Informacja o dofinansowaniu projektu

Informacja o dofinansowaniu projektu modernizacji wystawy stałej „Z dziejów Katowic” – etap II

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” przeprowadzony zostanie drugi etap modernizacji wystawy stałej „Z dziejów Katowic”. Będzie on kontynuacją pierwszego etapu modernizacji ukończonego w 2015 roku. Drugi etap dotyczy ekspozycji poświęconej historii miejscowości od nadania praw miejskich w 1865 roku.

Od 2017 roku trwa przygotowywanie drugiej części wystawy stałej „Z dziejów Katowic”. Muzeum Historii Katowic pozyskało na ten cel dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Druga część wystawy będzie kontynuacją pierwszej części ekspozycji, udostępnionej zwiedzającym we wrześniu 2015 roku. Nowa część – obejmująca sześć sal – będzie opowiadać o dziejach miasta od końca XIX wieku aż do przełomu XX i XX wieku.

z-dziejow-prace-2etap

Udostępnienie zwiedzającym drugiej części wystawy stałej „Z dziejów Katowic” planowane jest na dzień 11 września 2018 roku, będąc częścią obchodów kolejnej rocznicy uzyskania praw miejskich przez Katowice.

pocztowka 


Dynamicznie rozwijające się Katowice w szybkim tempie wyrosły na jeden z głównych ośrodków Górnego Śląska. Po zaprezentowaniu drogi, jaką mała wioska musiała przejść, by w drugiej połowie XIX w. stać się wielkoprzemysłowym miastem, w równie ciekawy i odpowiadający potrzebom współczesnych zwiedzających sposób, chcemy opowiedzieć o skomplikowanych losach tego miasta. Druga część ekspozycji zostanie zatem uwspółcześniona, wzbogacona o elementy multimedialne i interaktywne, a jej aranżacja wprowadzi zwiedzających w klimat czasów i tematów poruszanych na danej przestrzeni wystawienniczej.

 

logo-MKiDN