Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 2011   drużynowo 2
2. 2012 Łukasz Machura sandan 1
3. 2013 Łukasz Machura sandan 1
4. 2013 Kamil Orciuch nidan 1
5. 2013   drużynowo 2
6. 2013 Kamil Orciuch shodan 2
7. 2013 Łukasz Machura yondan 3
8. 2013   drużynowo 3
9. 2014   drużynowo 1
10. 2014 Kamil Orciuch nidan 1
11. 2014 Łukasz Machura yondan 1
12. 2015   drużynowo 1
13. 2015 Kamil Orciuch sandan 1
14. 2015 Łukasz Machura yondan 1
15. 2016   drużynowo 1
16. 2016 Łukasz Machura yondan 1
17. 2017 Kamil Orciuch sandan 2
18. 2018 Lukasz Machura godan 1
19. 2018 Kamil Orciuch yondan 3
20. 2019 Łukasz Machura godan 1
21. 2019 Magosz Dorota mudan 2
22. 2019 Kamil Orciuch, yondan 3

http://www.kendo.pl/iaido/zawody-iaido.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł