Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1977 Barbara Włochowicz debel 2
2. 1978 Barbara Włochowicz singiel 1
3. 1983 Waldemar Rogowski singiel 2
4. 1983 h Waldemar Rogowski singiel 2
5. 1983 h Waldemar Rogowski debel 2
6. 1983 h Monika Waniek singiel 2
7. 1983 h Monika Waniek debel 2
8. 1985 Monika Waniek singiel 1
9. 1985 Monika Waniek mikst 1
10. 1985 h Monika Waniek debel 1
11. 1985 h Monika Waniek singiel 2
12. 1986 Sylwia Czopek singiel 3
13. 1986 Sylwia Czopek debel 3
14. 1986 Monika Waniek debel 3
15. 1986 h Gańszczyk debel 3
16. 1987 Sylwia Czopek singiel 1
17. 1987 Sylwia Czopek debel 1
18. 1987 h Sylwia Czopek debel 2
19. 1988 h Sylwia Czopek singiel 1
20. 1988 h Sylwia Czopek singiel 1
21. 1988 h Sylwia Czopek debel 1
22. 1989 Sylwia Czopek singiel 3
23. 1989 Beata Grzeszczak debel 3

Legenda: h – zawody rozgrywane w hali.
A. Fąfara: Cały ten tenis. Encyklopedia. Ożarów Mazowiecki 2016.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł