówna, Maksymilian Wojtyczka, Jan Czardybon; bibliotekarka: Maria Zawadziańka, chorąży: Józef Solik. W 1911 liczyło 27 członków, w 1913 – 20, w 1920 – 145 (największe gniazdo w rejencji opolskiej), w 1929 – 106 i w 1930 –145. Siedziba mieściła się w lokalu przy ul. S. Wojciechowskiego 67. Osiągnięcia: 4 (0–3–1) medale MP – poręcze: 2 m. (1935–1937) i 3 m. (1938) oraz udział w IO w 1936 Matyldy Ossadnik-Ogiermanowej .
APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 79, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Katowice, sygn. 7; A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999; W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” ZARZECZE, gniazdo w okręgu mikołowskim ►Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce; brało udział w zlocie okręgowym 21 V 1922 w Tychach.
W. Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KOBIET KATOWICE, jeden z 10 oddziałów centrali organizacji zał. w 1933 w Warszawie; działalność zapoczątkowało ok. 1935. Łączyło działalność kulturalną z wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym; pracowały zespoły: gimnastyki, plastyki i rytmiki, siatkówki; organizowano kursy narciarskie, szermiercze, łucznicze, tenisa, obrony przeciwgazowej, nauki jazdy na łyżwach, kandydatek na kwatermistrzynie oraz wychowawczynie letnich obozów młodzieży. W Radio Katowice prowadziło audycje na temat kultury fizycznej. Było inicjatorem założenia oddziału lokalnego w Siemianowicach Śląskich. Osiągnięcia: 8 (7–0–1) medali MP w łucznictwie. Największą indywidualnością była Irena Skorupska.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; A. Steuer: Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolitej. W: Katowice. W 140. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A Barciak. Katowice 2006.

TOWARZYSTWO PŁYWACKIE „23” GISZOWIEC-NIKISZOWIEC, specjalistyczny polski KS, zał. w 1923 przy szybie „Wilson” w Nikiszowcu, prowadził sekcje: piłki wodnej (1937–1939), pływania i skoków do wody. Początkowo dysponował bazą na ►Trzech Stawach w Zawodziu (1923–1925), potem basenem na stawie ►Małgorzata w Giszowcu, a w l. 1937–1939 krytą pływalnią w Janowie. Reaktywowany w l. 1945–1947, występował także jako sekcja pływacka ►Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, Robotniczego Klubu Sportowego ►Siła Giszowiec; przekształcił się w sekcję pływania ►Naprzód Janów. Był jednym z najsilniejszych klubów pływackich w Polsce międzywojennej, wzmacniany pływakami ►Śląskiego Klubu Lekkoatletycznego (1932) i KS ►Dąb Katowice (1937), pionierem pływania kobiecego w województwie śląskim. Działacze: Karol (Jan) Fischer, Stefan Jaśkiewicz, Franciszek Waniek. Czołowi sportowcy: Erna Fitz, Małgorzata Fitz, Jan Jędrysek, Rozalia Kajzer-Piesiur, Aniela Jarkulisz-Niedobecka, Rudolf März, Henryka Szmidt. Osiągnięcia: 2 (2–0–0) medale MP w piłce wodnej, 86 (47–38–28) medali MP w pływaniu (1925–1946).
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; A. Steuer: Towarzystwo Pływackie „23” Giszowiec-Nikiszowiec 1923–1949. Mistrzowie i mistrzynie. Cz. 1. „Roździeń” 1999, nr 7, Cz. 2. „Roździeń” 1999, nr 8; J. Tofilska: Giszowiec. Monografia historyczna. Katowice 2016.

TOWARZYSTWO SPORTOWE MURCKI, KS , utworzone 1927 na bazie KS ►23 Murcki i KS ►Lechia Murcki, sekcja piłki nożnej; właściciel toru saneczkowego na Wzgórzu Wandy; działacze: Jan Wołowski, Józef Ciepły; członek ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej; uczestnik rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo klasy B; reaktywowane 1945, od 1949 koło sportowe ►Górnik Murcki (przy kopalni „Murcki”).
Ach te Murcki. [b.m.w.], 2013.

TOWARZYSTWO SPORTOWE ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH, zał. 1945; prezes: mjr Stanisław Zarzycki, Kazimierz Lebiedzik; sekcje: piłki nożnej, siatkówki, pływania.
APK zesp. Okręgowy Związek Piłki Nożnej Katowice, sygn.26.

