Górny Śląsk polski czy niemiecki?

autor: Tadeusz Czekaj

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 1997

stron: 31

cena: nakład wyczerpany


Zamówienia prosimy kierować do Działu Edukacji i Promocji tel. 32 2561810, 32 2090021 wew. 126; e-mail: wydawnictwa@mhk.katowice.pl.


Publikacja przedstawia sytuację międzynarodową po I wojnie światowej - tworzenie się nowego ładu europejskiego - i na tym tle politycznym starania Ślązaków o przyłączenie Górnego Śląska. Autor opisuje przetargi i uzgodnienia dyplomatyczne państw Ententy w ramach Ligi Narodów, działania mocarstw europejskich i konflikty ich interesów wobec podziału Górnego Śląska.