XXII Katowicka Konferencja Naukowa

 

Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach

zapraszają na

 

XXII Katowicką Konferencję Naukową w 158. rocznicę uzyskania praw miejskich

KATOWICE – MIEJSCA PAMIĘCI

12 września 2023 roku
Willa Goldsteinów pl. Wolności 12a

OTWARCIE KONFERENCJI

 

9.30 Uroczyste otwarcie konferencji.

9.50 Referat wprowadzający: prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI
„Miejsca pamięci”. Konstruowanie przeszłości Górnego Śląska.

 

10.15–12.00 Dyskusja panelowa

Katowickie miejsca pamięci w świadomości mieszkańców miasta
W dyskusji udział biorą:
prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI, prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA, Jerzy FORAJTER, prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI, dr Andrzej SZNAJDER, abp senior dr Damian ZIMOŃ.

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

KATOWICKIE MIEJSCA PAMIĘCI

14.30 Mgr Michał DZIÓBEK
Pamięć utrwalona. Katowickie pomniki i tablice pamiątkowe w ujęciu statystycznym.

14.50 Dr Michał SPURGIASZ
Miejsca (nie)pamięci.

15.10 Dr Peter MARTYN
Szopienice jako (utracony) lieu de mémoire.

15.30 Dr Dariusz WĘGRZYN
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – miejsce pamięci pacyfikacji KWK „Wujek” 16 grudnia 1981 roku.

 

15.50 Dyskusja.

16.10 Przerwa.

16.30 Prof. dr hab. Irma KOZINA
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i jej miejsca pamięci.

16.50 Dr Krystian WĘGRZYNEK
Stadttheater – Teatr Polski – Teatr im. S. Wyspiańskiego – Teatr Śląski.

Katowicki przybytek Melpomeny jako miejsce pamięci.

17.10 Mgr Jan KWAŚNIEWICZ
Losy grobów powstańców śląskich spoczywających na terenie województwa śląskiego.

17.30 Mgr Józef KRZYK
„Skąd wydaje rozkaz? Gdzie śpi? Gdzie jada?”

Katowickie miejsca pamięci związane z Wojciechem Korfantym.

17.50 Dyskusja.

13 września 2023 roku

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

UPAMIĘTNIANIE I UTRWALANIE MIEJSC PAMIĘCI

9.30 Dr Bartosz KUŚWIK
Trzy Powstania – trzy pomniki.
Wokół upamiętnień powstań śląskich: Katowice – Góra św. Anny – Opole.

9.50 Prof. dr hab. Jan MALICKI
Dzień po... Kultura Katowic 1945 roku.

10.10 Mgr Jadwiga LIPOŃSKA-SAJDAK
Już tylko pamięć – zburzone domy i ich mieszkańcy.

10.30 Mgr Zofia SZOTA
Rola fotografii w kształtowaniu pamięci zbiorowej.

10.50 Dyskusja.

11.10 Przerwa.

11.30 Prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc., mgr. Barbora MUSIALOVÁ
Katovická místa paměti a český turismus.

11.50 Mgr Magdalena TOBOŁA-FELIKS
Strój ludowy w narracji wspomnieniowej mieszkańców Katowic.

12.10 Mgr Joanna TOFILSKA-DZIÓBEK
Meandry zbiorowej pamięci – jubileusze najstarszych szkół średnich w Katowicach.

12.30 Mgr Justyna PAWLAS
Zastąpić pamięć. Fotografia reporterska w zbiorach MHK.

12.50 Dyskusja.

13.10 Przerwa.

14.00 Dr Maria BIERWIACZONEK
Z sygnaturą „K. Pokorny Kattowitz”. Dzieła katowickiego kamieniarza jako ważne elementy krajobrazu kulturowego Górnego Śląska.

14.25 Mgr Bożena DONNERSTAG
Pamięć tkwiąca w sztuce, czyli współczesne jednoaktówki po śląsku jako nośniki wspomnień.

14.40 Dr Zdzisław JEDYNAK
Stanisław Mieroszewski z Krakowa i jego pamięć o tradycjach rodzinnych przodków – Salomonów i Mieroszewskich.

15.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji.