Generał Henri Le Rond

autor: Jadwiga Lipońska-Sajdak

wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic, 1996

stron: 30

cena: nakład wyczerpany


Zamówienia prosimy kierować do Działu Edukacji i Promocji tel. 32 2561810, 32 2090021 wew. 126; e-mail: wydawnictwa@mhk.katowice.pl.


Biografia gen. Henriego Le Ronda, zwłaszcza z okresu przywództwa w Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej dla Górnego Śląska.