Historię swoją piszcie sami...

Budynek Główny
18 X - 25 XI 2018

Adres.Godziny otwarcia

 

Historię swoją piszcie sami...
Józef Piłusdski w zbiorach Muzeum Historii Katowic

 

Otwarcie prezentowanej wystawy to jedno z wielu wydarzeń organizowanych przez Muzeum Historii Katowic w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa – pomimo swych niewielkich rozmiarów – ma charakter szczególny. MHK nie wystawiało do tej pory posiadanych w swoich zbiorach obiektów związanych z Józefem Piłsudskim. Jubileusz stanowi więc doskonałą okazję do pokazania eksponatów, których większość gości nie spodziewa się i nie szuka w naszym muzeum. Umożliwiamy jednocześnie kontakt z oryginalnymi przedmiotami, coraz częściej zastępowanymi na nowoczesnych ekspozycjach cyfrowymi wizerunkami.

Na naszej wystawie znajdują się karty pocztowe i znaczki, fotografie, odznaki, dokumenty związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, postacią historyczną, automatycznie niemal kojarzoną z ideą Polski Niepodległej.

Prezentujemy kolekcjonerskie karty pocztowe z serii poświęconej Legionom Polskim Piłsudskiego. Karty były wydawane nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego w Lublinie, utworzonego w 1914 r., oraz nakładem Komitetu Budowy Pomnika Poległych Peowiaków, zawiązanego na początku lat trzydziestych XX w. Pocztówki to drukowane metodą rotograwiury reprodukcje fotografii ukazujących Piłsudskiego i jego Legiony podczas działań wojennych w okresie I wojny światowej. Były formą cegiełek, zysk z ich sprzedaży przeznaczano na wsparcie działalności zbrojnej, a później na budowę wspominanego pomnika Peowiaków, który został uroczyście odsłonięty w Warszawie w 1933 r. Na wystawie można też zobaczyć bardzo ciekawe karty pocztowe wydane w latach 1934 i 1939 z okazji 20. i 25. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej.

MHK posiada w zbiorach bardzo cenne dla historyków fotografie dokumentujące święto kawalerii polskiej zorganizowane w Krakowie 6 października 1933 r. z okazji 250. rocznicy odsieczy wiedeńskiej dla uczczenia triumfu polskiej jazdy pod wodzą króla Jana III Sobieskiego. Na krakowskich błoniach defilowało wówczas 12 pułków kawalerii. Święto było wielką manifestacją dumy narodowej oraz demonstracją siły wobec rosnącego zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec.

Część ekspozycji poświęciliśmy pogrzebowi Marszałka Piłsudskiego w maju 1935 r. oraz jego upamiętnieniu. Pogrzeb stał się największą manifestacją patriotyczną w Polsce międzywojennej, w uroczystościach uczestniczyło około 250 tys. osób. Pokazujemy wybrane, najciekawsze fotografie dokumentujące przebieg uroczystości pogrzebowych w Krakowie, a także ukazujące m.in. przybyłych gości – reprezentantów elit politycznych i wojskowych ówczesnej Europy.
Ostatni akcent na ekspozycji to zestaw fotografii, które dokumentują sprowadzenie oraz składanie pomnika Józefa Piłsudskiego stojącego dziś na placu Bolesława Chrobrego w Katowicach. Autorami pierwotnej koncepcji pomnika byli Jugosłowianie: rzeźbiarz Antun Augustinčić i architekt Drago Galić. Ich projekt wyłoniono w konkursie spośród ponad 50 nadesłanych z Polski, Francji, Belgii. Prace nad pomnikiem trwały w latach 1937–1939. Nie dotarł on jednak na miejsce przeznaczenia przed wybuchem II wojny. Przez wiele lat przechowywano go w muzeum rzeźbiarza w Jugosławii. Do Polski został sprowadzony dopiero w 1990 r. staraniem środowisk twórczych oraz władz. Złożono go w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. Został poddany konserwacji, przewieziony do Katowic i odsłonięty w 1993 r. W 1998 r. wyniesiono posąg na cokół.

Józefa Piłsudskiego wymienia się wraz z Romanem Dmowskim, Ignacym Janem Paderewskim, Ignacym Daszyńskim, Wincentym Witosem i Wojciechem Korfantym jako ojców II Rzeczypospolitej. Nie sposób zignorować roli, jaką odegrał w naszych dziejach. Obdarzony niezwykłym zmysłem politycznym potrafił aktywnie wpływać na bieg wydarzeń.

„Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i będzie źle” – wydaje się, że wśród wielu trafnych, nieraz soczystych wypowiedzi Komendanta ta właśnie najlepiej charakteryzuje go, a zawarte w niej przesłanie towarzyszyło Polakom w trudnych momentach XX wieku. Pozostaje aktualne do dzisiaj.

 

Justyna Pawlas