Sejm Śląski 1922-1939

autor: Zdzisław Sobieraj

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 1993

stron: 24

cena: nakład wyczerpany


Zamówienia prosimy kierować do Działu Edukacji i Promocji tel. 32 2561810, 32 2090021 wew. 126; e-mail: wydawnictwa@mhk.katowice.pl.