Ostrawa przemysłowa i liryczna

Dział Grafiki
19 V - 31 VIII 2018

Adres.Godziny otwarcia

 

Wystawa przedłużona do 31 sierpnia 2018 r.

 

Maj to od 2001 roku miesiąc Dni Polsko-Czeskich. Każdego roku obchody odbywają się naprzemiennie to w Katowicach, to w Ostrawie. W tym roku Dział Grafiki Muzeum Historii Katowic wraz z Muzeum Ostrawskim na Noc Muzeów 2018 przygotował wydarzenie artystyczne inspirujące wszystkich pasjonatów Czech – prezentację wybranych wizerunków miasta Ostrawy i jego industrialnej scenerii z bogatych zbiorów grafiki z przełomu XIX i XX wieku instytucji muzealnej naszego miasta partnerskiego.

Ostrawa przemysłowa i liryczna... prezentuje 30 przedwojennych litografii, rysunków piórkiem, ołówkiem, węglem i akwareli wybitnych czeskich twórców, m.in. takich jak: Ernest Wilhelm Knippel, Jacob Alt, František Kaliwoda, Erwin Pendl, Ferdinand Till, Viktor Kutzer, M. Bušek, L. Pešek. Wiele z tych dzieł należy do perełek sztuki graficznej na poziomie europejskim, np. oryginalne szkice architektoniczne dwóch ikonicznych budynków centrum miasta Ostrawy – kościoła Koronowania Panny Marii w ostrawskiej dzielnicy Mariánské Hory (projekt wnętrza) i Katedry Boskiego Zbawiciela w centrum Ostrawy Jano Kohlera z 1902 roku oraz szkic ołtarza głównego kościoła Boskiego Zbawiciela w Ostrawie Gustava Meretta z 1883 roku.

Oprócz twórców XIX-wiecznych na wystawie wyeksponowano również cenną kolekcję grafik Jana Sládeka (5 lutego 1906, Ostrava – 30 lipca 1982, Praha) – czeskiego malarza, ilustratora, grafika, typografa, scenografa, kostiumografa, pedagoga i tłumacza, który przełożył na poetycką transkrypcję obrazy międzywojennej surowej miejskiej zabudowy Ostrawy. W swojej twórczości artystycznej ujawnił niezwykłą przychylność do motywów industrialnych, którym potrafił nadać poetyczny urok. W latach 30. XX wieku tworzył w Ostrawie, gdzie przyczynił się do organizacji życia kulturalnego miasta. Należał do elity wybitnych osobistości z ostrawskiej akademii sztuk pięknych i teorii sztuki. Często w jego twórczości pojawiają się tematy socjalne. Nie ukrywał fascynacji kubizmem, w swoich pracach eksperymentował ze światłem. Po zakończeniu II wojny światowej przeniósł się do Pragi i oprócz ilustrowania książek zajmował się przede wszystkim scenografią.

Ta wyjątkowa ekspozycja na pewno uświetni obchody Dni Czesko-Polskich w Katowicach, oglądając i podziwiając twórcze dokonania artystów, możemy nie tylko lepiej poznać, ale też  zrozumieć dzieje i losy naszego południowego sąsiada. Składam serdecznie podziękowania dyrektorowi Muzeum Ostrawskiego Pani Jiřinie Kábrtovej oraz współorganizatorom – wydziałom promocji Urzędu Miasta Katowice i Magistratu Miasta Ostrawy za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia.

 

Ewa Liszka

 

Jan Sládek, Ostravské krajiny, kresba tužkou a uhlím, papír, 30. léta XX stol.

Květen je od roku 2001 měsícem Polsko-Českých dnů. Každý rok se tyto slavnosti konají střídavě, jednou v Katovicích, jednou v Ostravě. V tomto roce oddělení Muzea Dĕjin Katovic spolu s Muzeum v Ostravě připravilo k Noci Muzeů 2018 inspirující uměleckou událost pro milovníky Čech – prezentaci vybraných pohledů města Ostravy a jeho industrialní scenérii z bohatých grafických sbírek z průlomu XIX a XX století, které se nacházejí v muzealní instituci našeho partnerského města.

Ostrava průmyslová a lyrická... prezentuje 30 předválečných litografií perem, tužkou, uhlím, a akvarel vynikajících českých umělců. Jsou to: Ernest Wilhelm Knippel, Jacob Alt, František Kalivoda, Ervin Pendl, Ferdinand Till, Viktor Kutzer, M. Bušek, L. Pešek. Mnohé z těchto děl patří k špičkovým úspěchům grafické tvorby na evropské úrovni, např. originální architektonické skice dvou ikonických budov ve středu města Ostravy – kostela Korunování Panny Marie v ostravské čtvrti Mariánské Hory (projekt vnitřka), katedrály Božského Spasitele ve středu Ostravy Jana Kohlera z roku1902, a také skic hlavního oltáře v kostele  Božského Spasitele v Ostravě Gustava Meretta z roku 1883.

Kromě tvůrců z XIX století na výstavě exponované místo zaujímá rovněž cenná kolekce grafik Jana Sládka (05.02.1906, Ostrava – 30.07.1982, Praha), českého malíře, ilustrátora, grafika, tipografa, scénografa, kostýmového vytvárníka, který basnícky transkriboval obrazy meziválečné, surové městské zástavby Ostravy. Ve své umělecké tvorbě projevil neobyčejnou oblibu industriálních motivů, kterým dovedl přidat básnické kouzlo. Ve 30. letech XX století tvořil v Ostravě, kde přispěl k organizaci kulturního života města. Patřil k elitě významných osobnosti z ostravské akademie umění a teorie umění. Často se v jeho tvorbě objevují sociální témata. Neskrýval také svou fascinaci kubismem, a ve svých prácích experimentoval se světlem. Po Druhé světové válce se přestěhoval do Prahy, a kromě ilustrování knih se zabýval i scénografií.

Tato výjimečná expozice určitě dodá lesku Česko-polským dnům v Katovicích. Když se podíváme na tvorbu umělců a začneme ji obdivovat, tak budeme moci nejen lépe poznát, ale rozumět dĕjinám i osudům našeho jižního souseda. Velmi srdečně děkuji ředitelce Ostravského Muzea, Pani Jiřině Kábrtové, a také spoluorganizátorům – promočnímu oddělení Městské Radnice v Katovicích a Magistrátu Města Ostravy za pomoc v připravě na tuto událost.

tłumaczenie: Jarosław Babuchowski

 

ostrava-100-logo logo-dpc ostravske-muzeum-logo