Piotr Szmitke - Wystawa retrospektywna

Budynek Główny
08 III - 17 IV 2011

 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic Jadwiga Lipońska-Sajdak,
komisarz wystawy Ewa Liszka zapraszają w 30. roku działalności Muzeum Historii Katowic na wystawę pt. Piotr Szmitke - Wystawa retrospektywna, od 8 marca do 17 kwietnia 2011 w Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. J. Szafranka 9. www.mhk.katowice.pl

Ekspozycji muzealnej towarzyszy wystawa plenerowa prezentowana na ulicy Mariackiej w Katowicach.

8 marca o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste odsłonięcie rzeźby autorstwa Piotra Szmitke
przy ulicy ks. J. Szafranka 11, a potem konferencja prasowa w Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. J. Szafranka 9.

Piotr Szmitke – twórca interdyscyplinarny i teoretyk sztuki należy do wąskiego grona artystów, którzy po latach uznanej pracy twórczej za granicą zdecydowali się powrócić do Katowic. Po 7-letnim pobycie w Paryżu i trzech latach spędzonych w Strasbourgu, Londynie i Frankfurcie wybrał Szmitke na miejsce swych artystycznych realizacji miasto, w którym się urodził i wychował. Nie przez wszystkich akceptowanej, niestandardowej postawie twórczej artysty zarzucano przez lata ekscentryzm, niedostatek „pokory”, wreszcie brak zdecydowania – zarzut często stawiany wobec wszechstronności jego twórczych poszukiwań.

Jako propagator nowego pojęcia w sztuce – metaweryzmu – jest Szmitke malarzem, rzeźbiarzem, scenografem, reżyserem, kompozytorem, a także dramaturgiem i pedagogiem oraz autorem pierwszej w świecie multimedialnej kurtyny teatralnej w Teatrze Śląskim. Po wystawieniu przez Operę Śląską w 2005 r. jego autorskiej opery Muzeum Histeryczne Mme Eurozy oraz po premierze w 2009 r. filmu w jego reżyserii Zbrodnia Ikara uznawany bywa za jednego z najbardziej wszechstronnych twórców w Europie. Oprócz sztuki video, animacji, instalacji, gry na fortepianie reżyseruje swoje słuchowiska, spektakle teatralne i muzyczne.

Piotr Szmitke urodził się w 1955 r. w Katowicach. Edukację artystyczną rozpoczął pod kierunkiem Henryka Wańka. Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. J. Nowosielskiego. Dyplom uzyskał u prof. Andrzeja Strumiłły w 1980 r. W przeddzień ogłoszenia stanu wojennego, w 1981 r., wyjechał do Strasbourga na zaproszenie Stowarzyszenia Art Aujourd'hui. W latach 1982 – 1984 związany był z Galerie du Sagittaire w Strasbourgu. W 1983 r. w lokalnej telewizji nazwany został artystą roku. We Francji, po odbyciu kursu kompozytorskiego pod kierunkiem Jean-Cłaude'a Ferry'ego, studiował także reżyserię teatralną, prowadził kursy przygotowawcze do Academie des Arts Décoratifs w Strasbourgu. W latach 1986-1988 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Muzeum Surrealizmu w Melun we Francji.

W 1988 r. ogłosił w Paryżu pierwszy manifest metaweryzmu – teorii tworzenia alternatywnej historii sztuki, która po 20 latach dopiero okazała się celną krytyką społeczną. Twórca przewidział zagrożenia i patologie, wynikające z wirtualizacji świata zdominowanego przez media. Przy okazji kolejnych wystaw Piotr Szmitke, wcielając się w hipotetyczne byty wykreowanych przez siebie twórców, podkreślał wagę problemu tożsamości i wiarygodności. Od 1999 r. metaweryzm jest omawiany w programach filozofii i historii sztuki w Uniwersytecie Śląskim.

Na dorobek twórczy Piotra Szmitke składają się dziesiątki indywidualnych prezentacji w kraju i za granicą. Jest wielokrotnym laureatem nagród i wyróżnień przyznawanych za osiągnięcia na różnych polach twórczych. Tworzy scenografie operową opartą na improwizacji malarskiej przenoszonej w czasie realnym na scenę w postaci projekcji „pod batutę dyrygenta”. Od 2009 r. jest wykładowcą historii sztuki w Uniwersytecie Śląskim. W 2010 r. obchodził 30-lecie pracy twórczej. Uhonorowaniem twórczości artysty było przyznanie mu 10 września 2010 r. Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.

Ewa Liszka – komisarz wystawy

Program imprez towarzyszących ekspozycji w czasie jej trwania od 9 marca do 17 kwietnia 2011 r. w siedzibie Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. J. Szafranka 9 www.mhk.katowice.pl
15 marca 2011, godz. 13.00;
24 marca 2011, godz. 17.00;

30 marca 2011, godz. 13.00

Wyświetlanie filmu wg scenariusza i w reżyserii Piotra Szmitke pt. Zbrodnia Ikara (film poświecony Wojciechowi Korfantemu)
6 kwietnia 2011, godz. 16.30 Wykład Piotra Szmitke pt. Kategorie fikcyjności w sztuce XX wieku
12 kwietnia 2011, godz. 16.30
Promocja tomiku wierszy Piotra Szmitke pt. Resztki z dań
14 kwietnia 2011, godz. 16.30
Wykład Piotra Szmitke pt. Twarze i głosy sztuki nowoczesnej Nowatorskim pomysłem jest pokazanie dorobku artysty Piotra Szmitke w dwóch miejscach równocześnie. W celu realizacji tego przedsięwzięcia podjęto decyzję o współpracy Muzeum Historii Katowic z Sosnowieckim Centrum Sztuki.
15 kwietnia 2011, godz. 17.00 Promocja albumu Historia katowickiego artysty w ogrodzie rozwidlającej się rzeczywistości
W imieniu Galerii Extravagance w Sosnowcu zapraszamy na wystawę Piotr Szmitke – Metaweryzm. Kategorie nieistnienia w sztuce od 11 marca do 10 kwietnia 2011 r. Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Sosnowiec, ul. Zamkowa 2 www.zameksielecki.pl