Lp.RokImię i nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1952 Jerzy Procel  100 m st. dowolnym 1
2. 1952 Jerzy Procel  200 m st. klasycznym 1
3. 1952 Jerzy Procel  50 m z granatem 2
4. 1952 Krystyna Broll 100 m st. dowolnym 3
5. 1952 Elzbieta Gellner 100 m st. grzbietowym 1
6. 1952 drużynowo sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym 2
7. 1952 Elżbieta Gellner 200 m st. grzbietowym 2
8. 1952 Łucja Lesik 300 m st. zmiennym 1
9. 1952 Jerzy Procel 100 m st. dowolnym 3
10. 1952 z Urszula Broll 100 m st. dowolnym 3
11. 1952 z Elżbieta Gellner 100 m st. grzbietowym 1
12. 1952 z Jerzy Procel 100 m st. dowolnym 1
13. 1952 z Jerzy Procel 50 m z granatem 1
14. 1952 z Wencel 200 m st. klasycznym 3
15. 1953 Elżbieta Gellner 100 m st. grzbietowym 1
16. 1953 Elżbieta Gellner 200 m st. grzbietowym 1
17. 1953 Renata Gryszczyk 100 m st. motylkowym 2
18. 1953 Renata Gryszczyk 200 m st. motylkowym 2
19. 1953 Jerzy Procel 100 m st. dowolnym 1
20. 1953 z Elżbieta Gellner 200 m st. grzbietowym 1
21. 1953 z Elżbieta Gellner, [?], [?], Renata Gryszczyk sztafeta 4 x 100 m st. dowolnym 3
22. 1953 z Renata Gryszczyk 100 m st. motylkowym 1
23. 1953 z Jerzy Procel 50 m z granatem 3
24. 1954 Elźbieta Olejnik 100 m st. grzbietowym 1
25. 1954 Renata Gryszczyk 100 m st. motylkowym 2
26. 1954 z Renata Gryszczyk 100 m st. motylkowym 2
27. 1954 z Renata Gryszczyk 200 m st. motylkowym 2
28. 1954 z Łucja Lesik 200 m st. grzbietowym 2
29. 1954 z Olejnik 200 m st. grzbietowym 1
30. 1955 Rój 200 m st. motylkowym 3
31. 1955 z Jerzy Procel 100 m st. dowolnym 3
32. 1956 z Helena Kucielowa 200 m st. motylkowym 2

z – mistrzostwa zimowe

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł