Informujemy, że od 1 lipca 2017 r.
dniem bezpłatnego wstępu
(za wyjątkiem wystawy czasowej Beksiński. Mroki podświadomości)
będzie wtorek