Władysław Skoczylas – mistrz Pawła Stellera

Dział Grafiki
16 I - 4 IV 2014

 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

oraz

kurator wystawy
Ewa Liszka

zapraszają na otwarcie wystawy

Władysław Skoczylas – mistrz Pawła Stellera

w dniu 16 stycznia 2014 roku o godz. 16.00
w Oddziale Muzeum Historii Katowic
przy ul. T. Kościuszki 47 (wejście od ul. J. Rymera)

Wernisażowi towarzyszyć będzie
muzyka góralska w wykonaniu kapeli „Wałasi” z Istebnej

Eksponaty na wystawie pochodzą ze zbiorów:

Muzeum Narodowego w Krakowie,
Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,
Muzeum Śląskiego w Katowicach,
Muzeum Historii Katowic
www.mhk.katowice.pl

Dział Grafiki im. Pawła Stellera inauguruje rok 2014 bardzo oczekiwaną wystawą Władysław Skoczylas – mistrz Pawła Stellera. To duże wydarzenie kulturalne w naszym mieście ze względu na postać Władysława Skoczylasa – grafika, malarza, pedagoga, działacza na rzecz rozwoju kultury, jednego z najwybitniejszych polskich artystów I połowy XX wieku, nazwanego przez krytyków sztuki „ojcem współczesnego drzeworytu polskiego”.

Władysław Skoczylas (1883 Wieliczka – 1934 Warszawa) swoją drogę artystyczną rozpoczął w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule w 1901 roku. Po jej ukończeniu w 1904 roku rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem profesorów: Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskiego. Jego prace z okresu studiów już zdradzały rodzący się talent, ale dopiero okres tzw. zakopiański przyniósł mu w 1911 roku I nagrodę w I Konkursie Graficznym im. Henryka Grohmana za akwafortę Głowa starego górala. W 1913 roku powstały pierwsze drzeworyty Skoczylasa, jeden z nich – Głowa górala – zdobył I nagrodę w II Konkursie im. Henryka Grohmana. Fascynacja artysty kulturą góralską i sztuką ludową przełożyła się na wybitne drzeworyty zgromadzone w Tece zbójnickiej (1914–1919) i Tece podhalańskiej (1914–1922). Był zamiłowanym pedagogiem i działaczem społecznym. W 1918 roku osiadł na stałe w Warszawie, gdzie objął posadę profesora rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1920 roku został mianowany dyrektorem Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych, a dwa lata później powierzono mu prowadzenie Katedry Grafiki w Szkole Sztuk Pięknych (przemianowanej wkrótce na Akademię), w której jego wybitnym studentem był Paweł Steller. Władysław Skoczylas był inicjatorem i współzałożycielem grupy artystycznej „Rytm” (1922), zainicjował również powstanie grupy twórców pod nazwą Stowarzyszenie Artystów Grafików „Ryt” (1925). W latach 1930–1931 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Swoje prace prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą od 1903 do 1934 roku. Wielokrotnie był nagradzany, m.in. w 1925 roku w Paryżu został uhonorowany Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych, w 1928 roku zdobył brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki towarzyszącej Olimpiadzie w Amsterdamie, a w 1929 roku otrzymał Wielki Złoty Medal na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Komandorią Orderu Polonia Restituta.

Wystawa Władysław Skoczylas – mistrz Pawła Stellera to wyjątkowa sposobność podziwiania drzeworytów, rysunków, akwarel i projektów Mistrza, ale też prześledzenia, jak pod okiem tego wybitnego artysty kształtował się i rozwijał talent „naszego” Pawła Stellera, jak osobowość Nauczyciela wpłynęła na Ucznia. Prezentacja życia i twórczości dwóch wielkich indywidualności artystycznych przypada w roku 80. rocznicy śmierci Władysława Skoczylasa i 40. rocznicy śmierci Pawła Stellera.

Wystawę można oglądać do 4 kwietnia 2014 roku.

Ewa Liszka

Kurator wystawy składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację ekspozycji, przede wszystkim Pani Maryli Sitkowskiej za owocną i życzliwą współpracę.

Projekt plastyczny: Joanna Sowa
Fotograf: Piotr Sobański
Redaktor: Elżbieta Giszter