Jest w orkiestrach…

Dział Etnologii Miasta. Nikiszowiec
8 II - 26 V 2019

Adres.Godziny otwarcia

 

Muzyka w wykonaniu orkiestr dętych towarzyszyła ludziom w ważnych momentach życia. Grywano na weselach, uroczystościach kościelnych, rodzinnych, państwowych, na corocznych Barbórkach i podczas pogrzebów.

Pierwszymi orkiestrami dętymi na Śląsku były zespoły wojskowe. Po odbyciu służby w armii pruskiej żołnierze-muzycy tworzyli amatorskie kapele instrumentalne. Działały one w ich rodzinnych miejscowościach, najczęściej przy parafiach czy ochotniczych strażach pożarnych. Wraz z rozwojem przemysłu orkiestry dęte powstawały także przy kopalniach, hutach i innych zakładach. Składały się głównie z amatorów. Z czasem do tego grona dołączyli profesjonaliści mający muzyczne wykształcenie.

Złote czasy dla muzyków skończyły się wraz z kryzysem w polskim górnictwie. Kopalnie i inne zakłady przemysłowe przestały finansować orkiestry. Aby przetrwać, zespoły musiały zmienić statut – najczęściej przekształcały się w stowarzyszenia.

Koncertują po dziś dzień, chociaż ich funkcja w społeczności i grany repertuar uległy zmianie.

Na wystawie zobaczymy materiał fotograficzny oraz pamiątki związane z orkiestrami dętymi działającymi na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.

Jest w orkiestrach jakaś siła, która nie pozwala przejść wobec tej muzyki obojętnie.