Ewangelicy w Katowicach. Przewodnik

autor: Michał Dzióbek

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 2017

stron: 136

cena: pobierz PDF bezpłatnie


Ta popularna publikacja wydana została w jubileuszowym dla kościołów protestanckim roku – roku pięćsetlecia reformacji. Jest to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na historyczną rolę ewangelików w Katowicach. Ogromny dorobek kulturalny, rola miastotwórcza czy wkład w kształtowanie lokalnych elit to tylko niektóre zasługi jakie położyli miejscowi protestanci. Przewodnik ma za zadanie o tym przypomnieć a także skonfrontować z zachowanym do naszych czasów dziedzictwem ewangelickim na terenie Katowic.

Publikacja składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiono dziejami protestantyzmu od 1517 roku z naciskiem na Śląsk i szczególnym uwzględnieniem Katowic. Uwzględniony został wątek narodowościowy ewangelików - wyznawcami byli zarówno niemiecko jak i polskojęzyczni wyznawcy. Zarówno jedni jak i drudzy w różnych momentach Historii budowali ewangelicką tożsamość miasta.

W części drugiej czytelnikowi zaproponowane zostały zabytki i miejsca związane z katowickimi ewangelikami. Obiekty i miejsca zostały szczegółowo opisane.

Część trzecia stanowi leksykon ważnych dla Katowic postaci wyznania ewangelickiego.

POBIERZ KSIĄŻKĘ BEZPŁATNIE: