Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 2009 Michał Stelmach shodan 1
2. 2009 Łukasz Machura sandan 1
3. 2009 Łukasz Machura nidan / sandan 2
4. 2010 Michał Stelmach shodan 1
5. 2010 Łukasz Machura sandan 1
6. 2010 Kamil Orciuch mudan 3
7. 2011 Kamil Orciuch mudan 1
8. 2011 Łukasz Machura sandan 1
9. 2011 Michał Stelmach nidan 2
10. 2012 Łukasz Machura sandan / yondan 1
11. 2012 Kamil Orciuch shodan 1
12. 2013 Łukasz Machura yondan 1
13. 2013   drużynowo 2
14. 2013 Piotr Urbanek, godan 2
15. 2013 Kamil Orciuch, nidan 3
16. 2013 Kamil Orciuch yondan 3
17. 2013   drużynowo 3
18. 2014 Łukasz Machura 4 dan 1
19. 2014 Kamil Orciuch 2 dan 1
20. 2015 Łukasz Machura 4 dan 1
21. 2015 Kamil Orciuch 3 dan 3
22. 2016   drużynowo 1
23. 2016 Joanna Holeczek 1 dan 3
24. 2017 Antoni Boruta - Mudan 3
25. 2017 Piotr Urbanek 4 dan 3
26. 2017   drużynowo 3
27. 2018 Łukaszz Machura godan 1
28. 2018 Agnieszka Krawczyk nidan 1
29. 2018 Kamil Orciuch yondan 2
30. 2019 Łukasz Machura godan 1

http://www.kendo.pl/jodo/zawody-jodo/mej.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł