W okupowanym mieście

autor: wstęp Irma Kozina

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 2010

stron: 64

cena: nakład wyczerpany


Zamówienia prosimy kierować do Działu Edukacji i Promocji tel. 32 2561810, 32 2090021 wew. 126; e-mail: wydawnictwa@mhk.katowice.pl.