Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1965 Anna Adamczyk, Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Sylwia Julito, Krystyna Rój, Świerczyńska floret kobiet drużynowo 1
2. 1966 Anna Adamczyk, Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Sylwia Julito floret kobiet drużynowo 1
3. 1968 Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Halina Szczerba- Rak floret kobiet drużynowo 1
4. 1969 Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Halina Szczerba- Rak floret kobiet drużynowo 1
5. 1971 Halina Balon floret 1
6. 1971 Jerzy Bartecki, Feliks Drożdżowski, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, szpada mężczyzn drużynowo 2
7. 1972 Franciszek Sobczak, Bogusław Rosa, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Maciej Dmochowski szabla mężczyzn drużynowo 3
8. 1971 Jacek Burian, Jerzy Sztok, Marek Widera, Jan Żwak, Jerzy Bartecki floret mężczyzn drużynowo 3
9. 1972 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, szabla mężczyzn drużynowo 3
10. 1972 Jerzy Bartecki, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski szpada mężczyzn drużynowo 2
11. 1973 Sobczak Franciszek szabla 1
12. 1973 Danuta Balon, Halina Szczerba- Rak, Jolanta Skop, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska floret kobiet drużynowo 3
13. 1973 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki szabla mężczyzn drużynowo 2
14. 1973 Jerzy Bartecki, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski szpada mężczyzn drużynowo 3
15. 1974 Feliks Drożdżowski szpada 1
16. 1974 Edward Korfanty szabla 3
17. 1974 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Klyta Marek szpada mężczyzn drużynowo 1
18. 1974 Bortnowska-Zaczek Ludmiła floret 1
19. 1974 Danuta Balon, Halina Szczerba- Rak, Jolanta Skop, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska floret kobiet drużynowo 1
20. 1974 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Sobczak Marian szabla mężczyzn drużynowo 2
21. 1975 Grażyna Staszak- Makowska floret 1
22. 1975 Danuta Balon-Zugaj, Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska floret kobiet drużynowo 2
23. 1975 Jacek Burian, Arkadiusz Konsek, Marek Widera, Mirosław Nowakowski floret mężczyzn drużynowo 3
24. 1976 Grażyna Staszak-Makowska floret 1
25. 1976 Henryk Fabian szpada 1
26. 1976 Danuta Balon-Zugaj, Halina Balon, Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska floret kobiet drużynowo 1
27. 1976 Feliks Drożdżowski szpada 3
28. 1976 Edward Korfanty szabla 3
29. 1976 Antoni Bartecki, Jan Kiermasz, Edward Korfanty, Krzysztof Misztal, Franciszek Sobczak szabla 2
30. 1976 Jacek Burian, Arkadiusz Konsek, Mirosław Nowakowski, Bogdan Urbaniak, Marek Widera, Jan Żwak floret mężczyzn drużynowo 3
31. 1977 Jerzy Janikowski szpada 1
32. 1977 Grażyna Staszak-Makowska floret 2
33. 1977 Henryk Fabian szpada 2
34. 1977 Edward Korfanty szabla 3
35. 1977 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska, Iwona Baron-Burian floret kobiet drużynowo 1
36. 1978 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Węgliński Piotr szpada 2
37. 1978 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska, Iwona Baron-Burian floret kobiet drużynowo 3
38. 1979 Krystyna Tchórz-Rachel floret 3
39. 1979 Henryk Fabian szpada 1
40. 1979 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Maciej Chwałek szabla mężczyzn drużynowo 1
41. 1979 Ludmiła Bortnowska – Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Iwona Baron-Burian floret kobiet drużynowo 2
42. 1979 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Arkadiusz Konsek, Bogdan Urbaniak floret mężczyzn drużynowo 2
43. 1980 Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Maciej Chwałek szabla mężczyzn drużynowo 2
44. 1980 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Jerzy Tomala szpada mężczyzn drużynowo 2
45. 1980 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Arkadiusz Konsek, Bogdan Urbaniak floret 3
46. 1981 Leszek Bandach floret 1
47. 1981 Jerzy Janikowski szpada 1
48. 1981 Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Ryguła Jan szabla mężczyzn drużynowo 2
49. 1982 Krystyna Tchórz-Rachel floret 3
50. 1982 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska, Iwona Baron-Burian, Iwona Orzechowska- Pawlik floret kobiet drużynowo 2
51. 1982 Leszek Bandach, Kordian Lisiecki, Bogdan Urbaniak, Artur Wojtyczka szpada mężczyzn drużynowo 3
52. 1983 Jerzy Janikowski szpada 1
53. 1984 Grażyna Staszak-Makowska floret 1
54. 1984 Krystyna Tchórz-Rachel,Elżbieta Sieczko-Narkiewicz, Iwona Orzechowska-Pawlik floret kobiet drużynowo 2
55. 1984 Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Henryk Fabian, Wojciech Mróz, Mirosław Nowakowski szpada mężczyzn drużynowo 2
56. 1984 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Artur Wojtyczka, Bogdan Urbaniak floret mężczyzn drużynowo 3
57. 1985 Adam Bandach floret 3
58. 1985 Wojciech Mróz szpada 3
59. 1985 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Kordian Lisiecki, Bogdan Urbaniak floret mężczyzn drużynowo 2
60. 1986 Krystyna Tchórz-Rachel floret 3
61. 1986 Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Elżbieta Sieczko-Narkiewicz, Iwona Orzechowska-Pawlik, Iwona Klimczok floret kobiet drużynowo 2
62. 1986 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Kordian Lisiecki, Zbigniew Skrzypulec floret mężczyzn drużynowo 2
63. 1986 Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Wojciech Mróz, Mirosław Nowakowski, Marek Julczewski szpada mężczyzn drużynowo 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł