Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1959 Mieczysław Pawełkiewicz jedynki 1
2. 1960 Irena Pawełczyk, Mieczysław Pawełkiewicz, Ryszard Siuda, Władysław Szczęść drużynowo 1
3. 1961 Zdzisław Siuda, Władysław Szczęść dwójki 1
4. 1961 Irena Pawełczyk, Mieczysław Pawełkiewicz, Kazimierz Kubica, Ryszard Siuda, Gębalski, Władysław Szczęść drużynowo 1
5. 1962 Ryszard Siuda / Kazimierz Kubica, Gębalski, Władysław Szczęść, Helena Macher, Nęcka, Pawlik, Malarz drużynowo 1
6. 1964 Irena Pawełczyk-Kowalska jedynki 1
7. 1962 Irena Pawełczyk, Ryszard Siuda drużynowo 2
8. 1962 Władysław Szczęść jedynki 2
9. 1964 Ryszard Pędrak, Szczyrba dwójki 2
10. 1956 Śmigielski, Hampel, dwójki 3
11. 1962 Zdzisław Siuda, Władysław Szczęść dwójki 3
12. 1963 Edward Fender jedynki 3
13. 1963 (brak składu) drużynowo 3
14. 1964 Helena Macher jedynki 3

W. Zieleśkiewicz: Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa 2002.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł