Lp.Nazwa organizacjiPrzejściowa nazwa organizacjiRok założenia
1. Harcerska Drużyna Wodna Janów-Nikiszowiec 1932
2. Yacht Club Polski Katowice 1938
3. Komenda Chorągwi ZHP Katowice 1951
4. „Tramp” Turystyczny Klub Żeglarski początkowo Sekcja Żeglarska 1954
5. Klub Żeglarski „Szkwał początkowo Koło Sportowe 1954
6. Klub Wodny Ligi Obrony Katowice 1961
7. Sekcja Żeglarska TKKF Katowice 1964
8. GKS Katowice 1964
9. „Kolejarz” Klub Żeglarski LOK 1964
10. „Armada” Akademicki Klub Żeglarski 1968
11. Sekcja Żeglarska ZSG Kopalni „Wieczorek” 1968
12. Yacht Club GIG Katowice ok. 1968
13. Klub Żeglarski Staszic Giszowiec 1970
14. „Bryza” Klub Żeglarski PTTK Katowice 1970
15. „Zwrot” Stowarzyszenie Żeglarskie Katowice 1970–1974
16. „Kliwer” Hutniczy Klub Żeglarski przy Hucie „Baildon” 1973–1974
17. „Sztag” Yacht Club Związku Studentów Polskich Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 1973–1975
18. „Korab” Klub Żeglarski Katowice 1973–1974
19. „Perkoz” Klub Żeglarski Katowice 1973–1975
20. „Koral” Klub Żeglarski Katowice 1976–1981
21. „Bączek” Klub Żeglarski PTTK 1976–1981
22. „Powiew” Klub Żeglarski przy Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Górniczych 1976–1978
23. „Sternik” Klub Żeglarski LOK przy kopalni Wujek 1977–1985
24. „Fregata” Klub Żeglarski Wojewódzkiego Parku Kultury I Wypoczynku 1977
25. Żeglarski Klub Morskiej Katowice 1978
26. „Juwenia” Klub Sportów Wodnych przy ZW ZSMP po 1978
27. „Mors” Klub Żeglarski przy Transbudzie Katowice ok. 1985
28. Klub Żeglarski PTTK ok. 1985
29. „Albatros” Klub Żeglarski przy Hucie Metali Nieżelaznych w Szopienicach 1985
30. Sekcja Turystyki Żeglarskiego Reja Katowice 1981
31. „Reja” Górniczy Klub Żeglarski Katowice 1983
32. Górniczy Klub Żeglarski LOK KWK Katowice 1983
33. „Balast” Klub Żeglarski Katowice 1983
34. Yacht Club Ligi Morskiej w Katowicach po 1983
35. „Drakkar” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach po 1983
36. „Wanta” Klub Żeglarski przy Akademii Ekonomicznej Katowice 1988
37. Górniczy Klub Żeglarski Kopalni Kleofas 1988
38. „Szuwarek” Klub Żeglarski 1995
39. Śląski Oddział Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych Katowice 1997

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł