Śląski strój ludowy i jego odbicie w malarstwie

autor: Elżbieta Górna

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 1990

stron: 8

cena: nakład wyczerpany


Zamówienia prosimy kierować do Działu Edukacji i Promocji tel. 32 2561810, 32 2090021 wew. 126; e-mail: wydawnictwa@mhk.katowice.pl.