Z dziejów hutnictwa

autor: Ryszard Mielnik

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 1984

stron: 15

cena: nakład wyczerpany


Zamówienia prosimy kierować do Działu Edukacji i Promocji tel. 32 2561810, 32 2090021 wew. 126; e-mail: wydawnictwa@mhk.katowice.pl.