TRAMP, Turystyczny Klub Żeglarski „Tramp” ►Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Katowicach; początkowo Sekcja Żeglarska przy Zarządzie Okręgu PTTK w Katowicach (1955); od 1958 pod nazwą T. Siedziby: Klub PTTK: przy Placu Andrzeja, ul. Mariackiej oraz Damrota, w Rynku, w pomieszczeniach Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego, Zjednoczenia Budownictwa Górniczego, KS Start; fuzje: z sekcją żeglarską Klubu Turystycznego PTTK w Zabrzu i strukturą żeglarską Związku Nauczycielstwa Polskiego; działalność w zakresie żeglarstwa turystycznego (śródlądowego i morskiego); sportowego (udział w regatach). T. dysponował jachtami „Zew Morza”, „Karolinka” (do 1986), baza szkoleniowa i własny ośrodek żeglarski na jeziorze Pogoria (1960), z hangarem; wyprawy dalekomorskie i oceaniczne – do portów afrykańskich i Kanady; członkowie: 224 (1984), 101 (2005) założycielami i pierwszymi członkami byli m.in.: Franciszek Bógdoł, Jerzy Pawlikowski, Lesław Krzakowski, Irena Krzakowska, Roman Pazdro i in.
B. Kamińska, L. Krzakowski i in.: 25 lat Turystycznego Klubu Żeglarskiego PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] „Tramp" (1955–1980). [Oprac.]; Turystyczny Klub Żeglarski PTTK. Katowice 1980.

TRASA ROWEROWA NR 2, stanowi fragment trasy (ok. 12 km) z Katowic do Raciborza; jej początek znajduje się w ►Parku Kościuszki przy ►Wieży Spadochronowej, dalej biegnie ulicami: Jasieńskiego, Brynowską, Lubiny, św. Teresy, Kępową, Ligocką, Zgody, Kijowską, Medyków, Śląską, Wczasową, przez park ►Zadole, Studencką, Śląską, ►Panewnickie lasy, ul. Owsianą, aż do granicy z Mikołowem.

TRAVOIS KATOWICE, klub wyścigów psich zaprzęgów; prowadził działalność w I i II dekadzie XXI w.; miał siedzibę przy ul. 1 Maja w Zawodziu, działał na terenie ►Ligoty i ►Panewnik; członek Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów; w 2019 postawiony w stan likwidacji; osiągnięcia 1(1–0–0) ME medal w wyścigach zimowych psich zaprzęgów. Czołowy sportowiec: Grzegorz Burzyński.
https://mushing.pl/index.php?show=czlonkowie&opcja=pokaz&id=19

TRIATHLON, dyscyplina sportu; w Katowicach uprawiana od pierwszej dekady XXI w. w jednym klubie, ►AZS AWF Katowice. W aquathlonie, cross triathlonie, duathlonie, triathlonie katowiccy sportowcy wywalczyli 46 (14–9–23) medali MP. Impreza cykliczna: Silesian Ironman (w ►Dolinie Trzech Stawów).

TRÓJPOROZUMIENIE WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH KLUBÓW BOKSERSKICH, zawarte w 1923 pomiędzy Jerzym Rieschke (Prywatny Klub Sportowy Katowice), Jerzym Klarowiczem (Boxing Club Królewska Huta) i Henrykiem Bregułą (Pentsching Club Nowy Bytom); organizator mistrzostw Śląska w boksie w l. 1923–1924.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

3 STAWY, wodny plac zabaw, założony w 2017 r. przy ul. Pułaskiego w Osiedlu Paderewskiego i w Katowickim Parku Leśnym; powstał z budżetu społecznego; podzielony jest na część dla dzieci młodszych i dzieci starszych – między stawem kajakowym a stawem ►Łąka. W obu częściach są kolorowe urządzenia z dyszami, tryskaczami i fontannami.
www.mosir.katowice.pl/obiekty_mosir/biedronki-wodny-plac-zabaw/

TUR SZOPIENICE, KS Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, zał. 1930, drużyna piłkarska uczestniczyła w rozgrywkach Robotniczych Klubów Sportowych, w 1938 awansowała do klasy A; klub reaktywowano w VIII 1945, w 1948 połączył się z Ormowcem i ZHP w Szopienicach. Osiągnięcia: MP RKS – 3 m. w piłce nożnej (1936).
„Dziennik Zachodni - Wieczór” 1948, nr 218.

TURN- UND SPIELVEREIN LIGOTA, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Ligocie, zał. przed 1911. Członkowie uprawiali: palanta, piąstkówkę, tamburyno.
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

TURN- UND SPIELVEREIN MURCKI, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Murckach, zał. ok. 1911. Prowadziła sekcje palanta i piłki uszatej.
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

TURN UND SPORTVEREIN EICHENAU zob. ►Hetman 22 Dąbrówka Mała

TURNERSKI RUCH, jeden z ►ruchów gimnastycznych, oparty na niemieckim systemie wychowania fizycznego, wg koncepcji Friedricha Jahna z 1811; prekursorską rolę w odrodzeniu t.r. na obszarze rejencji opolskiej odegrała wieś Katowice; jego rozwój zapoczątkował ►Alter Turnverein Kattowitz (1860); po wojnie 1870–1871 kryzys personalny i programowy; w 1875 dał początek Ochotniczej Straży Pożarnej; ożywienie w l. 1880–1907 związane z okresem grynderki z udziałem towarzystw gimnastycznych: ►Vorwärts Katowice (1882), ►Hohenlohehütte (1882), ►Roździeń (1882), ►Szopienice (ok. 1890–1891), ►Załęże (1895), ►Bogucice (1896), ►Janów (1904), ►Dąb (1907),►Zawodzie (1908) i włączeniem do akcji ►Volks- Und Jugendspiele struktur połączonych występujących pod nazwą ►Turn und Spielverein w Dębie, ►Kostuchnie, ►Dąbrówce Małej, ►Katowickiej Hałdzie, ►Giszowcu; zorganizowany w okręgach I i II; od 1909 z odrębnymi strukturami żydowskiego t.r. (►Kattowitzer Israelitischer Turnverein), później, co najmniej od 1920, wolnoturnerskiego (►Freier Turner) związanego z niemiecką socjaldemokracją; w 1921 zredukowany odgórną decyzją ►Deutsche Turnschaft In Polnisch Schlesien do 3 stowarzyszeń; w l. 1926–1939 w ramach ►Deutsche Turnschaft in Polen; programowo ulegał niewielkiej ewolucji, w jego strukturach od 1923 rozwijała się piłka ręczna (jedenastoosobowa); po 1939, na wzór obowiązujących w III Rzeszy, stworzył jednolite struktury z ruchem sportowym ►Sport und Turnverein; najbardziej zasłużone organizacje miały prawo zachowania swoich historycznych nazw (Alter Turnverein i Turnverein Vorwärts).
A. Steuer: Ruch turnerski w Katowicach. „Kronika Katowicka” 2008.

TURNVEREIN BÖERSCHACHT, nazwa niemieckiej organizacji turnerskiej (zob. ►turnerski ruch) w Kostuchnie, założonej w 1912 r. Brała udział w akcji ►Volks- und Jugensdspiele.

TURYSTA, Spółdzielnia Turystyczna, zał. 1957 w Katowicach, pod pierwotną nazwą: Spółdzielnia Turystyczno-Wypoczynkowa Turysta jako jeden z 6 pierwszych oddziałów centrali w Warszawie. Organizator turystyki krajowej i zagranicznej – od 1957 z usług spółdzielni skorzystało 3,7 tys. osób. Jest członkiem Centralnego Związku Spółdzielczości (1982) oraz ►Śląskiej Izby Turystyki (1991). Siedziba mieściła się przy ul. Mariackiej 1. Działacz: Włodzimierz Borkowski.

TURYSTYCZNE SZLAKI KATOWIC zob. ►Szlak Turystyczny im. Augusta Czarnynogi, ►Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej, ►Szlak Dolinki Muckowskiej, ►Szlak Turystyczny 25-lecia PTTK, ►Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego, ►Hołdunowski Szlak Turystyczny, ►Katowicki Szlak Spacerowy, ►Szlak Turystyczny im. Mariana Kantora-Mirskiego, ►Szlak Moderny, ►Ochojski Szlak Turystyczny, ►Parkowy Szlak Turystyczny, ►Szlak Turystyczny Wesołej Fali.
B. Tokarska-Guzik: Przyroda Katowic. Katowice 1995.

TURYSTYKA KAJAKOWA, zob. ►kajakowa turystyka

TURYSTYKA NARCIARSKA, zob. ►narciarska turystyka

TYTAN 92 KATOWICE, klub zapaśniczy, zał. 1992 w Giszowcu, spadkobierca zapaśniczych tradycji Katowic oraz działającego w l. 20. i 30. XX w. KS ►Cel Giszowiec. Często zmieniał siedzibę (Szkoła Podstawowa nr 54, hala widowiskowo-sportowa kopalni „Staszic”, budynek „Niski Gwarek”). Działacze: Henryk Przygoda, Damian Przygoda, Leszek Hanf. Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal MP (2005) w kategorii muszej Piotra Kniecia (reprezentanta Polski).
A. Baran: 100 lat sportu zapaśniczego w Katowicach. Katowice 2005.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł