Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878-1945

autor: Antoni Steuer

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 1986

stron: 172

cena: nakład wyczerpany


Zamówienia prosimy kierować do Działu Edukacji i Promocji tel. 32 2561810, 32 2090021 wew. 126; e-mail: wydawnictwa@mhk.katowice.pl.