Pieter Boel - Martwa natura

Budynek główny
od 27 II 2014

 

Ideą przewodnią cyklu spotkań w Galerii jednego obrazu w Muzeum Historii Katowic jest chęć przybliżenia widzom odwiedzającym naszą placówkę interesujących i wybitnych dzieł sztuki pochodzących z prywatnych kolekcji, które na co dzień nie są udostępniane szerokiej publiczności.

Tym razem chcielibyśmy pokazać Państwu Martwą naturę – obraz (niesygnowany) przypisywany siedemnastowiecznemu flamandzkiemu malarzowi Pieterowi Boelowi. Zaprezentowanie tego niezwykle interesującego dzieła w naszym muzeum daje rzadką możliwość bliższego przyjrzenia się znakomitemu obrazowi bez konieczności podejmowania dalszej podróży do miejsca, gdzie możemy „dotknąć” wybitnych przykładów artystycznego kunsztu twórców europejskich. Pragniemy przybliżyć Państwu sylwetkę Pietera Boela, a także niezwykłą w dziejach sztuki epokę baroku, której dwa odmienne oblicza widoczne są w twórczości najbardziej znanego artysty flamandzkiego – Petera Paula Rubensa oraz w pracach Holendra – Rembrandta van Rijn.

Każdy obraz to osobna historia, temat, motywy. W Martwej naturze Pietera Boela przedstawiono typowe w malarstwie tej epoki trofea myśliwskie. Ale skąd i dlaczego znalazła się w ich pobliżu mandolina i otwarta książka na stole? A co oznacza obecność węszącego psa? Na te pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź, analizując przedstawione dzieło.

Zapraszamy do Galerii Małej Muzeum Historii Katowic (ul. ks. J. Szafranka 9) od 27 lutego. W trakcie trwania ekspozycji zapraszamy również na wykłady dotyczące prezentowanego obrazu. Zapowiedzi prosimy śledzić na naszej stronie.

Ewelina Krzeszowska