Lp.RokImię i nazwiskoKlubKonkurencjaMiejsce
1. 2012 Grzegorz Brill AZS AWF Katowice bieg sprinterski 1
2. 2012 Paulina Bobak AZS AWF Katowice bieg masowy 2
3. 2012 Weronika Nowakowska AZS AWF Katowice bieg sprinterski 2
4. 2012 Mirosław Kobus AZS AWF Katowice bieg masowy 2
5. 2012 Paulina Bobak AZS AWF Katowice bieg indywidualny 3
6. 2013 Monika Hojnisz Lider Katowice bieg indywidualny 1
7. 2013 Monika Hojnisz Lider Katowice bieg masowy 1
8. 2013 Monika Hojnisz Lider Katowice bieg sprinterski 1
9. 2013 Grzegorz Brill AZS AWF Katowice bieg sprinterski 1
10. 2013 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice bieg indywidualny 2
11. 2013 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice bieg masowy 2
12. 2013 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice bieg sprinterski 2
13. 2013 Rafał Lepel AZS AWF Katowice bieg sprinterski 2
14. 2013 Grzegorz Brill AZS AWF Katowice bieg masowy 2
15. 2013 Paulina Bobak AZS AWF Katowice bieg masowy 3
16. 2013 Weronika Nowakowska AZS AWF Katowice bieg sprinterski 3
17. 2014 Weronika Nowakowska-Ziemniak AZS AWF Katowice bieg indywidualny 1
18. 2014 Monika Hojnisz Lider Katowice bieg masowy 1
19. 2014 Monika Hojnisz Lider Katowice sprint 1
20. 2014 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice bieg indywidualny 2
21. 2014 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice bieg masowy 2
22. 2014 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice sprint 2
23. 2014 Marcin Piasecki AZS AWF Katowice sprint 2
24. 2014 Monika Hojnisz Lider Katowice bieg indywidualny 3
25. 2014 Weronika Nowakowska-Ziemniak AZS AWF Katowice bieg masowy 3
26. 2014 Weronika Nowakowska-Ziemniak AZS AWF Katowice sprint 3
27. 2015 Monika Hojnisz AZS AWF Katowice bieg indywidualny 1
28. 2015 Monika Hojnisz Lider Katowice sprint 1
29. 2015 Monika Hojnisz AZS AWF Katowice bieg masowy 1
30. 2015 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice bieg indywidualny 2
31. 2015 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice sprint 2
32. 2015 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice bieg masowy 2
33. 2015 Weronika Nowakowska-Ziemniak AZS AWF Katowice bieg indywidualny 3
34. 2015 Weronika Nowakowska-Ziemniak AZS AWF Katowice sprint 3
35. 2016 Monika Hojnisz AZS AWF Katowice sprint 1
36. 2016 Monika Hojnisz AZS AWF Katowice bieg masowy 1
37. 2016 Monika Hojnisz AZS AWF Katowice bieg indywidualny 1
38. 2017 Monika Hojnisz AZS AWF Katowice bieg indywidualny 1
39. 2017 Krystyna Pałka AZS AWF Katowice bieg indywidualny 3
40. 2017 Weronika Nowakowska-Ziemniak AZS AWF Katowice sprint 3
41. 2017 Weronika Nowakowska-Ziemniak AZS AWF Katowice bieg masowy 3
42. 2017 Marcin Piasecki AZS AWF Katowice bieg masowy 3
43. 2019 Kamila Żuk AZS AWF Katowice bieg masowy 1
44. 2019 Kamila Żuk AZS AWF Katowice sprint 2
45. 2021 Monika Hojnisz-Staręga   12 km 1
46. 2021 Monika Hojnisz-Staręga   sprint 1
47. 2021 Kamila Żuk   sprint 2
48. 2022 Daria Gembicka Lider 19 Katowice sprint 2
49. 2022 Justyna Tupta AZS AWF Katowice sprint 3
50. 2022 Łukasz Szczurek AZS AWF Katowice bieg indywidualny 3

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł