Lp.RokImię i nazwiskoKlubKonkurencjaRanga zawodówMedal
1. 1998 Marek Noga PZW Katowice drużynowo brązowy
2. 1998 Ewa Wieczorek PZW Katowice drużynowo brązowy
3. 1998 Ewa Wieczorek PZW Katowice rzut muchowy na dystans srebrny
4. 1998 Ewa Wieczorek PZW Katowice rzut spinningowy na dystans srebrny
5. 1998 Monika Talar PZW Katowice drużynowo ŚISN brązowy
6. 1999 Monika Talar PZW Katowice konkurencje muchowe – rzut na odległość z jednej ręki ME brązowy
7. 2000 Monika Talar PZW Katowice spinning – tarcza Arenberga ME brązowy
8. 2000 Włodzimierz Targosz PZW Katowice konkurencje spinningowe – rzut na odległość brązowy
9. 2000 Włodzimierz Targosz PZW Katowice konkurencje multiplikatorowe – rzut na odległość oburącz brązowy
10. 2000 Ewa Wieczorek PZW Katowice rzut muchowy na dystans srebrny
11. 2000 Ewa Wieczorek PZW Katowice rzut spinningowy na dystans z jednej ręki srebrny
12. 2001 Marek Noga PZW Katowice drużynowo ME brązowy
13. 2001 Włodzimierz Targosz PZW Katowice drużynowk ME brązowy
14. 2001 Włodzimierz Targosz PZW Katowice konkurencje multiplikatorowe – rzut na odległość oburącz ME złoty
15. 2002 Włodzimierz Targosz PZW Katowice drużynowo brązowy
16. 2002 Włodzimierz Targosz PZW Katowice pięciobój wędkarski brązowy
17. 2002 Ewa Wieczorek PZW Katowice rzut muchowy na dystans brązowy
18. 2002 Marek Noga PZW Katowice drużynowo srebrny
19. 2002 Włodzimierz Targosz PZW Katowice konkurencje multiplikatorowe – rzut na odległość oburącz srebrny
20. 2003 Marek Noga PZW Katowice drużynowo ME brązowy
21. 2003 Monika Talar PZW Katowice konkurencje muchowe – rzut na odległość z jednej ręki ME brązowy
22. 2003 Mateusz Targosz PZW Katowice drużynowo ME brązowy
23. 2003 Włodzimierz Targosz PZW Katowice konkurencje multiplikatorowe – rzut na odległość oburącz ME brązowy
24. 2003 Włodzimierz Targosz PZW Katowice drużynowo ME brązowy
25. 2003 Iwona Biolik PZW Katowice konkurencje muchowe rzut ciężarkiem 7,5 kg na odległość ME srebrny
26. 2003 Monika Talar PZW Katowice drużynowo ME złoty
27. 2004 Monika Talar PZW Katowice konkurencje muchowe rzut ciężarkiem 7,5 kg na odległość ME srebrny
28. 2004 Monika Talar PZW Katowice drużynowo ME srebrny
29. 2004 Monika Talar PZW Katowice konkurencje muchowe – accuracy ME srebrny
30. 2004 Iwona Biolik PZW Katowice skish muchowy brązowy
31. 2004 Marek Noga PZW Katowice drużnowo brązowy
32. 2004 Włodzimierz Targosz PZW Katowice drużynowo brązowy
33. 2004 Iwona Biolik PZW Katowice spinning – rzut do tarczy Arenberga srebrny
34. 2004 Iwona Biolik PZW Katowice drużynowo srebrny
35. 2004 Monika Talar PZW Katowice konkurencje spinningowe rzut ciężarkiem 7,5 kg na odległość srebrny
36. 2004 Mateusz Targosz PZW Katowice konkurencje muchowe – rzut oburącz złoty
37. 2005 Iwona Biolik PZW Katowice spinning – rzut na celność do tarczy Arenberga ME brązowy
38. 2005 Marek Noga PZW Katowice spinningowy rzut na odległość ME brązowy
39. 2005 Monika Talar PZW Katowice drużynowo ME brązowy
40. 2005 Mateusz Targosz PZW Katowice konkurencje muchowe – rzut oburącz ME brązowy
41. 2005 Włodzimierz Targosz PZW Katowice drużynowo ME brązowy
42. 2005 Marek Noga PZW Katowice skish spinningowy ME srebrny
43. 2005 Włodzimierz Targosz PZW Katowice konkurencje muchowe – rzut na dystans oburącz ME srebrny
44. 2005 Iwona Biolik PZW Katowice spinning – rzut ciężarkiem 7,5 kg na odległość ME złoty
45. 2005 Włodzimierz Targosz PZW Katowice konkurencje muchowe – rzut na odległość ŚISN złoty
46. 2006 Włodzimierz Targosz PZW Katowice drużynowo ME brązowy
47. 2006 Marek Noga PZW Katowice drużnowo brązowy
48. 2006 Włodzimierz Targosz PZW Katowice drużynowo brązowy
49. 2006 Marek Noga PZW Katowice skish spinningowy złoty
50. 2006 Mateusz Targosz PZW Katowice konkurencje muchowe – rzut oburącz złoty
51. 2007 Iwona Biolik PZW Katowice drużynowo ME brązowy
52. 2007 Mateusz Targosz PZW Katowice rzut ciężarkiem oburącz na odległość ME brązowy
53. 2007 Marek Noga, Mateusz Targosz, Włodzimierz Targosz PZW Katowice drużynowo ME srebrny
54. 2007 Włodzimierz Targosz PZW Katowice mucha – rzut na odległość  ME srebrny
55. 2007 Włodzimierz Targosz PZW Katowice mucha – rzut na odległość oburącz ME srebrny
56. 2007 Iwona Biolik PZW Katowice spinning – rzut ciężarkiem 7,5 kg na odległość z jednej ręki ME złoty
57. 2007 Marek Noga PZW Katowice rzut do tarczy Arenberga ME złoty
58. 2007 Marek Noga PZW Katowice drużynowo srebrny
59. 2009 Włodzimierz Targosz PZW Katowice mucha – rzut na odległość  jednorącz ME srebrny

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł