Panel dyskusyjny

Budynek Główny
30 VIII 2017

Adres.Godziny otwarcia

 

MUZEUM HISTORII KATOWIC
zaprasza na

PANEL DYSKUSYJNY Z OKAZJI 50. ROCZNICY
ODSŁONIĘCIA POMNIKA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH

z udziałem profesorów:
Gustawa Zemły, Wojciecha Zabłockiego i Ewy Chojeckiej

Spotkanie urozmaici pokaz archiwalnych materiałów filmowych Telewizji Polskiej z odsłonięcia pomnika
30 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00
gmach główny Muzeum Historii Katowic
przy ul. ks. J. Szafranka 9

1 września 1967 roku w odsłonięto Pomnik Powstańców Śląskich autorstwa architekta Wojciecha Zabłockiego i rzeźbiarza Gustawa Zemły. To jedna z ikon Katowic.
Zajmuje eksponowane miejsce tuż przy rondzie im. gen. Jerzego Ziętka, naprzeciw innego symbolu stolicy Górnego Śląska – hali widowiskowo-sportowej Spodek.
Graniczy z parkiem Powstańców Śląskich. Elementy ważącego 61 ton monumentu odlano z brązu w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych.

Pomnik ma formę trzech orlich skrzydeł symbolizujących trzy powstania śląskie z lat 1919−1920−1921. Ciężkie, zdające się unosić w powietrze skrzydła przywodzą na myśl mitycznego Ikara, antyczną boginię zwycięstwa Nike, zaczerpnięty z ikonografii chrześcijańskiej motyw anioła czy sylwetkę wzbijającego się do lotu orła. Monument ustawiono na sztucznym wzgórku. Na jego pionowych, pokrytych kamieniem skarpach widnieją nazwy miejscowości, w których toczyły się większe bitwy powstań.
Pomnik Powstańców Śląskich ufundowali warszawiacy jako dar dla społeczeństwa Górnego Śląska.

Choć Pomnik Powstańców Śląskich nie jest już największy w Polsce, wciąż pozostaje największym monumentem na Górnym Śląsku, zaś klasa jego formy i poetycka synteza ujęcia tematu sprawiają, że stanowi niedościgły wzór monumentalnej rzeźby miejskiej.