Secesja na karcie pocztowej

autor: Zofia Szota

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 2008

stron: 52

cena: nakład wyczerpany


Zamówienia prosimy kierować do Działu Edukacji i Promocji tel. 32 2561810, 32 2090021 wew. 126; e-mail: wydawnictwa@mhk.katowice.pl.


Publikacja pt Secesja na karcie pocztowej, autorstwa Pani Zofii Szoty to próba pokazania wpływu stylu secesyjnego na sztukę użytkową. Styl secesyjny, którego apogeum przypada na przełom wieków XIX i XX, zakładał przekształcenie i napełnienie pięknem całego otoczenia człowieka. Estetyka stała się ważniejsza od wartości przedmiotu. Ta specyficzna demokratyzacja sztuki spowodowała, iż secesja „dotknęła" nie tylko malarstwa, rzeźby czy architektury, ale także rzemiosła i wielu przedmiotów codziennego użytku. Poczesne miejsce zajmuje tutaj pocztówka, która jako produkt masowy o szerokim oddziaływaniu spolecznvm, przyczyniła się zarazem do popularyzacji nowego stylu. Tym bardziej, że jej rozkwit przypadł również na lata przełomu XIX i XX wieku.