Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej

Muzeum Miejskie w Tychach, Muzeum Historii Katowic
27 - 28 II 2020

Adres.Godziny otwarcia

 

Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej
konferencja popularnonaukowa

„Ziemio, dokąd twój język kochasz, bądź spokojna”

W 100. rocznicę strajków szkolnych na ziemi pszczyńskiej

Druga konferencja organizowana przez Muzeum Miejskie w Tychach i Muzeum Historii Katowic w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Tematy referatów, w związku z setną rocznicą strajków szkolnych, w dużej mierze dotyczą języka szkolnictwa na historycznej ziemi pszczyńskiej. Wśród prelegentów będą: prof. dr hab. Antoni Barciak, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak, dr hab. Grzegorz Bębnik, dr Agata Bryłka-Jesionek, dr Edelgarda Foltyn, dr Marcela Gruszczyk, dr Halina Nocoń, dr Antoni Steuer, dr Mirosław Węcki, dr Krystian Węgrzynek, Marcin Cyran i Iwona Woźniak.

program II konferencji popularnonaukowej „Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej

I dzień: 27 lutego 2020 (czwartek) – Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy

10.00–10.20 Otwarcie konferencji
10.20–10.40 prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek „Strajk szkolny w powiecie pszczyńskim podczas powstań śląskich”
10.40–11.00 Marcin Cyran „Początki szkolnictwa na ziemi pszczyńskiej w świetle pamiętników księcia Ludwika Anhalta”
11.00–11.20 dr Halina Nocoń „Wprowadzanie języka polskiego do szkół ludowych powiatu pszczyńskiego (w świetle dokumentów Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i kronik szkolnych)”
11.20–11.40 Dyskusja
11.40–12.00 Przerwa
12.00–12.20 dr Edelgarda Foltyn „Język i nauczanie w szkole ludowej w powiecie pszczyńskim w XIX i początkach XX wieku według <<Kroniki szkoły paprocańskiej>>”
12.20–12.40 dr hab. Grzegorz Bębnik „Niemieckie szkolnictwo mniejszościowe w międzywojennym Mikołowie”
12.40–13.00 dr Mirosław Węcki „Guenther Amende – nazistowski nauczyciel w Bojszowach w okresie II wojny światowej”
13.00–13.20 Dyskusja
13.20–13.40 Podsumowanie

II dzień: 28 lutego 2020 (piątek) – Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice

10.00–10.20 Wprowadzenie
10.20–10.40 prof. dr hab. Antoni Barciak, dr Agata Bryłka-Jesionek „Język inskrypcji na terenie miasta Pszczyny”
10.40–11.00 dr Krystian Węgrzynek „<<Mój drogi Hanysie…>> Śląski bohater w tekstach Alexandra Nachbara – nauczyciela z Panewnika”
11.00–11.20 dr Antoni Steuer „Kultura fizyczna na ziemi pszczyńskiej w XIX i XX wieku – ewolucja terminów i nazw”
11.20–11.40 Dyskusja
11.40–12.00 Przerwa
12.00–12.20 dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak „Mowa polska na Górnym Śląsku na początku XX wieku”
12.20–12.40 Iwona Woźniak „Słowo w teatrach amatorskich na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku”
12.40–13.00 dr Marcela Gruszczyk „Język jako narzędzie propagandy politycznej w czasach powstań śląskich”
13.00–13.20 Dyskusja
13.20–13.40 Podsumowanie

miejsce:
I dzień: 27 lutego 2020 (czwartek) – Muzeum Miejskie w Tychach, Stary Magistrat, pl. Wolności 1, Tychy
II dzień: 28 lutego 2020 (piątek) – Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

wstęp wolny

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

organizatorzy: Muzeum Miejskie w Tychach i Muzeum Historii Katowic

partner merytoryczny: Instytut Badań Regionalnych Biblioteka Śląska

patronat medialny: tygodnik „Twoje Tychy", miesięcznik „Nasze Katowice”, Ultramaryna, Strony Ziemi Pszczyńskiej, Radio Katowice, TVP3 Katowice, tychy.pl