Lp.RokRanga zawodówImię, nazwiskoKategoria wagowaMedal
1. 1970 Bernard Szczepański 48 kg brązowy
2. 1972 ME Andrzej Supron 68 kg brązowy
3. 1973 ME Andrzej Supron 68 kg brązowy
4. 1974 Andrzej Supron 68 kg brązowy
5. 1974 ME Andrzej Supron 68 kg brązowy
6. 1975 MS Andrzej Supron 68 kg srebrny
7. 1975 ME Andrzej Supron 68 kg złoty
8. 1975 MŚJ 20 Roman Bierła 100 kg brązowy
9. 1977 MŚJ 20 Roman Bierła 100 kg złoty
10. 1978 Andrzej Supron 68 kg srebrny
11. 1978 Roman Kierpacz 48 kg złoty
12. 1978 ME Jan Dołgowicz 82 kg srebrny
13. 1978 MEJ 20 Roman Kierpacz 48 kg brązowy
14. 1979 Andrzej Supron 68 kg złoty
15. 1979 ME Jan Dołgowicz 82 kg srebrny
16. 1979 ME Roman Bierła 100 kg srebrny
17. 1979 ME Andrzej Supron 68 kg brązowy
18. 1979 MSJ 20 Roman Kierpacz 52 kg brązowy
19. 1979 U Andrzej Supron 68 kg brązowy
20. 1980 IO Andrzej Supron 68 kg srebrny
21. 1980 IO Jan Dołgowicz 82 kg srebrny
22. 1980 IO Roman Bierła 100 kg srebrny
23. 1980 ME Roman Kierpacz 48 kg złoty
24. 1980 ME Roman Bierła 100 kg srebrny
25. 1981 ME Jan Dołgowicz 82 kg brązowy
26. 1981 ME Andrzej Supron 74 kg brązowy
27. 1981 ME Henryk Tomanek 130 kg brązowy
28. 1982 Andrzej Supron 74 kg srebrny
29. 1982 Jan Dołgowicz 82 kg brązowy
30. 1982 ME Andrzej Supron 74 kg złoty
31. 1982 ME Roman Kierpacz 48 kg brązowy
32. 1983 Andrzej Supron 74 kg srebrny
33. 1983 ME Andrzej Supron 74 kg srebrny
34. 1983 ME Jerzy Kopański 68 kg srebrny
35. 1983 ME Roman Kierpacz 52 kg brązowy
36. 1984 Turniej Przyjaźni Andrzej Supron 74 kg srebrny
37. 1984 Turniej Przyjaźni Roman Kierpacz 48 kg brązowy
38. 1984 Turniej Przyjaźni Jerzy Kopański 68 kg brązowy
39. 1984 ME Henryk Tomanek 130 kg srebrny
40. 1985 Bogusław Klozik 62 kg srebrny
41. 1987 Roman Kierpacz 52 kg srebrny
42. 1987 MS Jerzy Kopański 68 kg brązowy
43. 1987 ME Bogusław Klozik 62 kg srebrny
44. 1987 ME Roman Kierpacz 52 kg brązowy
45. 1989 ME Sławomir Zrobek 130 kg srebrny
46. 1989 MŚJ 20 Wojciech Grochowski 100 kg brązowy

A. Głaz: Historia polskich zapasów 1922-2012. Warszawa 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł