T

 

TABACKA-KAŁUŻOWA Otylia zob. ►Kałużowa-Tabacka Otylia

TARŁOWSKI Kazimierz (25 II 1915, Kraków – ok. 1943, KL Auschwitz) – hokeista na lodzie i tenisista. Był zawodnikiem drużyn hokeja na lodzie klubów „Pogoń” Katowice (1937–1938) i „Dąb” Katowice (1938–1939). Tenis uprawiał w Katowickim Klubie Tenisowym (1937–1939). W l. 1937–1939 był reprezentantem Polski w hokeju na lodzie, uczestnicząc m.in. w MŚ. Osiągnięcia: 1 (1–0–0) medal MP w hokeju na lodzie (1939).
B. Tuszyński: Księga sportowców polskich ofiar II wojny światowej: 1939–1945. Warszawa 1999.

THYM (z d. Gajda) Maria (13 VIII 1935, Złoczów – 19 VIII 2005, Rybnik) – piłkarka ręczna, absolwentka Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach, zawodniczka AZS Katowice (1954–1964); 29 razy wystąpiła w reprezentacji Polski, uczestniczka MŚ w „7” (1957) i „11” (1960), V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (1955).Osiągnięcia: złoty medal MP (1959). Po zakończeniu kariery sportowej była nauczycielką wychowania fizycznego. Pochowana na cmentarzu w Rybniku.
W. Zieleśkiewicz:100 lat polskiej piłki ręcznej 1918-2018. Warszawa 2018.

TISCHAUER Eryk (4 VI 1900, Huta Laury – po 1957, Izrael) – piłkarz; trenował w klubach: „Śląsk” Świętochłowice, IFC Katowice (1926–1930), Żydowski KS (1930–1935). Przed 1939 wyjechał do Palestyny.
A. Gowarzewski: Mistrzostwa Polski. 100 lat prawdziwej historii. T. 1: Ludzie: 1918–1939. Katowice 2017.

TOMALA Franciszek (21 XII 1913, Katowice – 18 I 1996) – działacz Śląskiego Związku Pływackiego w Katowicach – członek zarządu (1946–1949), sekretarz (1950–1952), skarbnik (1958–1973), wiceprezes (1973–1980), prezes (1980–1985). Odznaczenia: „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W. Klimontowicz: Sport pływacki Górnego Śląska. Katowice 1998.

TOMOSZ Tadeusz (17 XII 1917, Karwina – 1 X 1985, Tychy) – działacz sportowy, kapitan sportowy Polskiego Związku Koszykówki, Siatkówki, Szczypiorniaka i Związku Piłki Ręcznej w Polsce (kierownik ekipy narodowej podczas mistrzostw świata w 1958), członek prezydium społecznej sekcji piłki ręcznej przy Głównej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki w Polsce, wiceprezes Śląskiego Okręgowego Związku Koszykówki, Siatkówki, Szczypiorniaka (1948–1950), prezes Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach (1957–1958); działacz i sędzia międzynarodowy w piłce ręcznej. Mieszkaniec Katowic.
W. Zieleśkiewicz: 100 lat polskiej piłki ręcznej 1918-2018. Warszawa 2018.

TROCKI zob. ►Troszok Roman

TROSZOK Roman (13 XI 1920, Brzeszcze – 5 IX 1944, Warszawa), pseud. Trocki – harcerz, sportowiec. W Katowicach przebywał w l. 1922–1939; ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie im. Stanisława Kostki (ob. III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach); był jednym z partnerów ►Stefanii Kalus-Gniatkowskiej w parach sportowych w łyżwiarstwie figurowym. W 1939 wraz z ojcem wysiedlony przez okupacyjne władze hitlerowskie do Warszawy. Był studentem konspiracyjnych kursów Szkoły Wawelberga i członkiem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej; w stopniu kaprala ukończył podchorążówkę AK im. Lisa Kuli; był instruktorem w baonie „Kiliński” 2. Kompanii im. Szarych Szeregów i dowódcą drużyny 165. plutonu tej kompani; walczył w powstaniu warszawskim – brał udział w zdobywaniu gmachu PKO, hotelu „Prudential”; zginął podczas zmasowanego bombardowania lotnictwa niemieckiego w gmachu Poczty Głównej. Odznaczony Krzyżem V kl. Orderu Virtuti Militari. Pochowany na Powązkach w Warszawie.
T. Czylok, B. Szaflik, J. Szaflik: Pierwsza Katowicka, o drużynie harcerskiej z „Mickiewicza". Katowice 1992.

TUROS Stanisław Zygmunt (16 X 1936, Kluczkowice, woj. lubelskie – 11 VIII 2003, Katowice) – zapaśnik, zawodnik KS „Orzeł” Wełnowiec, GKS Katowice; nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 19 w Katowicach-Dębie; trener wychowawca medalistów IO, MŚ i ME (Roman Bierła, Roman Kierpacz). Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal MP – 3 m. waga 90 kg (1964).
A. Baran: 100 lat sportu zapaśniczego w Katowicach. Katowice 2005.

 


LEKSYKON LUDZI KATOWICKIEJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

WSTĘP

W leksykonie Ludzie katowickiej kultury fizycznej i turystyki zamieszczono wyłącznie notki biograficzne osób już nieżyjących związanych z kulturą fizyczną i turystyką urodzonych bądź działających w Katowicach (we współcześnie obowiązujących granicach). Celem zebrania i opracowania dotąd rozproszonych informacji jest zaspokojenie elementarnych potrzeb Czytelników, przede wszystkim zaś leksykon ma służyć pomocą tym, którzy interesują się historią śląskiego i katowickiego sportu i chcą poznać sylwetki ludzi mających trwałe już miejsce w galerii zasłużonych dla kultury fizycznej.

Przyjęta forma prezentacji ma dostarczyć podstawowych wiadomości o zasłużonych sportowcach, trenerach, działaczach i innych postaciach związanych z katowicką kultura fizyczną, tzn. niezbędnych danych biograficznych oraz uwag o działalności i osiągnięciach. W zwięzły sposób podano niezbędne informacje, pozwalające na szybkie skojarzenie sylwetki z epoką i określona dziedziną sportową. Treść biogramów została ograniczona do spraw najistotniejszych. W treści haseł uwzględniono przede wszystkim pionierskie dokonania w rozwoju dyscyplin sportowych, działalność w ogólnopolskich i regionalnych związkach sportowych (turystycznych), aktywność w zakładaniu sekcji i klubów sportowych oraz gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a w informacjach o sportowcach ich osiągnięcia, takie jak: medale mistrzostw Polski i innych ważnych zawodów regionalnych i ogólnopolskich, osiągnięcia jako reprezentanta Polski (olimpijczyka, uczestnika mistrzostw świata, mistrzostw Europy i innych zawodów wysokiej rangi międzynarodowej).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł