Y

 

YACHT CLUB ŚLĄSKI W KATOWICACH, oddział Yacht Clubu Polskiego w Warszawie, zał. 1938. Komandor: Tadeusz Stadnikiewicz, wicekomandor: Stanisław Wachowiak, działacze: Stefan Krasnodębski, Włodzimierz Dąbrowski, Antoni Rostek, Feliks Bocheński. Skupiał 50 członków, którzy korzystali z przystani nad zalewem w Porąbce.
APK, zesp. Dyrekcja Policji Katowic, sygn 136; J. Żyła: Dzieje żeglarstwa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1924–1999. Kraków 2000.

YACHT CLUB WSPÓLNOTY INTERESÓW W KATOWICACH, zał. 1937, pocz. Klub Kajakowy ►Ligi Morskiej i Kolonialnej przy Zarządzie Centralnym Wspólnoty Interesów, od 1939 YC dysponował 1 jachtem; prezes Edward Beker.
J. Żyła: Dzieje żeglarstwa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1924-1999. Kraków 2000.

YACHT CLUB ZWIĄZKU STUDENTÓW POLSKICH KATOWICE zob. ►Armada.

YOKOKAN KATOWICE, klub sportowy Kendo, założony ok. 2010, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sowińskiego 45; założyciel: Przemysław Szymiec. Osiągnięcia 6 (0–1–5) medali MP.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł