Informacja o dofinansowaniu projektu

Informacja o dofinansowaniu projektu konserwacji sztandarów ze środków MKiDN

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych przeprowadzona zostanie konserwacja trzech sztandarów ze zbiorów Działu Historii Muzeum Historii Katowic. Sztandary pochodzą z okresu międzywojennego, kiedy Katowice jako stolica autonomicznego województwa śląskiego rozwijały się bardzo intensywnie. Reprezentują różne dziedziny aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców miasta: przemysł (sztandar oddziału maszynowego kopalni „Ferdynand”), rzemiosło (sztandar cechu piekarzy) i kulturę (sztandar Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Dębie). Duża wartość historyczna i wysokie walory estetyczne obiektów predysponują je do umieszczenia na ekspozycji muzealnej, jednak stan zachowania uniemożliwiał dotąd ich eksponowanie. Po konserwacji będą mogły zostać umieszczone na wystawie stałej "Z dziejów Katowic".