Michał Cała. Dolny Śląsk - miasta i miasteczka

Dział Teatralno-Filmowy
17 XII 2015 - 31 I 2016

 

Michał Cała to artysta fotografik, którego na Śląsku przedstawiać nie trzeba, twórca uznany, wielokrotnie nagradzany, z pokaźnym dorobkiem artystycznym. Artysta należący od 1983 roku do ZPAF-u, w 2007 roku został zaliczony do grona stu najwybitniejszych polskich fotografików działających w XX wieku.


Prezentowane na wystawie prace to niewielki fragment twórczości Cały, jest to jednak zespół fotografii tematycznie wpisujący się w główny nurt zainteresowań i poszukiwań twórczych autora. Śląski krajobraz, pejzaże miast i miasteczek zarówno Górnego, jak i Dolnego Śląska stały się bowiem dominującym tematem prac artysty od początku jego działalności. Najbardziej znany cykl czarno-białych zdjęć zatytułowany „Śląsk” powstawał na terenie Górnego Śląska przez blisko dwadzieścia lat (1975–1992).


Przygoda z Dolnym Śląskiem, gdzie autor mieszkał przez dwa lata, zaczęła się również w latach siedemdziesiątych, a dopełniła podczas powtórnego pobytu na tym trenie w 2013 roku. Autor wrócił w miejsca znane, aby sfotografować zaistniałe różnice. Udało mu się uchwycić kontrasty widoczne w przestrzeni miejskiej, zmiany cywilizacyjne zachodzące w ciągu wielu, nie tylko ostatnich trzydziestu, lat.


Powstałe prace należące w większości do fotografii dokumentalnej nie są pozbawione jednak walorów estetycznych. Tym razem jest to fotografia kolorowa, przez co wcale niełatwa, ale dająca twórcy nowe możliwość wypowiedzi, m.in. wykorzystania ciekawych efektów gry światła i barwy w kadrze. I tak powstał cykl miejskich pejzaży, w których artysta, przyznać trzeba z wielką umiejętnością, wychwytuje i ukazuje swoiste „smaczki” codziennego życia ulicy.

Zofia Szota
kurator wystawy