Lp.KlubLata działalności
1. „06” Załęże 1925–1926
2. „Biały Orzeł” Towarzystwo Ciężkoatletyczne Wełnowiec 1920–1927, 1931
3. „Dąb” Katowice 1937–1939
4. „Diana” Katowice 1925–1926
5. „Orzeł” Roździeń 1925
6. „Pięść” Katowice 1926–1927
7. „Pogoń” Katowice 1920–1939
8. „Powstaniec” Bogucice 1929
9. „Powstaniec” Szopienice 1927
10. „Powstaniec” Wełnowiec 1927
11. „Promień” Bogucice 1924–1926, 1930–1931
12. „Rozwój” Brynów 1929–1936
13. „Strzelec” Bogucice 1934–1935
14. „Strzelec” Roździeń 1938–1939
15. „Strzelec” Katowice 1933–1939
16. „Strzelec” Szopienice 1935–1939
17. Bokserski Klub Sportowy „29” Bogucice 1929–1932
18. Bokserski Klub Sportowy Katowice 1925–1930
19. Bokserski Klub Sportowy „Roździeń” 1932
20. Klub Sportowy Urzędników Państwowych przy Śląskiej Dyrekcji Kolei Państwowych Katowice 1924
21. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Katowice 1931–1939
22. Kolejowy Klub Sportowy Katowice 1924–1930
23. Policyjny Klub Sportowy Katowice 1924–1939
24. Prywatny Klub Sportowy 1920–1925
25. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Katowice 1925–1939

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł