Lp.RokSkład drużynyMiejsce
1. 1987 Marek Biegun, Mirosław Dreszer, Jan Furtok, Krzysztof Hetmański, Jerzy Kapias, Marek Koniarek, Zbigniew Krzyżoś, Mirosław Kubisztal, Łuczak, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Robert Razakowski, Rzeszutek, Dariusz Rzeźniczek, Robert Sęk, Robert Soprych, Krzysztof Wijas, Zając 3
2. 1988 Marek Biegun, Bogdan Długajczyk, Mirosław Dreszer, Jan Furtok, Krzysztof Hetmański, Dariusz Grzesik, Janusz Jojko, Jerzy Kapias, Marek Koniarek, Zbigniew Krzyżoś, Mirosław Kubisztal, Andrzej Lesiak, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Robert Razakowski, Dariusz Rzeźniczek, Robert Soprych, Jerzy Wijas 2
3. 1989 Marek Biegun, Mirosław Dreszer, Jan Furtok, Dariusz Grzesik, Janusz Jojko, Jerzy Kapias, Marek Koniarek, Mirosław Kubisztal, Andrzej Lesiak, Robert Miterwandu, Wiktor Morcinek, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Andrzej Rudy, Dariusz Rzeźniczek, Piotr Świerczewski, Krzysztof Walczak, Jerzy Wijas 2
4. 1990 Marek Baran, Mirosław Dreszer, Jacek Duchowski, Dariusz Grzesik, Haładyn, Janusz Jojko, Mirosław Kubisztal, Andrzej Lesiak, Krzysztof Łacina, Robert Mitwerandu, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Piotr Prabucki, Dariusz Rzeźniczek, Zdzisław Strojek, Roman Szewczyk, Piotr Szlezinger, Marek Świerczewski, Piotr Świerczewski, Krzysztof Walczak, Rafał Witkowski, Arkadiusz Wołowicz 3
5. 1992 Gja Dżiszkariani, Dariusz Grzesik, Gija Guruli, Janusz Jojko, Kłębek, Adam Książek, Adam Ledwoń, Andrzej Lesiak, Krzysztof Maciejewski, Piotr Piekarczyk, Dariusz Rzeźniczek, Zdzisław Strojek, Roman Szewczyk, Marek Szymiński, Marek Świerczewski, Piotr Świerczewski, Krzysztof Walczak, Dariusz Wolny, Arkadiusz Wołowicz 2
6. 1994 Grzegorz Borawski, Marian Janoszka, Janusz Jojko, Bartosz Karwan, Adam Kucz, Adam Ledwoń, Krzysztof Maciejewski, Nikodem, Osyra, Bartłomiej Pawłowski, Dariusz Rzeźniczek, Zdzisław Strojek, Arkadiusz Szczygieł, Marek Świerczewski, Kazimierz Węgrzyn, Mirosław Widuch, Dariusz Wolny 2
7. 1995 Grzegorz Borawski, Jerzy Brzęczek, Marian Janoszka, Janusz Jojko, Bartosz Karwan, Adam Kucz, Adam Ledwoń, Krzysztof Maciejewski, Nikodem, Osyra, Krzysztof Pawłowski, Grzegorz Pawłuszek, Dariusz Rzeźniczek, Andrzej Sermak, Zdzisław Strojek, Arkadiusz Szczygieł, Marek Świerczewski, Krzysztof Walczak, Kazimierz Węgrzyn, Mirosław Widuch, Sławomir Wojciechowski 3
8. 2003 Paweł Adamczyk, Admir Adżem, Artur Andruszczak, Adam Bała, Marcin Bojarski, Leonardo da Silva, Grzegorz Fonfara, Krzysztof Gajtkowski, Marcin Janus, Dariusz Klytta, Kmietowicz, Jacek Kowalczyk, Damian Kroczek, Marek Kubisz, Krzysztof Majda, Mariusz Muszalik, Krzysztof Sadzawicki, Robert Sierka, Mirosław Sznaucner, Jarosław Tkocz, Philip Umukuro, Mirosław Widuch, Stanisław Wróbel, Jacek Wysocki, Moussa Yahaya 3

T. Pikul: Monografia sekcji piłkarskiej GKS Katowice. T. 2: 1984–1994. Katowice 2012; T. Pikul: Monografia sekcji piłkarskiej GKS Katowice. T. 3: 1994–2004. Katowice 2013.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł