Studium przypadku

Dział Teatralno-Filmowy
20 I - 26 II 2023

Adres.Godziny otwarcia

 

Katarzyna Łata „Studium przypadku”. Dyptyki fotograficzne

Studium przypadku to tytuł autorski. Katarzyna Łata przyjmuje w swoim projekcie rolę badaczki, która przetwarza dane poprzez przywoływanie rekordów z własnego życia, ujętych wizualnie w zmultiplikowane obrazy. Poszukuje ekwiwalentów dla wyrażenia własnych przeżyć. Balansuje między powodującymi nią, wręcz atawistycznymi odruchami, które kierują jej życiowymi wyborami, a świadomym ich kształtowaniem. Dokonuje diagnozy samej siebie, co czyni na płaszczyźnie psychologicznej i artystycznej, stawiając sobie zadanie odkrywania krajobrazów wewnętrznych i przetransponowania ich w obrazy fotograficzne osadzone w strukturach zaczerpniętych z otaczającej ją rzeczywistość. Analizuje funkcje pamięci w jej szerokim, pozornie zobiektywizowanym kontekście oraz osobniczym, subiektywnym wymiarze. Szuka odpowiedzi na pytanie, jak pokłady zapamiętanych zdarzeń wpływają na zdolność budowania tożsamości, dokonywania wyborów, układania relacji ze światem. Na ile pamięć jest wybiórcza i jak dalece może nas determinować.
Autorka realizuje swój pokaz, budując wielowarstwowe fotografie, nakładając w płaszczyznę obrazu różne wizerunki, dodając kolejne elementy egzemplifikujące jej emocje. Ich suma składa się na wielowątkową wypowiedź, tworzy bogaty interpretacyjnie przekaz. To prawdziwy kalejdoskop złożony z akordów jej życia. Można je czytać linearnie, ale ich kolejność może także być różna. To etiuda, w której nic nie jest oczywiste – poza poszukiwaniem. Natłok wizualizowanych treści i ich obrazowych desygnatów służy wzmacnianiu ich natężenia.”

Danuta Kowalik-Dura

Katarzyna Łata: artysta plastyk, fotografik, kuratorka i popularyzatorka fotografii. Tworzy w obszarze sztuk wizualnych. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii, autoportretu i wystawiennictwa w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach oraz w Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Kuratorka czterech Galerii Miasta Ogrodów w Katowicach. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydziału Grafiki w Katowicach 1999). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (od 1999), Związku Polskich Artystów Fotografików (od 2000), a także członek Rady Artystycznej ZPAF (od 2017). Kuratorka Galerii KATOWICE ZPAF (2000–2017), wiceprezes d.s. artystycznych Okręgu Śląskiego ZPAF (2002–2005), prezes Okręgu Śląskiego ZPAF (2005–2017). Koordynatorka europejskiego projektu „CreArt Network of Cities for Artistic Creation” w Katowicach (2017–2022). Inicjatorka i koordynatorka Nocy Galerii w Katowicach (NOC-K od 2015). Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, kilkudziesięciu zbiorowych oraz happeningów fotograficznych, redaktor książek fotograficznych i koordynator projektów dokumentujących Śląsk. Była kuratorką ponad 300 wystaw, jurorką licznych konkursów fotograficznych i przeglądów portfolio. W 2010 roku otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia twórcze i wkład w rozwój polskiej kultury, a w roku 2017 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fototece ZPAF w Warszawie, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artystycznej w Katowicach, Muzeum Miejskiego w Sosnowcu i w zbiorach prywatnych.