Ó

 

VIII WSZECHPOLSKI ZLOT SOKOŁA W KATOWICACH, największa impreza patriotyczno-sportowa w Katowicach, odbyła się w dniach 26–29 czerwca 1937 roku, towarzysząc obchodom 15. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski i 70-leciu powstania pierwszego gniazda „Sokoła” na ziemiach polskich (we Lwowie w 1867 roku), z udziałem ok. 40 tys. uczestników (20–25 tys. członków Gniazd Sokolich z Polski (z dzielnic: śląskiej, krakowskiej, małopolskiej, wielkopolskiej i pomorskiej), z 40 sztandarami; z Czechosłowacji (gniazda polskie na Zaolziu zrzeszone w Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Czechosłowacji), Niemiec, Francji, Belgii, Luksemburga, Holandii, Rumunii i USA. Nie zabrakło reprezentantów innych państw, m.in. związków sokolich z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii oraz Rosjan przebywających na emigracji; w trakcie imprezy odbyły się: defilada, akademia, pokazy gimnastyczne, akrobatyczne, rozgrywki sportowe (w boksie, gimnastyce, kajakarstwie, kolarstwie, koszykówce, lekkoatletyce, łucznictwie, piłce ręcznej, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, siatkówce, skokach do wody, zapasach; podczas tych zawodów rekord Polski w rzucie młotem ustanowił Karol Kocot z Tarnowskich Gór); obiekty: Teatr Śląski, kościół św. św. Piotra i Pawła, park Kościuszki, ośrodek WF i PW przy ul. Raciborskiej, stadion WF i PW, basen ►Bugla i in.
D. Małecki: VIII Zlot Sokolstwa Polskiego jako wielka manifestacja polskości Śląska w 15. rocznicę przyłączenia Górnego Śląska do Polski (26–29 czerwca 1937), „Niepodległość i Pamięć”, nr 4/2018.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł