Przystanek Nikiszowiec

Dział Etnologii Miasta. Nikiszowiec
25 X 2017

Adres.Godziny otwarcia

 

Stowarzyszenie „Razem dla Nikiszowca”

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Muzeum Historii Katowic
 

zapraszają 25 października 2017 r. o godz. 17.00

do oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4

w Katowicach-Nikiszowcu

na wykład

ks. dr. hab. Henryka Olszara
„90-lecie kościoła pw. św. Anny w Katowicach-Nikiszowcu”