Ewa Rosiek-Buszko

autor: tekst: Ewelina Krzeszowska

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 2015

stron: 12 + 1

cena: nakład wyczerpany


Zamówienia prosimy kierować do Działu Edukacji i Promocji tel. 32 2561810, 32 2090021 wew. 126; e-mail: wydawnictwa@mhk.katowice.pl.