okładka książki

Życie codzienne na terenach współczesnych Katowic w minionych epokach

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 2019

stron: 326

Zobacz spis treści

cena: 29 zł

okładka książki

Katowice jako ośrodek nauki i kultury w XX i XXI wieku

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 2018

stron: 348

Zobacz spis treści

cena: 25 zł

okładka książki

Założyciele miasta oraz mecenasi nauki, kultury i sztuki w dziejach Katowic

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 2017

stron: 343

Zobacz spis treści

cena: 29 zł

okładka książki

Półtora wieku dziejów Katowic. Przywracanie historycznej pamięci

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 2016

stron: 352

Zobacz spis treści

cena: 29 zł

okładka książki

Katowice w rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice w II Rzeczypospolitej

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Polska Akademia Nauk – Katowice, 2015

stron: 456

cena: 125 zł

okładka książki

Katowice w rocznicę uzyskania praw miejskich. Budownictwo i architektura Katowic

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Polska Akademia Nauk – Katowice, 2014

stron: 238

cena: 75 zł

okładka książki

Katowice w rocznicę uzyskania praw miejskich. Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Polska Akademia Nauk – Katowice, 2013

stron: 263

cena: 75 zł

okładka książki

Katowice w rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice w kulturze pogranicza

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Polska Akademia Nauk – Katowice, 2012

stron: 414

cena: 25 zł

okładka książki

Katowice w 145 rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice w kulturze pamięci

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Polska Akademia Nauk – Katowice, 2011

stron: 296

cena: 25 zł

okładka książki

Katowice w 144 rocznicę uzyskania praw miejskich. Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Polska Akademia Nauk – Katowice, 2010

stron: 448

cena: 26,25 zł

okładka książki

Katowice w 143 rocznicę uzyskania praw miejskich. W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Polska Akademia Nauk – Katowice, 2009

stron: 623

cena: 26,25 zł

okładka książki

Katowice w 142 rocznicę uzyskania praw miejskich. Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Polska Akademia Nauk – Katowice, 2008

stron: 270

cena: 15,75 zł

okładka książki

Katowice w 141 rocznicę uzyskania praw miejskich. Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Instytut Górnośląski, 2007

stron: 269

cena: 15,75 zł

okładka książki

Katowice w 140 rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice w minionej rzeczywistości

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Instytut Górnośląski, 2006

stron: 342

cena: 15,75 zł

okładka książki

Katowice w 139 rocznicę uzyskania praw miejskich. Wielokulturowość Katowic

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Instytut Górnośląski, 2005

stron: 355

cena: 15,75 zł

okładka książki

Katowice w 138 rocznicę uzyskania praw miejskich. Przemiany struktur społeczno – zawodowych ludności w dziejach Katowic

autor: praca zbiorowa

wydawnictwo: Instytut Górnośląski, 2004

stron: 318

cena: 15,75 zł