Lp.RokImię i nazwiskoKlubKonkurencjaMiejsce
1. 1935 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice wielobój 2
2. 1935 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice poręcze 1
3. 1935 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice drążek 2
4. 1935 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice skok 2
5. 1935 Matylda Osadnik TG „Sokół” Załęże poręcze 2
6. 1936 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice wielobój 2
7. 1936 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice drążek 1
8. 1936 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice kółka 2
9. 1936 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów poręcze 1
10. 1936 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów równoważnia 2
11. 1936 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów skok 2
12. 1936 Matylda Osadnik TG „Sokół” Załęże poręcze 2
13. 1937 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice skok 2
14. 1937 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice drążek 3
15. 1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów poręcze 1
16. 1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów wielobój 2
17. 1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów ćwiczenia wolne 3
18. 1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów równoważnia 3
19. 1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów koń 2
20. 1937 Matylda Osadnik TG „Sokół” Załęże poręcze 2
21. 1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice drążek 1
22. 1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice kółka 3
23. 1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice poręcze 3
24. 1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice skok 3
25. 1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice wielobój 3
26. 1938 Matylda Osadnik TG „Sokół” Załęże poręcze 3
27. 1957 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice skok 1
28. 1959 Alfred Kucharczyk Sparta Katowice ćwiczenia wolne 2
29. 1960 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice skok 1
30. 1960 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice poręcze 2
31. 1960 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice wielobój 3
32. 1962 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice ćwiczenia wolne 1
33. 1962 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice skok 2
34. 1962 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice poręcze 2
35. 1964 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice wielobój 2
36. 1965 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice równoważna 2
37. 1965 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice ćwiczenia wolne 2
38. 1965 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice poręcze 3
39. 1965 Rudolf Hoeflich Sparta Katowice kółka 3
40. 1966 Rudolf Hoeflich Sparta Katowice drążek 3
41. 2006 Sara Szczawińska Pałac Młodzieży Katowice ćwiczenia wolne 3
42. 2007 Sara Szczawińska Pałac Młodzieży Katowice równoważnia 1
43. 2007 Sara Szczawińska Pałac Młodzieży Katowice ćwiczenia wolne 2
44. 2014 Emilia Kulczyńska Pałac Młodzieży Katowice poręcze 3
45. 2018 Patryk Rabsztajn AZS AWF Katowice koń z łękami 1
46. 2018 Patryk Rabsztajn AZS AWF Katowice kółka 2
47. 2018 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice równoważnia 3
48. 2019 Patryk Rabsztajn AZS AWF Katowice koń z łękami 1
49. 2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice poręcze 2
50. 2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice równoważnia 2
51. 2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice ćwiczenia wolne 2
52. 2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice wielobój 2
53. 2019 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice ćwiczenia wolne 2
54. 2019 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice skok 2
55. 2019 Patryk Rabsztajn AZS AWF Katowice drążek 2
56. 2019 Patryk Rabsztajn AZS AWF Katowice wielobój 2
57. 2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice skok 3
58. 2019 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice kółka 3
59. 2020 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice drużynowo k 1
60. 2020 Sebastian Gawroński, Kacper Garnczarek, Maciej Nowak, Patryk Rabstajn AZS AWF Katowice drużynowo m 1
61. 2020 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice wolne 1
62. 2020 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice skok 1
63. 2020 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice poręcze 2
64. 2020 Pakhno Vitalija AZS AWF Katowice ćwiczenia wolne 2
65. 2020 Kacper Garnczarek AZS AWF Katowice poręcze 2
66. 2020 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice poręcze 2
67. 2020 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice skok 3
68. 2020 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice wielobój 3
69. 2020 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice drążek 3
70. 2021 Kacper Garnczarek AZS AWF Katowice drążek 3
71. 2021 Kacper Garnczarek AZS AWF Katowice poręcze 2
72. 2021 Kacper Garnczarek AZS AWF Katowice skok 2
73. 2021 Kacper Garnczarek AZS AWF Katowice koń z łękami 3
74. 2021 Maciej Nowak AZS AWF Katowice kółka 3
75. 2021 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice koń z łękami 1
76. 2022 Kacper Garnczarek AZS AWF Katowice wielobój indywidualny 1
77. 2022 Kacper Garnczarek AZS AWF Katowice Koń  z łękami 1
78. 2022 Kacper Garnczarek AZS AWF Katowice poręcze 3
79. 2022 Kacper Garnczarek AZS AWF Katowice drążek 1
80. 2022 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice wolne 1
81. 2022 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice kółka 1
82. 2022 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice drążek 2
83. 2022 Anna Gemza AZS AWF Katowice wielobój 2
84. 2022 Anna Gemza AZS AWF Katowice poręcze 1
85. 2022 Anna Gemza AZS AWF Katowice równoważnia 1
86. 2022 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice wielobój 3
87. 2022 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice skok 2
88. 2022 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice poręcze 2
89. 2022 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice wolne 1
90. 2022 Marceli Ludynia AZS AWF Katowice wolne 3
91. 2022 Vitalija Pakhno AZS AWF Katowice wolne 2

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł